دوشنبه 7 خرداد 1397 - 12 رمضان 1439 - 28 مي 2018
صفحه اصلي/اخبار استان


 
 


 


 


 
خروجي RSS

مردم سيستان طاقت بياورند،با اتمام پروژه ها، در سال آينده مشكل قطعي آب ندارند

مردم سيستان طاقت بياورند،با اتمام پروژه ها، در سال آينده مشكل قطعي آب ندارند

زاهدان- مسوولان آبفاي شهري و روستايي سيستان و بلوچستان، علت عمده قطعي آب در روستاها و بعضا شهرهاي منطقه سيستان را ناشي از افت فشار آب و فرسودگي شبكه لوله عنوان كردند و گفتند: اگر مردم طاقت آورند، با اتمام پروژه ها، مشكل قطعي آب در سال آينده وجود نخواهد داشت.

 

مردم سيستان طاقت بياورند،با اتمام پروژه ها، در سال آينده مشكل قطعي آب ندارند

 

به گزارش ايرنا، مردم و مسوولان محلي برخي شهرها و روستاهاي سيستان كه فاصله نسبتا زيادي با منابع اصلي تامين آب در چاه نيمه ها دارند، از چند روز گذشته تاكنون طي تماس هاي مكرر و مصاحبه هاي گوناگون از قطعي آب اظهار نارضايتي مي كنند.
بخشدار پشت آب از توابع شهرستان زابل به خبرنگار ايرنا در اين باره گفت: بيش از پنج درصد روستاهاي اين بخش با قطعي آب در طول شبانه روز رو به رو هستند.
'علي اربابي' افزود: شهر اديمي، روستاهاي فقير لشگري، سه قلعه، دهنو پشت اديمي، خراشادي، سفراربابي و سفيدآبه از آغاز فصل گرما با قطعي آب در روز مواجه بوده اند كه در روزهاي اخير اين مهم تشديد شده است.
وي بيان كرد: روستاهاي مذكور از نقاط پرجمعيتي اين بخش هستند كه به علت قرار گرفتن در انتهاي شبكه لوله گذاري آب كه از تصفيه خانه زهك كشيده شده است، از آب كافي برخوردار نيستند.
همچنين رييس شوراي اسلامي هامون شهر از توابع شهرستان زابل در نشستي با اعضاي اين شورا از قطعي چند روز آب در اين شهر اظهار گلايه كرده است.
'غلامرضا قورزايي' در اين باره گفته است: با وجود گرماي شديد تابستان و وزش بادهاي 120 روزه، چهار شبانه‌روز است كه آب آشاميدني هامون شهر به طور كامل قطع شده و مردم منطقه در انتظار قطره‌اي آب به سر مي‌برند.
وي بيان كرد: پيش از اين نيز آب در اين منطقه نوسان داشت و جيره‌بندي مي‌شد اما به هر حال در ساعاتي از شبانه‌روز آب براي مردم مهيا بود.
او ادامه داد: مردم اين شهر چهار روز است كه آب مورد نياز خود را از نهرها و زهكش‌ها كه غير بهداشتي است، تامين مي كنند.
هرچند با آغاز فصل تابستان، مانند سالهاي گذشته منطقه سيستان كه بيش از 10 سال است در معرض خشكسالي قرار گرفته و در زمينه حق آبه از رودخانه هيرمند بي بهره هستند و كشور همسايه كم لطفي هاي زيادي در اين مورد داشته، اما براي رفع مشكل كم آب مسوولان راهكارهاي مفيدي انديشيده و اجرايي كرده اند.
مدير شركت آبفاي شهري در زمينه علت قطعي آب به خبرنگار ايرنا گفت: شكستگي در مسير لوله كشي آب موجب قطعي آب در هامون شهر شده است.
'محمد رضا كرمي نژاد' افزود: در فصل تابستان مصرف آب در منطقه سيستان بالاست و بايد مردم با صرفه جويي بيشتر در مصرف آب از قطعي و افت فشار جلوگيري كنند.
وي خاطر نشان كرد: متولي آبرساني به هامون شهر و روستاهاي سيستان، شركت آبفاي روستايي است.
او گفت: آبرساني به شهرها و روستاهايي كه با مشكل مواجهه اند به سرعت ادامه دارد و در آينده نزديك مشكل افت فشار و كمبود آب بويژه در منطقه سيستان وجود نخواهد داشت.
وي افزود: پروژه آبرساني به شهرهاي سيستان با 190 كيلومتر خط انتقال از چاه نيمه ها، 85 درصد پيشرفت اجرايي دارد.
او بيان كرد: اين پروژه شامل تصفيه خانه با ظرفيت دو هزار و 50 ليتر در ثانيه، آبگير، هفت دستگاه مخزن و هفت دستگاه پمپاژ، كه عمليات اجرايي آن از سال 1387 آغاز شده، جزو مصوبات سفر دوم رييس جمهوري به سيستان و بلوچستان است.
مدير شركت آب و فاضلاب شهري استان، اعتبار هزينه شده براي اجرا و تكميل اين پروژه را 800 ميليارد ريال عنوان كرد.
كرمي نژاد اظهار داشت: پروژه آبرساني به شهرهاي سيستان تا پايان سال جاري به بهره برداري مي رسد و مشكل كمبود آب شيرين شهرهاي زابل، زهك، هيرمند، رامشار، محمد آباد، اديمي و بنجار را براي 25 سال آينده مرتفع مي كند.
همچنين مدير شركت آب و فاضلاب روستايي سيستان و بلوچستان در اين باره گفت: نهرهاي سنتي در سيستان آب ندارند و همه مردم اين منطقه اعم از ساكنين شهر و روستا از شبكه لوله آبفاي روستايي كه به تصفيه خانه اي در زهك و از آنجا به چاه نيمه شماره يك متصل است، استفاده مي كنند.
'ملك محمد مير' افزود: از آنجا كه شهرستان ها و شهرهاي تازه تاسيس در منطقه سيستان افزايش يافته است، بار آبرساني به اين نقاط اكنون بر دوش شركت آبفاي روستايي است و شركت آبفاي شهري به علت كمبود برخي امكانات هنوز قادر به قبول تصدي اين مهم نيست.
وي با بيان اينكه آبرساني به 937 روستا در سيستان توسط اين شركت انجام مي گيرد، افزود: اكنون حتي آب شرب شهرستان هاي هيرمند و زهك توسط شبكه لوله آبفاي روستايي تامين مي شود.
او اظهار داشت: از سوي ديگر شبكه لوله گذاري آب آشاميدني در سيستان فرسوده است و از يك لوله فرسوده، انشعابات متعددي به آن متصل شده است كه اين مهم موجب افت فشار آب شده و كوچكترين ضربه به لوله موجب شكستگي و قطعي آب مي شود.
مير گفت: از ابتداي تابستان بارها شركت آبفاي روستايي در نقاطي كه با كمبود آب مواجه بودند، توسط تانكر آب آشاميدني رسانده است.
وي اظهار داشت: با وجود اينكه همه ساكنين منطقه سيستان به شرايط تابستان و كمبود آب در منطقه واقف هستند، عده اي اقدام به استفاده غيرمجاز از شبكه لوله آب كرده و با وارد كردن خسارت به تاسيسات، موجب قطعي آب و تضييع حقوق ساير شهروندان مي شوند.
او افزود: بايد مردم با صرفه جويي در مصرف آب و گزارش تخلفات به مسوولان، دستاندركاران آبفاي شهري و روستايي را در اين امر ياري دهند.
مدير شركت آبفاي روستايي تاكيد كرد: مشكل فقط همين دو تا سه ماه اخير است و اكنون شركت آبفاي شهري و روستايي پروژه آبرساني به شهرها و روستاهاي سيستان را در دستور كار دارند كه با اتمام اين پروژه مشكل تامين آب براي هميشه در اين منطقه برطرف خواهد شد.
وي گفت: احداث تصفيه خانه و آبرساني از چاه نيمه شماره يك به 937 روستاي سيستان با دبي روزانه 70 هزار متر مكعب در دست انجام است.
او همچنين ميزان آب مورد نياز 937 روستاي منطقه سيستان را 18 ميليون متر مكعب در روز اعلام كرد و افزود: احداث مخزن پنج هزار مترمكعبي براي رفع مشكل كمبود آب روستاهاي بخش مركزي و 'پشت آب' زابل و خط انتقال لوله 17 كيلومتري براي تامين آب خام تصفيه خانه منطقه سيستان با اعتبار اوليه 50 ميليارد ريال در دستور كار قرار دارد.
وي با بيان اينكه اتمام اين طرح ها مشكل آب روستاهاي منطقه سيستان را برطرف مي كند، خاطرنشان كرد: ساير طرحهاي آبرساني به اقصي نقاط سيستان و بلوچستان در دست مطالعه يا اجراست.
مديران شركت هاي آبفاي شهري و روستايي اظهار داشتند اگر مردم سيستان اين تابستان را طاقت آورند و در مصرف آب صرفه جويي كنند، با اتمام پروژه هاي دو شركت، سال آينده مشكلي به صورت قطعي يا كمبود آب در سيستان وجود نخواهد داشت.تعداد بازديد:856 آخرين تغييرات:90/05/01
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر