شنبه 2 تير 1397 - 9 شوال 1439 - 23 ژوئن 2018
صفحه اصلي/كودك و نوجوان

سوسمار ترسناک

سوسمار ترسناک

نقاشي امروز ما يک سوسمار است که به نظر ترسناک مياد.

نقاشي امروز ما يک سوسمار است که به نظر ترسناک مياد. ولي شايد اگه يکم به آن دقت کنيد، مي توانيد به راحتي آن را بکشيد. اين نقاشي در يک کادر مستطيل با طول هاي بلندي جا مي شود و مي تواند در به راحتي در کنار يک برکه ي رازآلود جاي بگيرد.
براي شروع کار و پيش طرح به فرم هاي کشيده نياز داريم. يک مثلث بلند براي دم و دو بيضي کشيده براي بدن و سر او در نظر مي گيريم. تمام اين شکل هاي هندسي را در يک خط افقي و در کنار هم رسم مي کنيم.
سوسمار
همانند تصوير زير پيش طرح را تقسيم بندي مي کنيم.
سوسمار
بعد از کامل شدن پيش طرح نوبت به جزئيات مي رسد که از صورت او شروع مي کنيم. دو حفره که يکي چشم و ديگري سوراخ بيني اوست. يک خط منحني بسيار زيبا و با ظرافت براي خط اصلي دهان او رسم مي کنيم. در اين قسمت حسابي دقت کنيد تا ظرايف صورت و ريزه کاري هاي آن را بتوانيد بکشيد.
سوسمار
بدن سوسمار را مي توانيد راحت تر از صورت او بکشيد. با استفاده از خطوط شکسته کنگره داري که به موج هم شبيه است.
سوسمار
خطوطي که ابتدا و در پيش طرح مشخص کرده ايد و بدن او تقسيم بندي شد در اين مرحله به کمک شما مي آيد. اين خطوط عمودي دست و پاهاي او را نشان مي دهد. اين مرحله هم به دقت زيادي نياز دارد تا بتوانيد دست و پاهايش را به خوبي بکشيد. سوسمار سه انگشت در دست و پاهايش دارد.
سوسمار
زير بدن سوسمار نيز همانند روي بدن او به راحتي کشيده مي شود. با اين تفاوت که بسيار صاف است.
سوسمار
به همين راحتي يک حيوان ترسناک با هم کشيديم. مي توانيد خطوط اضافه نقاشيتان را پاک کنيد و جزئيات بيشتري به آن اضافه کنيد تا ترسناک تر شود و يا حتي مي توانيد او را در کنار يک برکه زيبا بکشيد.
سوسمار
 
مهديه زمردکار
تعداد بازديد:2215 آخرين تغييرات:90/02/21
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر