پنج شنبه 1 اسفند 1398 - 26 جمادي الثاني 1441 - 20 فوريه 2020
صفحه اصلي/اخبار فناوري

فناوری هسته ای و اثرات زیست محیطی آن (2)

فناوري هسته اي و اثرات زيست محيطي آن (2)

در مقاله قبل به بررسي برخي از اثرات زيست محيطي توليد الکتريسته مبتني بر انرژي هسته اي از جمله آلاينده هاي گازي و مواد راديواکتيو پرداختيم. در اين مقاله به برخي ديگر از موضوعات مهم در مورد اثرات زيست محيطي توليد برق هسته اي اشاره مي کنيم.

اثر گلخانه اي

اين مفهموم اشاره مي کند به اثر گاز هاي کمياب خاصي که در جو زمين وجود دارند. اثر گلخانه اي باعث مي شود که پرتو که پرتو هاي با طول موج بلند مانند امواج گرمايي ايجاد شده در سطح زمين، محصور شوند و نتوانند به بالاي جو زمين برگردند. افزايش" گازهاي گلخانه اي" به ويژه CO2، موجب گرم شدن هوا در بسياري از نقاط زمين شده است. چنانچه اين روند ادامه يابد سبب تغييرات زيادي در ساختار هواي بسياري از مناطق مي گردد. بيشتر اثر گلخانه اي مربوط به گاز دي اکسيد کربن است. ما اکنون نمي دانيم که محيط زيست چه مقدار  CO2 مي تواند جذب کند و اينکه چه مقدار CO2 مي تواند در جهان در حال تعادل باقي بماند. به هر حال دانشمندان، علاقه فراواني به کند کردن جهاني ميزان انباشته شدن گاز  CO2 در جو زمين دارند. اين گاز در اثر سوختن سوخت هاي فسيلي در موتور اتوموبيل ها، کوره هاي صنعتي و خانگي و نيروگاه هاي توليد برق به مقدار زيادي توليد مي شود. از بين رفتن فزآينده جنگل ها نيز به نوبه ي خود سهم عمده اي را در ايجاد اثر گلخانه اي دارد، زيرا اين امر باعث کاهش عمل فتوسنتز مي گردد.
انرژي هسته اي و اثرات زيست محيطي آن (2)
در اوايل سال 1356هخ(1977م) گزارشي از فرهنگستان علوم آمريکا چنين نتيجه گيري مي کرد که " عامل اصلي محدود کننده در توليد انرژي از سوخت هاي فسيلي در قرن هاي بعدي ممکن است به علت تاثيرات اقليمي آزاد سازي گاز دي اکسيد کربن باشد."
امروزه اين امر کاملا مشهود است. تغيير دماي کره زمين در رابطه با افزايش CO2 يک عامل مهم براي مقايسه زغال سنگ و انرژي هسته اي براي توليد برق است. افزايش ميزان CO2 ناشي از سوختن سوخت هاي فسيلي حدود 25ميليارد تن در سال است. حدود 38 درصد اين مقدار از زغال سنگ و 43 درصد آن از نفت به وجود مي آيد. هر نيروگاه برق با 1000MWe که با سوخت زغال سنگ کار مي کند، حدود 7 ميليون تن CO2 در سال آزاد مي کند. اگر زغال سنگ غير مرغوب استفاده شود، اين مقدار بيشتر مي شود. در حالي که چنانچه از اورانيم استفاده شود اين امر هرگز اتفاق نمي افتد.
در ازاء مصرف هر 22 تن اورانيوم(26 تنU3O8) در يک راکتور آب سبک نسبت به زغال سنگ حدود يک ميليون تن CO2 کمتر توليد مي شود.
امروزه توافق هايي وجود دارد که بر اساس آنها استراتژي و راهبردهايي در خدمت گرفته شوند که از انباشتگي CO2 کاسته شود. استفاده گسترده از اورانيوم به عنوان سوخت، يکي از اين راهبردها است

تابش و اثرات سلامتي

در اينجا تاکيد بر روي مقايسه يک نيروگاه هسته اي با نيروگاه با سوخت زغال سنگ براي توليد برق است. انرژي هسته اي و اثرات زيست محيطي آن (2)
معمولا خطرات مربوط به سلامت شغلي با توجه به نرخ مرگ و مير ناشي از حوادث سنجيده مي شود. اما امروزه در بکار گيري اين روش به ويژه در ارتباط با انرژي هسته اي و اثرات تاخيري تابش هاي هسته اي و همينطور سرطان زايي مواد راديو اکتيو بيشتري وجود دارد. بيشتر آمار هاي مربوط به حوادث شغلي، به عملکرد راکتورهاي هسته اي امريکا و انگليس در چهل سال گذشته مربوط مي شوند. اين موارد مي توانند با موارد مربوط به توليد برق از زغال سنگ مقايسه شوند. همه اين شواهد نشان مي دهند که استفاده از انرژي هسته اي بدين منظور روش ايمن تري است.
دليل اصلي که از محبوبيت زغال سنگ مي کاهد، مقدار بسيار زياد آن است که بايد استخراج و به يک نيروگاه برق منتقل شود. استخراج مقدار زياد مورد نياز اين ماده به هر حال خطرات زيادي را نيز در بر دارد و اين مورد در آمارها نيز در نظر گرفته شده است
جدول زير مقايسه حوادث آماري در توليد انرژي اوليه ( توليد برق در حدود 40 درصد انرژي اوليه کل است.) را نشان مي دهد:
سوختتلفات آني
1992-1970
افرادمرگ و مير در اثر
توليد برق
1TWY
زغال سنگ6400کارگران342
گاز طبيعي
1200کارگران و افراد عادي85
هيدرو4000افراد عادي883
هسته اي 31کارگران8
 
" منظور از هيدرو توليد نيروي برق از انرژي پتانسيلي آب در پشت سد هاي بزرگ مي باشد."
 
 
دکتر مهدي داراب
بخش دانش و زندگي تبيان

منابع:
Chernobyl ten years on , NEA1996
ICRP publication 
تعداد بازديد:2862 آخرين تغييرات:90/05/19
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر