یکشنبه 2 ارديبهشت 1397 - 6 شعبان 1439 - 22 آپريل 2018
صفحه اصلي/اجتماعي(جوانان، خانواده، بانوان و...)

تیغ بدحجابی بر شاهرگ اجتماع

تيغ بدحجابي بر شاهرگ اجتماع

بي حجابي و ايجاد نگاه ابزاري به زنان


حجاب به عنوان مسئله‌اي قانوني، عرفي و شرعي در کشور ما مطرح است و رعايت نکردن آن علاوه بر نقض قوانين، نابهنجاري اجتماعي و رفتاري نيز محسوب مي‌شود. حال موضوع اين است؛ بي حجابي که به عنوان رفتاري ضد ارزش در جامعه مطرح است، چه پيامدها و آسيب‌هاي اجتماعي را در پي دارد که باعث شده اين همه توجه، انرژي و سرمايه براي کنترل آن به کار گرفته شود.
بي حجابي و ايجاد نگاه ابزاري به زنان
 
يکي از پيامدهايي که بدحجابي در سطوح مختلف اجتماعي به دنبال دارد، ايجاد نگاه ابزاري به زنان است. بد حجابي باعث مي‌شود که زن نه به عنوان يک موجوديت انساني که بر پايه جنسيت نگريسته شود. با ايجاد چنين تفکري زنان نه بر اساس توانايي‌هاي ذهني و مهارتي خود، بلکه با در نظر گرفتن فاکتورهاي ظاهري مانند زيبايي و لطافت سنجيده مي‌شود. وقتي زنان حجاب مناسبي را در محيط کار خود رعايت نکنند، ديگر توانايي آن‌ها در انجام فعاليت‌ها و مهارت‌هاي شغلي ديده نمي‌شود و نگرشي ابزار گونه نسبت به اين زنان باعث مي‌شود که توانايي‌هاي آن‌ها در ساير زمينه‌ها نيز ناديده گرفته شود و تنها به دليل ارزش‌هاي سطحي و ظاهري به کار گرفته شوند. به عنوان مثال برخي از زناني که تنها به دليل زيبايي ،کارکردي ويتريني در مشاغل دارند و کارفرما از آن‌ها به عنوان ابزاري براي افزايش فروش کالاهاي خود و جذب مشتري مي‌نگرند.
از بين رفتن فرصت برابري شغلي
علاوه بر اين زماني که زنان حجاب را در محيط‌هاي کاري رعايت مي‌کنند، در موقعيتي برابر با همکاران مرد خود قرار مي‌گيرند. حجاب باعث گذار زن از جايگاه صرفاً جنيستي به جايگاه انساني است، بدين معنا زنان مي‌توانند در موقعيتي برابر توانايي‌ها و مهارت‌هاي کاري و شغلي خود را در رقابت با مردان قرار دهند. اما بد حجابي باعث ايجاد نگاهي خاص به زن مي‌شود و زن بيش از هويت انساني خود، بر اساس فاکتورهاي جنسيتي سنجيده مي‌شود که اين موضوع از آفات حضور زنان در محيط‌هاي شغلي است.
بدحجابي با افزايش تحريکات جنسي در سطح اجتماع، افزايش رفتارهاي غير اخلاقي و نامشروع را نيز در پي دارد.
نابودي امنيت
يکي ديگر از پيامدهاي بد حجابي بروز ناامني زنان در محيط‌هاي اجتماعي است. آمارها نشان مي‌دهد که افراد بدحجاب بيش از سايرين در معرض خشونت‌هاي اجتماعي هستند و احتمال بروز بي احترامي و تعدي به شخصيت زنان از سوي بزهکاران و اوباش، در صورت وجود بدحجابي، افزايش مي‌يابد. اما زنان و دختران با رعايت حجاب مناسب در سطوح اجتماعي مي‌توانند از چنگال ديد بيماردلان مصون بمانند. از سوي ديگر حجاب باعث مي‌شود که زنان در محيط‌هاي کاري نيز امنيت بيشتر و  به دور از حاشيه با تمرکز بيشتري در فعاليت‌هاي علمي و شغلي خود شرکت کنند و قادر به کسب موفقيت‌هاي بيشتري از اين طريق شوند. بدحجابي-حجاب
بدحجابي و زوال بنيان‌هاي خانواده
رواج بدحجابي باعث مي‌شود که زنان به جاي رسيدگي به امور خانه، همسرداري و تربيت فرزندان، به سمت استفاده از پوشش و آرايش‌هاي نابهنجار در محيط‌هاي خارج از خانه روي بياورند. مادران بدحجاب، آنقدر زمان و انرژي براي رسيدگي به ظاهر خود به کار مي‌گيرند که ديگر براي فرزندان و همسرشان، زماني باقي نمي‌ماند. زماني که کدبانوي خانه به همسر و فرزندانش توجه کافي را نداشته باشد، آن‌ها نيز به سمت محيط‌ها  و جمع‌هاي خارج از خانه کشيده مي‌شوند و اين باعث سردي محيط خانواده مي‌شود. و بنيان‌هاي خانواده در خطر فروپاشي قرار مي‌گيرد و از آنجا که خانواده، هسته اصلي اجتماع است، با سستي پايه‌هاي آن، جامعه نيز در معرض زوال قرار مي‌گيرد.
زير پا گذاشتن ارزش‌ها و مباني ديني
حجاب يکي از اصولي‌ترين مباني دين مبين اسلام است که با رعايت نکردن آن، علاوه بر پيامدهاي اجتماعي، باورهاي ارزشي و اعتقادي مردم را نيز خدشه دار مي‌کند. رعايت نکردن حجاب از سوي برخي، مانند پوزخند زدن به باورهاي اسلامي و اصول اعتقادي افرادي است که براي تحقق آن، هزينه‌هاي بسياري تقبل کرده‌اند و اين رفتار نابهنجار به گونه‌اي تمام هزينه‌هايي که مردم براي برقراري احکام اسلامي در کشور ارائه داده‌اند را زير سئوال مي‌برد.
بد حجابي باعث مي‌شود که زن نه به عنوان يک موجوديت انساني که بر پايه جنسيت نگريسته شود. با ايجاد چنين تفکري زنان نه بر اساس توانايي‌هاي ذهني و مهارتي خود، بلکه با در نظر گرفتن فاکتورهاي ظاهري مانند زيبايي و لطافت سنجيده مي‌شود
دور کردن توجه مردم از کار و فعاليت به سمت مسائل جنسي
همچنين بد حجابي باعث مي‌شود که توجه مردم از کار و تلاش به سمت مسائل سطحي و جنسي سوق داده شود و محيط‌هاي کاري و دانشگاهي به جاي محلي براي پيشرفت، به محيطي براي ترويج بي بند و باري تبديل شود و به همين دليل زنان معتقد و مقيد نيز از حضور در چنين محيط‌هاي امتناع مي‌ورزند. از سوي ديگر بدحجابي با افزايش تحريکات جنسي در سطح اجتماع، افزايش رفتارهاي غير اخلاقي و نامشروع را نيز در پي دارد.
به هر رو، رعايت نکردن حجاب و رواج بد حجابي پيامدهاي بسياري را در جامعه در پي خواهد داشت و مسئولان امر بايد از طريق آموزش اين پيامدها به افراد جامعه، بدحجابي در کشور را کنترل کنند و عملکردهاي هوشمندانه‌اي را به کار برند.
کيانا نيکفام 
بخش اجتماعي تبيان 
تعداد بازديد:1011 آخرين تغييرات:90/05/10
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر