چهارشنبه 3 بهمن 1397 - 17 جمادي الاول 1440 - 23 ژانويه 2019
صفحه اصلي/خانواده

خشمت را بپذیر

خشمت را بپذير

"خشم " يک حالت عاطفي موقتي است که در نتيجه ي احساس "محروميت" ايجاد مي شود و با پرخاشگري که هدفش ، آسيب رساندن به اشخاص يا اموال است تفاوت دارد.


"خشم " يک حالت عاطفي موقتي است که در نتيجه ي احساس "محروميت"  ايجاد مي شود و با پرخاشگري که هدفش ، آسيب رساندن به اشخاص يا اموال است تفاوت دارد. در اين مقاله به بررسي "خشم" کودکان مي پردازيم و در مقاله اي ديگر ،  "پرخاشگري " کودکانه را مورد بررسي قرار مي دهيم .

خشمت را بپذير
بسياري از والدين ، به هنگام مواجهه با خشم کودکان ، به تنبيه آنان مي پردازند ؛ درحالي که بايد متوجه ي نياز کودک و برآورده ساختن آن باشند .
 لازم است به کودکان ياد داد که در چنين مواقعي ، احساسات خود را بپذيرند و راه هاي مناسبي را براي ابراز عواطف خود ياد بگيرند.
 کودکان واقعا نمي دانند که در چنين مواردي چگونه بايد رفتار کنند؛ بنابراين، لازم است تا والدين به جاي اين که صرفا به وي بگويند که رفتارش قابل قبول نيست، به او ياد دهند که در چنين مواقعي چگونه بايد رفتار کند.
 
بر خلاف عقيده ي رايج ، تنبيه، روش موثري براي اين گونه موارد نيست. روش هاي مناسب براي کمک به کودکان درمقابله با خشم از جانب والدين را مي توان به  شرح زير خلاصه نمود :
 

عدم تزريق خشم به کودک

والدين مي توانند به کودک خود بياموزند که درک کند چه موقع خشمگين است والبته اين کار را بايد از زمان نوپايي شروع کنند. آنان بايد به دقت به حرف هاي کودک گوش کنند و به جاي قضاوت در مورد رفتار آنان ، به همدلي با ايشان بپردازند.
 اغلب کودکان درباره ي هيجان هاي خود صحبت مي کنند و وقتي که والدين به گفتگو با آنان مي پردازند و دلايل خود را ارائه مي دهند، آرام مي شوند.
تغيير در شرايط نيز روش مفيدي است . به عنوان مثال ، مي توان کودک را مشغول به بازي مورد علاقه اش کرد يا او را متوجه ي برنامه هاي تلويزيون کرد.
 

کشف عامل خشم کودک

بايد دليل رفتارهاي نامناسب و عادات بد کودکان را کشف کرد . بايد علل واقعي و زيربنايي بدرفتاري کودک را شناخت و از روي رفتارهاي سطحي او قضاوت نکرد . در اين مقاله ، شيوه هاي موثر شناخت و برخورد صحيح با "خشم " کودکان را مورد بررسي قرار مي دهيم :
نشان دادن خشم ، کودکان را مي ترساند وآنان را تبديل به افرادي عصباني مي کند. والديني که به سلامت عاطفي کودک خود علاقه مند هستند ، مي دانند که طغيان هاي عاطفي ، سلامت کودکان را در معرض آسيب قرار مي دهد. مشخص کردن عامل دلخوري توسط والدين ، به کودکان صداقت و راستگويي را مي آموزد

شناخت تصور کودک از خودش

شخصيت کودک، زماني که تصور مي کند که در نظر ديگران «بد» به نظر مي رسد ، تخريب مي شود ؛ پس بايد مراقب بود که وي چنين احساسي نداشته باشد . بايد به او گفت که : " تو بد نيستي ، کوچکي و بچه هاي کوچک ، گاهي اشتباه مي کنند. اما ، پدر يا مادر به تو کمک مي کند که چنين کارهايي نکني ".
 

استفاده از خنده به عنوان بهترين داروي خشم

شوخ طبعي ، خشم را از بين مي برد و مانع بروز آشفتگي هاي بعدي مي شود.

 
کمک به کودکان در داشتن احساس آرامش

وجود پيوند بين والدين و کودک ، سبب مي شود تا آنان کمتر نسبت به يکديگر خشم بورزند:
** کودک داراي دلبستگي ايمن  احساس خوب و آرامي دارد. البته اين کودکان نيز خشمگين مي شوند ، اما آنان چگونگي کنترل خشم خود را ياد گرفته اند. والدين آنان نيز کودک خود را خوب مي شناسند و موقعيتي فراهم نمي کنند که او تحريک پذير و خشمگين شود. آنان همچنين مي دانند که نبايد از کوره در بروند.
** در مقابل، کودکي که سبک دلبستگي ناايمن دارد ، بر اساس غوغاي دروني خود عمل مي کند و مدام داراي احساس از دست دادن بخشي از خويشتن است و بنابراين، خشمگين مي شود. چنين احساسي ممکن است تا دوره ي بزرگسالي نيز در وي باقي بماند .

خشمت را بپذير
الگوي مناسب براي نشان دادن خشم

 والديني که به هنگام خشمگين شدن ، فرياد مي زنند ، بايد بدانند که کودکشان هم رفتارهايي مثل آنها انجام خواهند داد . والدين ، اول از همه خودشان بايد ياد بگيرند که به جاي فرياد کشيدن ، با ديگران صحبت کنند .
نشان دادن خشم  ، کودکان را مي ترساند وآنان را تبديل به افرادي عصباني مي کند. والديني که به سلامت عاطفي کودک خود علاقه مند هستند ، مي دانند که طغيان هاي عاطفي ، سلامت کودکان را در معرض آسيب قرار مي دهد. مشخص کردن عامل دلخوري توسط والدين ، به کودکان صداقت و راستگويي را مي آموزد.
 
 
 

کاستن از کمال گرايي

کودکان اين رامي فهمند که بزرگسالان نيز ممکن است اشتباه  کنند . خيلي مواقع، والدين به اشتباهات خود مي خندند و آن را امري طبيعي مي دانند. کودکان نيز بايد ياد بگيرند که با اشتباهات خود کنارآيند. کمال گرايي و انتظار هميشه خوب بودن والدين ، ارزشمندي مشروط را به کودک مي آموزد و به وي نشان مي دهد . يعني والدين زماني او را دوست دارند که بي خطا باشد و اين در حالي است که براي کودکان بسيار دشوار است که خطا نکنند .
 اما، بايد بدانند که مي شود از خطاها چيزهايي آموخت . بنابراين خوب است که والدين به جاي خشمگين شدن در هنگام ارتکاب خطا بگويند : « خوب، از اين اتفاق چه مي آموزيم؟».
 

برجسته ساختن رفتارهاي خوب کودک

تقويت رفتار هاي مناسب ، بيشتر از تنبيه رفتارهاي نامناسب موثر است . اين  امر مستلزم توجه به رفتار هاي کودک در طي روز و در فرصت هايي است که والدين شاهد رفتارهاي او مي باشند .

چشم پوشي از خطاها

بايد با دقت خاصي از رفتارهاي نامناسب کودک چشم پوشي کرد . لازم است توجه کنيم که منظور از چشم پوشي از رفتار کودک ، چشم پوشي از خود او نيست ؛ بايد طوري عمل شود که کودک بفهمد رفتار نامناسبي داشته است .
بايد به کودکان  کمک کرد تا تصويري مطلوب از خود بسازند. کودکان بايد خود را به عنوان فردي ارزشمند درک کنند و رفتارهاي مناسب را سرمشق قراردهند

ورزش

انجام تمرين هاي بدني و ورزشي ، مي تواند تا حدود ي خشم کودک را بر طرف سازد . برخي معتقدند که انجام فعاليت هاي ورزشي ، مي تواند سبب کاهش انرژي متراکم ناشي از خشم هاي فرو خورده شود.

صحبت درباره ي خشم

بايد به کودک ياد داد که در مورد تمام احساسات خود صحبت کند. صحبت کردن در مورد خشم ، از بروز پرخاشگري جلوگيري مي کند . کودکان بايد ياد بگيرند که نقاط قوت و ضعف خود را با هم در نظر بگيرند.
 بايد به کودکان  کمک کرد تا تصويري مطلوب از خود بسازند. کودکان بايد خود را به عنوان فردي ارزشمند درک کنند و رفتارهاي مناسب را سرمشق قراردهند.
 
 
سرور حاجي سعيد
بخش خانواده ايراني تبيان

مطالب مرتبط :
 
تعداد بازديد:1324 آخرين تغييرات:90/06/06
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر