پنج شنبه 26 تير 1399 - 24 ذي القعده 1441 - 16 ژولاي 2020
صفحه اصلي/مقاله مدير كل استان

تعامل فرهنگي آري ،تقابل برنامه اي هرگز

تعامل فرهنگي آري ،تقابل برنامه اي هرگز

 

 

برنامه ريزان فرهنگي در جهت دستيابي به اهداف و آرمان مطلوب خود همواره رصد مي كنند كه آيا توانسته اند مخاطبين برنامه هاي خود را افزايش داده يا لااقل آنها توانسته اند طيف جديدي را وارد گردونه برنامه هاي خود نمايند ؟


آيا توانسته اند ارتباط دو جانبه اي را برقرارنمايند؟


علت آنهمه دغدغه از آنجا ناشي مي شود كه ممكن است برنامه هاي ارائه شده نتوانسته باشد اغناي لازم را ايجاد كند و مخاطبين را اشباع نمايد و پيام مورد نظر را برساند ،از اين جهت است كه متوليان امور فرهنگي بويژه فرهنگ ديني مي بايد مدام با عنايت به غني بودن محتواي مباحث ديني و اعتقادي روشهاي جديد مقبولي را  در آموزه هاي ارزشي بكار گيرند تا زمينه هاي نيل به اهداف اسلامي و رسالت الهي فراهم تر گردد.
 
در همين راستا موضوع گفتمانهايي كه از ناحيه سازمان تبليغات اسلامي در سطوح گوناگون مساجد ، مدارس و دانشگاهها و ادارات اجرا مي گردد روش پسنديده اي است كه تجربه چندين ساله خود را با موفقيت هاي فراواني پشت سر مي گذارد. امروزه تنوع موضوعات مورد بحث در گفتمانهاي ديني با استفاده از اساتيد مجرب زن و مرد و پاسخگويي به سوالات عديده مخاطبين و تبليغ چهره به چهره پرسماني آموزه هاي ديني موجب شده است كه اصل گفتمان ديني زبانزد متوليان ومديران فرهنگي و اجتماعي و سياسي گردد لذاست كه بايد شاكر اين نعمت الهي باشيم و آن را با كيفيت هر چه بهتر استمرار بخشيم.
 
نكته قابل ملاحظه آن است كه در جهت رسيدن به اهداف آموزشي و تربيتي ديني و اثر گذاري هر چه بيشتر برنامه هاي فرهنگي ،استفاده از فضاي تعاملي و توان دستگاههاي فرهنگي و گروههاي مردمي بسيار ضروري است ، بدليل آنكه در هر جمعيت و گروه و دستگاهي كه در جامعه ولايي جمهوري اسلامي موقعيتي فراهم است و از طرفي حضور اقشار مختلف جوان و غير جوان نيازمند به دريافت رهنمونهاي اسلامي در طول مسير حيات اسلامي خود هستند بنابراين همكاريها و همراهيهاي متقابل نهادها و مجريان اداره امور به شايستگي مي تواند در جهت ارائه خدمات ديني موثر باشد و آسيبها را كم نمايد و مشكلات رسيدن به اهداف را به حداقل برساند.
 
بنابراين تعامل فرهنگي مربيان و مديران و مجريان برنامه هاي فرهنگي امري عقلائي و مورد سفارش مقام معظم رهبري است و نقطه مقابل آن موازي كاري و خداي ناخواسته تقابل برنامه هاي اجرا شده مكمل يكديگر نمي شوند بلكه فعاليتها حالت نمايشي و ويتريني پيدا مي كنند و خود موجب كاهش بهره مندي مخاطبين خواهد شد.
 
بدين لحاظ ضروري است انديشمندان و صاحب نظران و مخاطبين برنامه هاي ارزشي و فرهنگي با بصيرت كامل به تحليل و نقد فعاليتهاي انجام شده برآيند و كاستي ها را تذكر دهند و در جهت تقويت برنامه هاي موفق فرهنگي كوشا باشند و چنانچه روش جديدي را در تبليغ فرهنگ ديني در نظر دارند ارائه نمايند.با همين انگيزه در خواست ما از خوانندگان آن است كه با بيان نكته نظرات ،پيشنهادات و انتقادات سازنده در كيفي سازي و محتوايي نمودن هر چه بيشتر موضوع گفتمان ديني مساعدت نمايند بويژه در انتخاب و تنوع موضوعات و رفع نيازمنديهايي واقعي مسائل موجود در جامعه خاصه در ميان نسل جديد ، هميار فرهنگي ما باشند.
 
 

تهيه و تنظيم :
حجت الاسلام صفر قربانپور
تعداد بازديد:2783 آخرين تغييرات:90/03/24
نظرات

  • حیدرکرار:سلام شعارقشنگی انتخاب کرده ایدامابه عمل کاربرآیدبه سخنرانی نیست میدونم که این نظررابه اطلاع عزیزمان مدیرکل نمیرسانیدامابدانیدکه بیشترمان اهل شعارییم! درعمل نه تعامل سرمان میشه نه ...فقط برنامه ای باشه برای آماردادن دوربین سازمانها ونهادهاوبنرهای تبلیغاتی و...دیگه تعامل سرش نمیشه فقط میخواهدتقابل کندوآماربیشتری بدهدواماوای به حال مردم سیستان وبلوچستان ازدست ما
نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر