پنج شنبه 2 اسفند 1397 - 16 جمادي الثاني 1440 - 21 فوريه 2019
صفحه اصلي/خانواده

زندگی هایی که شور می شود

زندگي هايي که شور مي شود

دعوا نمک زندگي است؟


ريش سفيدهاي فاميل بر اين باورند که «دعوا» نمک زندگي است اما آن ها نمي دانند که چرا نمک زندگي اين زوج جوان اين قدر زياد و شور شده است و چگونه بايد طعم واقعي را به اين غذاي جانيفتاده برگردانند! 
 
جالب است هنوز يک سال از ازدواج اين زوج جوان نگذشته که آن دوشيفته دلباخته، از لحظات و دقايق محنت آور زندگي مشترک خود حرف مي زنند و نکته قابل تامل اين که زن و مرد پشيمان مي گويند از علاقه و احساس در حضورشان چيزي نگوييم چون حال شان به هم مي خورد. کشمکش، نزاع و بگو و مگوهاي اين زوج جوان نه تنها زندگي را به کام خودشان تلخ کرده است بلکه اطرافيان و حتي همسايگان شان نيز از اين بابت ابراز نگراني مي کنند. ريش سفيدهاي فاميل بر اين باورند که «دعوا» نمک زندگي است اما آن ها نمي دانند که چرا نمک زندگي اين زوج جوان اين قدر زياد و شور شده است و چگونه بايد طعم واقعي را به اين غذاي جانيفتاده برگردانند! متاسفانه زوج جوان در شرايطي قرار گرفته اند که لحظه به لحظه از هم فاصله مي گيرند. آن ها نمي دانند که چرا مانند روزهاي اول زندگي مشترک خود نمي توانند به بيان احساسات شان بپردازند و اختلاف نظرها و مشکلات به صورت غيرمحترمانه و غيردوستانه براي شان دردسرساز شده است.
 
گاهي اوقات در مجلات و يا کتاب ها مي خوانيد که «دعوا نمک زندگي است» و گهگاه از بعضي دوستان و آشنايان مي شنويد که مي گويند گاهي قهر و دعوا موجب تداوم زندگي زناشويي مي شود. اين عده از يک حقيقت کلي در مورد آدمي بي خبرند و آن اين است که احساسات انسان همانند آتش است. که با يک جرقه کوچک شروع مي شود و آنچنان زبانه مي کشد که ممکن است همه چيز را در اطراف خود بسوزاند و به خاکستر تبديل کند؛ و بر روي مشتي خاکستر زندگي کردن غير ممکن است.
متأسفانه گاهگاهي ما خود به تنهايي بر مسند قضاوت مي نشينيم و همسران خود را محکوم مي کنيم، اما يک طرفه قضاوت کردن کار درستي نيست. نبايد اجازه دهيد عقايد غلط ديگران و تقليدهاي غلط از زندگي افراد ديگر و يا از مجلات و فيلم ها و روزنامه ها موجب از هم پاشيدن آرامش شما در زندگي شود
خيلي از زنان و شوهراني که زندگي زناشويي موفقي دارند و براي روابط خود ارزش و احترام قائل هستند معتقدند که دعوا و ستيزه موجب بهتر شدن و يا به قول عده اي نمکين شدن زندگي نمي شود بلکه باعث از هم پاشيدن زندگي و تيرگي روابط مي شود، چون سبب ناراحتي اعصاب، بالا رفتن فشارخون، سوء هاضمه، و مهمتر از همه از بين رفتن عشق و محبت در زندگي مي شود.
دکتر وين داير مي گويد: همه زن و شوهرها بايد بدانند اين عقيده که دعوا به طور طبيعي موجب بهتر شدن زندگي مي شود غلط است؛ زيرا از نظر رواني بعد از هر دعوا و ستيزه نوعي احساس ضعف و ناتواني در طرفين به وجود مي آيد که تا مدتي مانع از انجام کارهاي روزانه مي گردد و جلوي اتخاذ تصميم هاي درست و بجا را مي گيرد و به روابط ضربه بزرگي وارد مي آورد و موجب سردردهاي شديد، پشت درد، سوء هاضمه، بالا رفتن فشارخون، بي خوابي، و در بسياري اوقات يک نوع نگراني و اضطراب طولاني مي شود. البته ضررهاي مادي هم که در نتيجه دعواهاي خانوادگي ايجاد مي شود بر ما پوشيده نيست.
نمک زندگي مشترک
متأسفانه اکثر آدم ها از يک حقيقت کلي در مورد خود و ديگران غافل هستند، و آن اين است که بنا به گفته خيلي از روان شناسان از جمله «دکتر داير»، خداوند از هر کدام از انسان ها فقط يک نمونه خلق کرده است. شايد کساني باشند که از نظر ظاهر و يا طرز فکر با ما شباهت هاي بسيار داشته باشند، اما هرگز هيچ انساني نيست که از نظر اعتقادات، روش زندگي، طرز فکر و ديگر موارد زندگي به ما شباهت کامل داشته باشد. اين گفته بدان معنا است که نبايد انتظار داشته باشيم هميشه و در هر زمان اطرافيان ما کاملاً ما را درک کنند، زيرا انجام چنين کاري براي خود ما هم غير ممکن است. شايد شما مدت زيادي را با دوستي که از خيلي جهات با شما هم عقيده است زندگي کنيد، ولي روزي متوجه شويد که او قادر نيست کاملاً شما را درک کند؛ نبايد فراموش کنيد که او کپي شخصيت شما نيست: گاهي شما از درک او عاجز هستيد و زماني او از درک شما. اگر سعي کنيد در رابطه با دوستان و آشنايان به خصوص در زندگي زناشويي اين مسأله را در نظر بگيريد، هر روز زندگي شما بهتر و شيرين تر مي شود.
 

محترم شمردن قانون آزادي فردي در زندگي زناشويي

قانون آزادي هاي شخصي در قانون اساسي هر کشوري درج گرديده است و ما اين قانون را براي خود محترم مي شماريم و در ارتباط با دوستان و آشنايان تا حدودي رعايت مي کنيم. اما متأسفانه در زندگي زناشويي خود را ملزم به رعايت اين قانون نمي دانيم و زير پا گذاشتن اين قانون را با خواندن نامه ها و گوش دادن به تلفن هاي يکديگر آغاز مي کنيم؛ حتي در بسياري موارد ديده شده که کيف هاي دستي و کمدهاي شخصي ديگران را به صورت عادت مي گرديم! و در پاره اي اوقات انجام اين کارها را دليل بر صميمت در خانواده مي دانيم. اين گونه کارها نه تنها دليل بر صميميت نيست بلکه موجب پايمال کردن آزادي هاي شخصي و در نظر نگرفتن فرديت افراد خانواده است. رعايت اين قانون در مورد اوقات اشخاص هم صدق مي کند. خارج از محيط خانه اگر بخواهيم با شخصي قرار بگذاريم، سعي مي کنيم از او بپرسيم چه ساعتي مناسب است تا حتي الامکان از برهم خوردن برنامه او جلوگيري کنيم.
خيلي از زنان و شوهراني که زندگي زناشويي موفقي دارند و براي روابط خود ارزش و احترام قائل هستند معتقدند که دعوا و ستيزه موجب بهتر شدن و يا به قول عده اي نمکين شدن زندگي نمي شود بلکه باعث از هم پاشيدن زندگي و تيرگي روابط مي شود
رعايت چنين مسائلي در زندگي خانوادگي به خصوص در زندگي زناشويي هم لازم و ضروري است. اما رعايت اوقات فراغت زن و شوهر شايد از نظر ظاهر کمي غير عادي باشد، زيرا طرز فکر حاکم بر اجتماع مي گويد که آنها در هر صورت و در همه وقت بايد از وظايف مادري و همسري خود پيروي کنند؛ ولي زنان مي توانند علي رغم انجام وظايف مادري و همسري، اوقاتي را براي برنامه هاي شخصي اختصاص دهند؛ و رعايت چنين مسأله اي از طرف شوهران ضروري است.
همچنين زنان بايد در مورد شوهران خود اين مسأله را رعايت کنند زيرا کار و مسؤوليت پي در پي روح و جسم آدمي را خسته مي کند و داشتن سرگرمي و تفريح، لازم و ضروري است. گاهي بعضي از سرگرمي ها خانوادگي است و همه اعضا در آن شرکت مي کنند، و گاهي خصوصي و فردي است. گاهي اوقات شوهر شما مشغول مطالعه است و يا تلويزيون تماشا مي کند. زماني هم ممکن است گلدان ها را جابجا کند. نبايد اخم کنيد و بگوييد: «لعنت به اين زندگي! از صبح تا شب سر کار هستي حالا هم که آمدي خانه، اين طور وقت مي گذراني». نبايد فراموش کنيد که شوهر شما يک ماشين سخنگو نيست که بتواند دائماً در حال گفتگو باشد.
اگر شوهر شما گاهي اوقات کمتر با شما گفتگو کرد، فکر نکنيد اين عمل بدان معني است که از شدت علاقه اش نسبت به شما کاسته شده است. چه بسيار شوهراني که دائماً با همسر خود صحبت مي کنند، در حالي که مهري از او به دل ندارند. متأسفانه گاهگاهي ما خود به تنهايي بر مسند قضاوت مي نشينيم و شوهران خود را محکوم مي کنيم، اما يک طرفه قضاوت کردن کار درستي نيست. نبايد اجازه دهيد عقايد غلط ديگران و تقليدهاي غلط از زندگي افراد ديگر و يا از مجلات و فيلم ها و روزنامه ها موجب از هم پاشيدن آرامش شما در زندگي شود.
 
 
 
فرآوري: نسرين صفري
بخش خانواده ايراني تبيان

منابع:
 سايت آفتاب / سايت خراسان رضوي
 

مطالب مرتبط :
 
تعداد بازديد:1280 آخرين تغييرات:90/06/03
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر