پنج شنبه 31 خرداد 1397 - 7 شوال 1439 - 21 ژوئن 2018
صفحه اصلي/دين و انديشه

تأثیر صلوات در برآورده شدن حاجات

تأثير صلوات در برآورده شدن حاجات

اگر انسان با وجود قادر حکيم و عالم رحيم ارتباط پيدا کند به صورت طبيعي آرامش دارد چون احساس مي‌کند تحت حمايت يک قدرت لايزال قرار گرفته است، دعا در واقع ارتباطي است که بنده با خدا برقرار مي‌کند.


آيت الله هادوي تهراني با اشاره به جايگاه دعا نزد اهل بيت(ع) و تأکيد بر اينکه بيان مطالب خرافي و اطلاعات نادرست از آفات مجالس دعا هستند، برخي عوامل تأثيرگذار در اجابت دعا و دليل اينکه بعضي امور بدون دعا محقق نمي‌شوند را تشريح کرد .

 
آيت الله مهدي هادوي تهراني مدرس عالي درس خارج فقه و اصول حوزه علميه قم  در مورد نقش دعا در آرامش بخشي انسان گفت: اگر انسان با وجود قادر حکيم و عالم رحيم ارتباط پيدا کند به صورت طبيعي آرامش دارد چون احساس مي‌کند تحت حمايت يک قدرت لايزال قرار گرفته است، دعا در واقع ارتباطي است که بنده با خدا برقرار مي‌کند.
وي افزود: خدا دائم بر همه امور بندگان احاطه دارد و چيزي نيست از زندگي بنده که از خدا مخفي بماند که نياز به گفتن بنده باشد اما اين ارتباط باعث توجه بنده به خدا خواهد شد، وقتي شخص دعا مي‌کند به خدا توجه پيدا مي‌کند که اين توجه قابليتي را ايجاد مي‌کند تا فيض الهي که لايزال و لامتناهي است متوجه اين شخص شود و اين شخص ظرفيت اين فيض را مي‌يابد.
 

دليل اينکه برخي امور بدون دعا محقق نمي‌شوند

ايشان با اشاره به آيه "ادعوني استجب لکم" تأکيد کرد: از ما خواسته شده که دعا کنيم اگر دعا کرديم خداوند جزاي آن دعا را تعيين کرده است "استجب لکم" يعني اجابت مي‌کنم براي شما. اگر بدون دعا برخي از امور تحقق پيدا نمي‌کند به اين دليل است که ظرفيتي که بايد براي اين امور وجود داشته باشد بدون دعا تحقق نمي‌يابد. وقتي دعا حاصل مي‌شود آن ظرفيت فراهم مي‌شود.
البته اين انسان هنگامي اعتماد به نفس مي‌يابد که خود را بنده مطيع خدا ببيند اگر در مسير گناه و غفلت گام بر دارد سعي مي‌کند با عذرخواهي نچه گذشته را جبران و توبه کند براي همين نتيجه اعتماد به نفس در فرهنگ اسلامي دوري از گناه و توجه بيشتر به وظايف است و نتيجه مجموعه اين امور رامشي است که انسان مؤمن پيدا مي‌کند که با هيچ چيز ديگري قابل مقايسه نيست، اين رامش و اطمينان نفس، مؤمن را مثل کوه در مقابل مشکلات زندگي استوار قرار مي‌دهد
آيت الله هادوي تهراني افزود: البته ميزان تأثير دعا و اينکه انسان احساس آرامش پيدا کند تابع معرفتي است که انسان نسبت به خدا دارد؛ هرچه معرفت انسان نسبت به خدا بيشتر باشد دعاي او تأثير بيشتري خواهد داشت. ضمن اينکه توجه در دعا و اينکه شخص متوجه باشد که با چه کسي سخن مي‌گويد در تحقق دعا مؤثر خواهد بود.
وي در مورد نقش دعا در ارتقاي اعتماد به نفس انسان گفت: اعتماد به نفس در فرهنگ اسلامي با ساير فرهنگ‌ها متفاوت است. اعتماد به نفس در ساير فرهنگ‌ها تأکيد بر شخصيت فرد است اما اعتماد به نفس اسلامي توکل و اعتماد به خداست.
ايشان تأکيد کردند: البته اين انسان هنگامي اعتماد به نفس مي‌يابد که خود را بنده مطيع خدا ببيند اگر در مسير گناه و غفلت گام بر دارد سعي مي‌کند با عذرخواهي آنچه گذشته را جبران و توبه کند براي همين نتيجه اعتماد به نفس در فرهنگ اسلامي دوري از گناه و توجه بيشتر به وظايف است و نتيجه مجموعه اين امور آرامشي است که انسان مؤمن پيدا مي‌کند که با هيچ چيز ديگري قابل مقايسه نيست، اين آرامش و اطمينان نفس، مؤمن را مثل کوه در مقابل مشکلات زندگي استوار قرار مي‌دهد.
 

تأثير صلوات بر اجابت دعا

وي در مورد جايگاه دعا در نزد اهل بيت(ع) گفت: در فرهنگ اهل بيت (ع) به طبع قرآن راجع به دعا مطالب گوناگوني بيان شده است. دعا امري است از ناحيه خدا که اجابت آن را ضمانت فرموده است. در فرهنگ اهل بيت(ع) يک سري اموري که مي‌تواند به استجابت دعا کمک کند مطرح شده که يکي از آن‌ها تأکيد بر دعاي جمعي است.
صلوات
در فرهنگ اهل بيت(ع) بر دعا به يکديگر تأکيد شده است. همچنين در روايات وارد شده است وقتي از خدا دو چيز بخواهيد که يکي از آن‌ها حتماً اجابت مي‌شود دعاي ديگري نيز مستجاب خواهد شد. يکي از دعاهايي که حتماً اجابت مي‌شود "صلوات" بر پيامبر و اهل بيت است که خودش دعا است. به همين دليل تأکيد کردند که دعاي خود را همراه با صلوات بيان کنيد تا خداوند به آن کرم و لطف خودش آن دعاي ديگر را نيز بپذيرد.
وي تأکيد کرد: البته دعا آدابي دارد که در روايات به آن اشاره شده است و شخص بايد توجه داشته باشد که با چه کسي سخن مي‌گويد و چه خواسته‌اي از خدا مي‌طلبد و خواسته‌اش بر خلاف خواسته الهي و در مسير گمراهي و جهالت نباشد.
مدرس عالي حوزه علميه قم افزود: يکي از مجموعه‌هاي مهم معارف اهل بيت(ع) ادعيه‌اي است که از اين بزرگواران به جا مانده است که بايد به فرازها توجه داشته و معرفت به کيفيت دعا را در خود ارتقا بخشيم. همين‌طور صحيفه سجاديه که مجموعه معارفي است که به تعبير امام خميني(ره) قرآن صاعد است و مفاهيم بلند معرفتي را در خود گنجانده است.
تأکيد بر شيوه دعا کردن اهل بيت(ع)
وي تصريح کرد: در روايات وارد شده که قسمت اول "سوره حمد" که ارتباط ما با خدا را بيان مي‌کند بعد از حمدالهي، ما کار خود را به خدا مي‌سپاريم "اياک نعبد و اياک النستعين" در روايت وارد شده که وقتي عبد به اين قسمت از سوره حمد مي‌رسد خداوند خطاب به ملائکه مي‌فرمايد بنده من هرچه مي‌خواهد به او بدهيد و ادامه سوره دعا براي خود عبد است که "اهداناالصراط المستقيم" اين دعا دعايي است که اجابت مي‌شود.
زمان دعا بسيار اهميت دارد؛ با اينکه دعا اختصاص به زمان خاصي ندارد اما در بعضي زمان‌ها دعا اثرات ويژه‌اي دارد که دعا در شب يکي از آن زمان‌هاست که امر به نماز شب و آن تعبيري که در مورد "مقام محمود" در قرآن آمده است نشان مي‌دهد که دعاي در شب تأثيراتي دارد که شايد در روز آن تأثير را نداشته باشد
معارف اهل بيت در حوزه دعا تنها مختص به رواياتي که به صورت مستقل به مبحث دعا پرداخته، نيست بلکه خود شيوه دعا کردن اهل بيت شيوه‌اي است که بايد با آن انس پيدا کنيم و اين شيوه بالاترين و عميق‌ترين مفاهيم را در بر دارد.
وي تأکيد کرد: مجالس دعا مجلس ذکر است و مجلس ذکر مجلس فکر هم هست جايي است که بايد معرفت و دانش انسان نسبت به حقايق ديني افزايش پيدا کند. مجالس دعا بايد با حضور عالمان ديني همراه باشد عالماني که فهم درست و معرفت عميق نسبت به حقايق دين دارند تا بتوانند اين حقايق را براي اشخاص بيان کنند و شايسته است در مجلس دعا ارتقاي معرفتي پيدا کنيم که به دنبال آن آثار دعا افزايش پيدا کند.
 

برخي عوامل تأثيرگذار در اجابت دعا

صلوات
وي به برخي از آسيب‌هاي مجالس دعا اشاره کرد و گفت: يکي از آفات مجالس دعا بيان مطالب خرافي و اطلاعات نادرست است. اگر اين دعاها با سنت و آدابي همراه شود که اين سنت و آداب مورد قبول اهل بيت(ع) نباشد اينجاست که دعا از مسير اصلي خود منحرف شده است. جامعه ايران يک جامعه ديني است و گاهي اين علاقه به دين مورد سوء استفاده برخي افراد سودجو قرار مي‌گيرد که براي دست‌يابي به مطامع شخصي خود از احساسات و عواطف پاک مردم سوء استفاده مي‌کنند و آگاهي و توجه مردم به اين مسئله باعث مي‌شود هم از آثار و فوايد دعا بهره بيشتري ببرند و هم از آسيب‌ها در امان بمانند. زمان دعا بسيار اهميت دارد؛ با اينکه دعا اختصاص به زمان خاصي ندارد اما در بعضي زمان‌ها دعا اثرات ويژه‌اي دارد که دعا در شب يکي از آن زمان‌هاست که امر به نماز شب و آن تعبيري که در مورد "مقام محمود" در قرآن آمده است نشان مي‌دهد که دعاي در شب تأثيراتي دارد که شايد در روز آن تأثير را نداشته باشد.
شايد علتش اين است که شب به تعبير قرآن فرصتي است براي آرامش، آن آرامش زمينه ارتباط معنوي را تقويت مي‌کند به همين دليل دعاي در شب، سحرخيزي و شب زنده داري در رشد معنوي بسيار مؤثر است. علاوه بر آن ماه مبارک رمضان زمان بسيار ارزشمندي است که در آن ضيافت و مهماني الهي برپا است. همه انسان‌ها در همه لحظات زندگي مهمان خدا هستند اما برخي در ماه مبارک رمضان به صورت خاص دعوت شدند که از دعا نبايد در اين زمان غافل بود.
 
گروه دين تبيان

منبع : خبرگزاري مهر 
تعداد بازديد:6021 آخرين تغييرات:90/05/25
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر