شنبه 28 مهر 1397 - 10 صفر 1440 - 20 اكتبر 2018
صفحه اصلي/كودك و نوجوان

منم خروس خوش صدا

منم خروس خوش صدا

 

خروس

 

 

من که به اين قشنگي ام

با پر و بال رنگي ام

يکه خروس جنگي ام

قوقولي قو قو

ببين ببين تاج سرم

ببين ببين بال و پرم

اين قد و بالا را برم

قوقولي قو قو

منم خروس خوش صدا

هميشه بانگ من به پا

ببين مرا ببين مرا

قوقولي قو قو

دهم هميشه آب و دان

به مرغ و جوجه ها نشان

منم خروس مهربان

قوقولي قو قو

 

 


 

تعداد بازديد:2520 آخرين تغييرات:90/03/23
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر