دوشنبه 30 بهمن 1396 - 3 جمادي الثاني 1439 - 19 فوريه 2018
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 


 


 
خروجي RSS

آتش زدن بدهكار جلوي بانك

آتش زدن بدهكار جلوي بانك

سياستهاي انقباظي دولت يونان در پي بحران مالي باعث شده

تا مردم اميد اقتصادي خود را از دست دهند.

تعداد بازديد:992 آخرين تغييرات:90/06/26
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر