جمعه 3 خرداد 1398 - 19 رمضان 1440 - 24 مي 2019
صفحه اصلي/مقالات

بر بلنداي جمعه

بر بلنداي جمعه

حضرت محمد (ص):كسي كه از روي عمد و بدون عذر شرعي از حضور در نماز جمعه امتناع ورزد خداوند مهر نفاق بر دل او مي زند .
وقتي پروانه هاي شوق ،دردلهاي خدا جويان پر مي كشد . عاشقان حضور در معبد نيايش  و بندگي ،به مصلاهاي جمعه مي شتابند تا پيمان هفتگي خود را با نماز وطاعت  تجديد كنند. قطره هاي به هم مي پيوندند ، درياي جماعت مسلمين ،موج خيز ونيرو بخش و زيبا شكل مي گيرد .
خطيب به خطبه مي ايستد و ترنم خطبه هاي سرشار از موعظه آگاهي ، ارشاد ،سرود وحدت و همبستگي را نواز شگر گوشها مي سازد . فريضه شكوهمند نماز جمعه يكي از جلوه هاي سياسي  اجتماعي اسلام است كه رسول خدا (ص) در اولين روز ها ي هجرت به مدينه ،آن را بنيان نهاد تا مركزي براي اجتماع هفتگي مردم بر محور عبادت و پايگاهي براي طرح مسائل اجتماعي –سياسي و بسيج نيروها و آمادگي براي رزم و بيدار گري اذهان نسبت به مسائل روز و جريانهاي سياسي جامعه اسلامي باشد .
 اينكه در قرآن سوره اي بنام جمعه است و آحاد مسلمانان را به شركت در اين آئين مقدس وشكوهمند دعوت مي كند . نشانه بعد اجتماعي نماز جمعه واسلام عزيز است . بررسي سير برگزاري اين عمل وحدت بخش اسلامي و شعار پر شكوه ديني در دوره پيامبر اسلام (ص) و دوره هاي بعد وعصر خلفاء و قرون پس از صدر اسلام ،خواندني است ،و همه نشان مي دهد كه اين مراسم ،تريبون نداي اسلام و دعوت به تهذيب نفس و بصيرت مسلمين وروشنگري افكار بوده و در عصر خلفاء تبديل به وسيله اي در مسير اهداف قدرتهاي جور گشته است.
خطباي جمعه گاهي در دورانهاي پسين ،رسالت حقگوئي و تقوا آموزي را ازياد مي بردند و بيشتر سخنگوي حكام و سلاطين و مبلغان اهداف كامجويانه آنان بودند.
در عالم شيعه و در دوران غيبت كبري كه فقها بسط يد نداشتند (دستشان به جايي نمي رسد) و حكومت در دست ديگران بود ، نه خود اقامه جمعه مي كردند (مگر اندكي ) ونه شركت در نمازهاي جمعه اي را كه وابسته به دربارها و سلاطين  بود ، شايسته ومجاز مي دانستند ،زيرا كه اين سمت را مختص حكومت صالح اسلامي و اختيارات ولي امر مسلمين مي دانستند و بر پا كردن آن را بدون  حكم ونصب از سوي حاكم اسلامي مجاز نمي شمردند.
اما در پي پيروزي انقلاب اسلامي و حاكميت فتوا ونفوذ ولايت فقيه ،اين سنت الهي كه سالهاي سال مهجور ومتروك بوده ديگر بار احياء شد و سنگرهاي نماز جمعه ،پايگاه وجايگاه حراست وحمايت از قرآن و نظام اسلامي و محور وحدت مردم وسنگردفاع از ارزشهاي انقلاب گرديد و به همين دليل نيز مورد هجوم دشمنان اسلام و انقلاب قرار گرفت .امام عزيز وراحل در زمينه وحدت بخشي نماز جمعه مي فرمايد : آنچه مردم را مجتمع ميكند همين ائمه جماعت ها و جمعه هاست . اميد است كه موريانه اختلاف هرگز به بدنه امت راه نيابد ومردم مومن ،اين پروانه هاي عاشق اين صاحبدلان خداجوي همچنان بر محور ولايت شكوه خود را حفظ كنند و نماز جمعه پايگاه اين وحدت باشد .
      وسلام علي من اتبع الهديتعداد بازديد:1261 آخرين تغييرات:90/03/14
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر