چهارشنبه 1 اسفند 1397 - 15 جمادي الثاني 1440 - 20 فوريه 2019
صفحه اصلي/ايران و جهان

بودجه 80 ميليارد توماني براي تکميل فرودگاه امام

دولت 800 ميليارد ريال بودجه جديد براي تکميل فرودگاه امام خميني (ره) اختصاص داد .

 

واحد مرکزي خبر گزارش داد ، با تصميم نماينده ويژه رئيس جمهور در مورد توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينه اي (جاري) و تملک دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) رديف هاي متفرقه بودجه 86 ، مبلغ 800 ميليارد ريال از محل اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي رديف 503950 با عنوان تکميل فرودگاه امام خميني (ره) دراختيار شرکت مادر تخصصي فرودگاه هاي کشور قرار مي گيرد .

اين شرکت پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهور ، مبلغ مذکور را برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه مي کند .

تصميم نماينده ويژه رئيس جمهور که به استناد اصل 127 قانون اساسي اتخاذ شده است از سوي معاون اول رئيس جمهور جهت اجرا ابلاغ شد .

تعداد بازديد:1030 آخرين تغييرات:86/05/09
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر