سه شنبه 2 بهمن 1397 - 16 جمادي الاول 1440 - 22 ژانويه 2019
صفحه اصلي/خانواده

دلبستگی های نا ایمن

دلبستگي هاي نا ايمن

واقعيت اين است که ريشه بسياري از مشکلات ارتباطي همه ما به نحوي به دوران کودکي باز مي گردد و کودک بي اعتماد، سرخورده و نااميد آن دوران ، حالا همسري شده است که به هيچ چيز و هيچ کس اعتماد ندارد.


برخي افراد همواره درحال گله گذاري و ابراز نارضايتي هستند و هيچ گاه از روابطي که با اطرافيان، اعضاي خانواده، دوستان و آشنايان و حتي همسر خود برقرار مي کنند، رضايت ندارند. در اين شرايط بيشتر زوج ها با وجود علاقه اي که به يکديگر دارند، يکديگر را تحمل نمي کنند و اين مسئله حتي در زوج هايي که براي طلاق به دادگاه ها مراجعه مي کنند هم ديده مي شود؛ زوج هايي که با وجود علاقه به همديگر قصد دارند مسير زندگي شان را از هم جدا کنند.

 
 
واقعيت اين است که ريشه بسياري از مشکلات ارتباطي همه ما به نحوي به دوران کودکي باز مي گردد و کودک بي اعتماد، سرخورده و نااميد آن دوران ، حالا همسري شده است که به هيچ چيز و هيچ کس اعتماد ندارد. وقتي از يک زندگي شاد و موفق سخن مي گوييم، بي گمان يکي از راه هاي تحقق آن آموزش و فراگيري است.
 
 
بسياري از ما عادت کرده ايم دانسته هاي خود را که از اطرافيان شنيده يا آنچه را بر مبناي مطالعه برخي کتاب ها به دست آورده ايم به همه چيز تعميم دهيم و در زندگي زناشويي نيز براساس همان داده ها براي حل مشکلات تلاش مي کنيم. بحث کودک ايمن يک موضوع ريشه اي در حل مشکلات زناشويي است.در واقع با شناخت بيشتر خود مي توانيم اول به خود و سپس به همسر و اعضاي خانواده مان کمک کنيم تا زندگي شاد و موفقي را تجربه کنيم.
در سبک دلبستگي ايمن مادر 3 ويژگي پذيرندگي، پاسخگوبودن و در دسترس بودن را داراست و کودکي که تربيت مي کند، کودکي است که اول به خود و سپس به محيط پيرامون خود اعتماد مي کند.
 سبک هاي دلبستگي
طبق گفته هاي دکتر علي پژوهنده مشاور و روان شناس، به طور کلي 3 سبک دلبستگي براساس کيفيت روابط مادر با کودک در سال هاي اوليه به وجود مي آيد که ايمن،ناايمن دوسوگرا و ناايمن اجتنابگر توصيف مي شود. در سبک دلبستگي ايمن مادر 3 ويژگي پذيرندگي، پاسخگوبودن و در دسترس بودن را داراست و کودکي که تربيت مي کند، کودکي است که اول به خود و سپس به محيط پيرامون خود اعتماد مي کند. او در واقع تا يک سالگي به توانمندي اساسي مورد نياز خود براي ادامه حيات يعني «اعتماد» دست مي يابد.
 اما در سبک دلبستگي ناايمن دوسوگرا، کودک به علت نداشتن مادري که پذيرنده، پاسخگو و در دسترس باشد، دچار تشويش و اضطراب مي شود و همواره نسبت به ديگران ترديد دارد.
درحالت بحراني سبک دلبستگي اجتنابگر رخ مي دهد که طي آن کودک از برقراري ارتباط با ديگران اجتناب مي کند و علت برآورده نشدن مکرر نيازهايش از سوي مادر، به نوعي با درماندگي خود آموخته خو مي گيرد. چنين فردي در بزرگسالي از هرگونه ارتباطي که به صميميت منجر شود، دوري مي کند و اصولا صميميت را بي ارزش تلقي مي کند. نکته بسيار مهم در شکل گيري سبک هاي دلبستگي، ثبات رفتارهاي منفي مادر است، به عبارت ديگر فقط تکرار و ثبات رفتارهاي منفي در طول زمان و طي 5 سال اول زندگي است که به شکل گيري نوع خاصي از دلبستگي مي انجامد.
 
طلاق و سبک هاي دلبستگي ناايمن
طبق پژوهش هايي در دانشگاه شهيد بهشتي، مشخص شد که بيشتر زوج هايي که براي طلاق به دادگاه مراجعه مي کنند داراي سبک دلبستگي ناايمن هستند، وي با بيان اين نکته توضيح مي دهد: سبک دلبستگي روابط فرد از دوران کودکي تا پايان عمر را تحت تاثير قرار مي دهد بنابراين طبيعي است که فرد به عنوان يک همسر نيز همان ويژگي ها و شاخص ها را داشته باشد و روابط وي با همسر تحت تاثير سبک دلبستگي اش قرار بگيرد.
 
يک کودک ناايمن دوسوگرا در دوران کودکي نسبت به برقراري ارتباط با ديگران بي اعتماد است و در عين حال خواهان روابط با همسالان است. تلاش مي کند خود را با ديگران وفق دهد و در همين حال ممکن است به سرعت با ديگر همسالانش دچار اختلاف شود.اين دسته از کودکان دائم ديگران را طرد مي کنند، زود عصباني مي شوند، دائم احساس بي اعتمادي مي کنند.چنين کودکاني در بزرگسالي همسراني مي شوند که بيش از اندازه خواهان رابطه و صميميت هستند و وقتي همسرشان به قصد برآورده شدن اين نياز نزديک مي شود، عصباني مي شوند و اجازه نمي دهند به وي خيلي نزديک شود. آن ها در حالي که خواهان صميميت هستند از آن فرار مي کنند و به طور دقيق نمي دانند که چقدر مي خواهند با همسرشان نزديک و با وي صميمي شوند.
بيشتر زوج هايي که براي طلاق به دادگاه مراجعه مي کنند داراي سبک دلبستگي ناايمن هستند،
وقتي کسي به آن ها نزديک مي شود به سرعت احساس بي اعتمادي مي کنند و اين بي اعتمادي بر زندگي زناشويي آن ها تأثير مي گذارد.معمولا همسران مضطرب دوسوگرا توقعات زيادي دارند بسيار حساس و زودرنج هستند و معمولا از بي توجهي همسرشان شکايت دارند. از توجه همسرشان نسبت به اعضاي خانواده اش يا افراد ديگر دلگير مي شوند و بيش از اندازه به اين موضوع حساس هستند و همواره همسرشان را کنترل مي کنند تا دليل رفتارهاي او را در ارتباط با ديگران دريابند. اين دسته از افراد اگر شانس داشته باشند و با کسي ازدواج کنند که سبک دلبستگي اش ايمن باشد، احتمال اين که به مرور زمان سبک دلبستگي شان تغيير کند و ايمن شود، زياد است. ولي اگر با فردي مثل خودشان که داراي سبک دلبستگي دوسوگرا يا اجتنابگر است ازدواج کنند، اتفاقات بدي مي افتد.
انحصار شش دانگ قلب همسر ممنوع!
همان طور که گفتيم بيشتر زوج هايي که قصد طلاق دارند هر دو ناايمن هستند.به گفته اين مشاور زوجي که هر دو ناايمن دوسوگرا هستند معمولا از هم توقعات زيادي دارند، همديگر را به شدت کنترل مي کنند، هر دو نگران از دست دادن يکديگرند، براي هم محدوديت هاي زيادي وضع مي کنند، همديگر را بيش از اندازه دوست دارند اما در عين حال رفتارهاي طرد کننده زيادي دارند و از هم فاصله مي گيرند، در واقع تلاش يکي از طرفين براي نزديک شدن به همسر تبديل به نشانه هايي براي نداشتن اعتماد مي شود. در چنين زندگي مشترکي هر 2 نفر يکديگر را آزار مي دهند. توصيه اکيد ما اين است که در چنين مواردي زوج حتما براي مشاوره مراجعه و خود را آماده تغيير عادت هاي رفتاري کنند.
 
اجتنابگر و دوسوگرا
گفتيم که يک کودک اجتنابگر به علت پذيرفته نشدن مکرر درخواست هايش از سوي مادر دچار خود درماندگي آموخته شده مي شود و از ارتباط با همسالانش و ديگر افراد اجتناب مي کند. چنين کودکي در بزرگسالي صميميت را بي ارزش مي داند و اعتقاد دارد که به هيچ کس نمي توان اعتماد کرد.
زوجي که يکي از آن ها مضطرب دوسوگرا و ديگري اجتنابگر است هم دچار مشکلات زيادي مي شوند. همسري که دوسوگراست خواهان ارتباط زياد و توجه بيشتر همسرش است در حالي که همسر اجتنابگر به دنبال برقراري ارتباط با ديگران نيست و تلاشي هم در اين زمينه نمي کند، به همسرش بي اعتماد است و تلاش هاي او را براي صميمي تر شدن رد مي کند. او خواهان تنهايي بيشتر و آزادي بيشتر است.
 آمارها نشان مي دهد بيشتر زوج هايي که به مراکز مشاوره مراجعه مي کنند از اين دسته هستند و معمولا کارشان به جدايي مي کشد.پژوهنده با اشاره به اين که درمان در اين دسته از افراد با تغيير در باورهاي پايه آغاز مي شود، مي گويد: اين کار توسط يک درمانگر باتجربه و با تکيه بر طرحواره درماني انجام مي شود و کار بسيار دشوار و زمانبري است اما تغيير اين عادات و نگرش در طول زمان و با تمرين ميسر است.
بخش خانواده ايراني تبيان
تعداد بازديد:3372 آخرين تغييرات:90/05/08
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر