چهارشنبه 22 مرداد 1399 - 22 ذي الحجه 1441 - 12 آگوست 2020
صفحه اصلي/مقالات

رمضان ماه مهماني خدا

رمضان ماه مهماني خدا

پس از طي شدن دو ماه پرخير و برک رجب المرجب و شعبان المعظم، ماه خدا از راه مي رسد، ماهي که عبد به دنبال معبود و عاشق به دنبال معشوق مي گردد. ماه باز شدن درهاي رحمت الهي به سوي بندگان الهي و ماه ميهماني حضرت حق. تنها ماهي که خداوند متعال به خاطر شرف و برتري اش از آن در مصحف شريف خود نامبرده است، رمضان است.


  

 
در مورد معني رمضان در کتب لغت معاني مختلفي آمده است. اما بهترين معني براي اين واژه را از حديث زيباي پيامبر ذکر مي کنيم آنجا که حضرت مي فرمايند: رمضان؛ رمضان ناميده شد زيرا گناهان را مي سوزاند. پس رمضان به معني سوزاندن است. در مورد عظمت و بزرگي اين ماه بزرگ حضرت علي (ع) مي فرمايند: «نگوييد رمضان، چون شما نمي دانيد رمضان چيست؟ هرکس که رمضان بگويد بايد صدقه داده و به عنوان کفّاره آن کلمه روزه بگيرد. بلکه بگوييد شهر رمضان چنانکه خداوند در قرآن اينگونه فرموده است ».
پيامبر اکرم (ص) مي فرمايند: « ماه رمضان ماه عظيمي است؛ مضاعف مي شود در آن حسنات محو مي شود، در آن سيئات و بلند مي گردد در آن درجات. ماهي است که اولش رحمت است و ميانش مغفرت و آخرش آزادي از آتش دوزخ ». همچنين حضرت در جاي ديگر مي فرمايند: « درهاي آسمان در شب اول ماه رمضان گشوده مي شود و تا آخرين شب اين ماه بسته نمي شود بدبخت واقعي کسي است که اين ماه را پشت سر بگذارد و گناهانش آمرزيده نشود ».
در مورد اعمال ماه مبارک رمضان در مفاتيح الجنان اعمال زيادي ذکر شده است که خوانندگان گرامي را جهت خواندن و انجام اين اعمال به مراجعه به اين کتاب معرفي مي نماييم اما به طور کلي اعمال ذيل در ماه رمضان وارد شده است.
1- روزه که از واجبات بر مؤمنين مي باشد. روزه وسيله اي است جهت تربيت روح و روان انسان. البته، روزه مختص بدن نيست بلکه روزه زبان، چشم، نفس، قلب، روح و سر نيز ضروري مي باشد. روزه زبان عبارتست از محافظت و نگهداري زبان از دروغ و غيبت و تهمت و امثال اينها. روزه چشم عبارتست از، خودداري نمودن چشم از نگاه کردن به مناظر ممنوعه و حرام. روزه گوش عبارتست از: خودداري کردن از شنيدن سخنان لغو و بيهوده و غيبت و... روزه نفس که عبارتست از: ترک آرزوها و آمال دنيوي و ترک شهوات نفساني، روزه قلب که عبارتست از: تخليه قلب از محبت دنيا و زينتهاي آن. روزه روح عبارتست از: تخليه آن از آرزوي نعمتهاي اخروي. روزه سر عبارتست از: قطع نمودن از غيرخدا و باز داشتن روح و روان از غير او.پيامبر اکرم (ص) مي فرمايند: روزه سپري در برابر آتش است. روزه بگيريد تا تندرست شويد. براي هر چيزي زکاتي است و زکات بدن ها روزه داري است.
2- قرائت قرآن: در احاديث آمده است که ماه رمضان بهار قرآن است. امام صادق (ع) مي فرمايند: « با قرآن به استقبال قرآن برويد. ضمن اينکه ثواب قرائت يک آيه از قرآن در ماه مبارک رمضان برابر است با يک ختم قرآن در ماههاي ديگر.
3- دعا و استعفار: ماه رمضان ماه دعا و استعفار است روايت شده که امام زين العابدين (ع) در اين ماه جزبه دعا و تسبيح و استغفار و تکبير لب نمي گشود. چرا که طبق فرموده پيامبر (ص): دعاي روزه دار ردّ نمي شود.
4- خواندن ادعيه مخصوص ماه مبارک رمضان که در هر روز و براي تعقيبات نماز وارد شد. مثل دعاي يا علي و يا عظيم... و دعاي اللهم ادخل علي... و دعاي افتتاح و دعاي سحر و دعاي افطار و...
5- غسل نمودن در اين ماه که ثواب بسيار دارد.
6- خواندن نمازهاي مخصوص ماه مبارک رمضان
7- افطار که ازلحظات بسيار معنوي در ايام رمضان است خداوند در اين زمان هزار هزار کس يعني يک ميليون نفر را در هر روز از ماه رمضان از آتش جهنم نجات مي دهد. ضمناً يکي از اعمال پسنديده و خوب ماه رمضان افطاري دادن به روزه داران است که طبق روايت از امام صادق (ع) آمده است که افطاري دادن در ماه رمضان اجر کسي را دارد که 30 سي بنده مؤمن را آزاد کرده باشد.
8- سحر: پس از افطار، سحر هم از لحظات پر معنويت ايام رمضان مي باشد که ادعيه و اعمال مخصوص دارد. در حديثي آمده است که (حق تعالي و ملائکه صلوات مي فرستند بر آنها که استغفار مي کنند در سحرها و سحري مي خورند) خواندن نماز شب و نافله، دعا و استغفار و... هم از اعمال سحر مي باشد.
9- نيکي در حق مؤمنان، صله رحم، رسيدگي به درماندگان و مستحقان، صدقه و انفاق، خواندن نمازهاي واجب و مستحبي، صلوات بر پيامبر (ص)، دعا در حق مؤمنان و گذشتگان، قرائت قرآن و ادعيه، استغفار، يتيم نوازي و... از اعمال اين ماه مبارک است. اميد است مؤمنان از اين ماه پر برکت بهره کافي ببرند.
 
 
  
تعداد بازديد:2804 آخرين تغييرات:90/05/04
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر