پنج شنبه 28 شهريور 1398 - 19 محرم 1441 - 19 سپتامبر 2019
صفحه اصلي/مسابقه

اسب کاغذی

اسب کاغذي

دوستان عزيز امروز مي خواهم به کمک کاغذ و قيچي طرز درست کردن اسب کاغذي را به شما آموزش بدهم.
1.کارمان را با يک کاغذ مربعي شکل شروع مي کنيم. ابتدا بايد قسمت رنگي کاغذ به سمت شما باشد. شما بايد کاغذ را به نصف تا کنيد و سپس آن را باز کنيد و در جهت ديگر به نصف تا کنيد و تاي آن را نيز باز کنيد.
اسب کاغذي
2. کاغذ را برگردانيد و کاغذ را دوباره در مسيري ديگر به نصف تاکنيد و باز کنيد و سپس در جهتي ديگر به نصف تا کنيد و آن را باز کنيد. حالا کاغذ شما بايد به صورت شکل بالا شده باشد.
اسب کاغذي
3. به کمک خط تاهاي ايجاد شده سه گوشه ي بالايي را به گوشه ي پاييني برسانيد . با دست روي آن بکشيد تا کاملاً صاف شود.
اسب کاغذي
4.گوشه هاي بيروني لايه ي بالايي را به سمت خط مرکزي ببريد و سپس گوشه ي بالايي را در امتداد نقطه چين تا کنيد. سپس تمام تاها را باز کنيد.
اسب کاغذي
5. تنها لايه ي بالايي را در امتداد نقطه چين ببريد.
اسب کاغذي
6. پاها را در امتداد نقطه چين نشان داده شده به سمت بالا تا کنيد.
اسب کاغذي
7. اين بخش ها را در امتداد مرکز به نصف تا کنيد.
اسب کاغذي
8. مدل را برگردانيد و مراحل 4 تا 7 را دوباره براي اين سمت تکرار کنيد. حالا مدل شما بايد شبيه شکل بالا شده باشد.
اسب کاغذي
9. مدل را بچرخانيد و در امتداد نقطه چين کاغذ را تا کنيد و سپس آن را باز کنيد.
اسب کاغذي
10. قسمت سر و دم را به سمت داخل تا کنيد.
اسب کاغذي
11. در اين مرحله ديگر کار شما تمام شده و اسب کاغذي شما آماده است. اميدوارم که از کاردستي اين هفته لذت برده باشيد.
اسب کاغذي
ترجمه:نعيمه درويشي
گروه کودک و نوجوان تبيان

مطالب مرتبط:
 
تعداد بازديد:3776 آخرين تغييرات:90/04/12
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر