دوشنبه 11 فروردين 1399 - 5 شعبان 1441 - 30 مارس 2020
صفحه اصلي/قرآن

4 عامل سعادت و بدبختی انسان‌ها

4 عامل سعادت و بدبختي انسان‌ها

 

چهار عامل خوشبختي اول نماز، دوم انفاقات واجب، سوم دوست خوب(رفت و آمد با انسان‌هاي شايسته) و چهارم ايمان به قيامت است.
 
اگر کسي ايمان به قيامت داشته باشد جزء مجرمين قرار نمي‌گيرد علت اينکه آدم‌ها تبهکار مي‌شوند؛ «ذلک بما نسي يوم الحساب» چون حساب و کتاب را فراموش مي‌کنند.

 

اولين عامل بدبختي: نماز نخواندن
از قرآن مجيد برمي آيد چهار عامل باعث سعادت انسان و چهار عامل باعث بدبختي او مي‌شود خداي متعال در سوره مدثر گفتگوي انسان‌هاي بهشتي را با جهنمي‌ها نقل کرده است بهشتيان به جهنميان رو مي‌کنند که ؛ چه عاملي شما را به دوزخ روانه کرد؟
آن‌ها مي‌گويند 4 عامل :
1 - « لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلّينَ » پايبند به نماز نبوديم .
2 - « لَمْ نَکُ نُطْعِمُ المِسْکينَ » به گرسنگان اعتنا نمي‌کرديم .
3 - « کُنّا نَخوُضُ مَعَ الْخائِضينَ » ما در جامعه فاسد هضم شديم .
4 - « کُنّا نُکَذِّبُ بِيَوْمِ الدّين » قيامت را هم نمي‌پذيرفتيم .(مدثر)
 

سقر کجاست؟

سقر يک وادي در جهنم است و چاهي است که اگر در آن چاه را بردارند جهنمي‌ها از شر آن چاه نمي‌دانند به کجا پناه ببرند، خود جهنم چقدر سخت است و اين وادي چه سختي بيشتري دارد.
از بعضي از روايات بر مي‌آيد که اين «و لم نک نطعم المسکين» اطعام مساکين نه انفاقات مستحب ؛ به عبارتي اين آيه مربوط به پرداخت واجبات مالي اعم از زکات و خمس و ... مي‌باشد

اولين پاسخ اهل دوزخ چيست؟

اولين جوابي که جهنمي‌ها و مجرمين مي‌دهند مي‌گويند ما نماز نمي‌خوانديم ما جز نمازخوان‌ها نبوديم. نماز خوان‌ها به مسجد مي‌رفتند جماعت را داشتند يا در خانه‌شان نماز مي‌خواندند ما اهل نماز نبوديم.
اين يک جواب بود پس ما نتيجه مي‌گيريم اولين عامل که انسان را جهنمي مي‌کند بي نمازي است. اولين عامل که انسان‌ها را خوشبخت مي‌کند با نماز بودن است. ( از نماز بي تفاوت عبور نکنيم )
 

دومين عامل بدبختي: توجه نداشتن به فقرا و مساکين

جواب دومي که اين مجرمين مي‌دهند «ولم نک نطعم المسکين» ما به فقرا و مساکين رسيدگي نمي‌کرديم دلمان نمي‌سوخت، همسايه‌مان گرفتار بود مي‌گفتيم به ما چه ربطي دارد، از گرسنگي و بدبختي و بيچارگي مي‌ميرد ما به او اعتنا هم نمي‌کرديم ، مي‌گفتيم : حتماً خدا خواسته به من بدهد ، به او ندهد !
از بعضي از روايات بر مي‌آيد که اين «و لم نک نطعم المسکين» اطعام مساکين نه انفاقات مستحب ؛ به عبارتي اين آيه مربوط به پرداخت واجبات مالي اعم از زکات و خمس و ... مي‌باشد .
چهار عامل خوشبختي اول نماز، دوم انفاقات واجب، سوم دوست خوب (رفت و آمد با انسان‌هاي شايسته) و چهارم ايمان به قيامت است. اگر کسي ايمان به قيامت داشته باشد جزء مجرمين قرار نمي‌گيرد علت اينکه آدم‌ها تبه کار مي‌شوند ؛ «ذلک بما نسي يوم الحساب» چون حساب و کتاب را فراموش مي‌کنند

سومين عامل بدبختي: هم‌نشيني با گنه کاران

جواب سومي که مي‌دهند «و کنا نخوض مع الخائضين» ما با آدم‌هاي دنيا زده، با آدم‌هايي که دين و اسلام را مسخره مي‌کردند، با گناه کاران رفيق و هم‌نشين بوديم.
 

چهارمين عامل بدبختي:تکذيب روز قيامت

جواب چهارمي هم که مي‌دهند«و کنا نکذب بيوم الدين» وقتي که مي‌گفتند قيامتي است حسابي است بترسيد ، معصيت نکنيد ، گناه نکنيد ؛ ما تکذيب مي‌کرديم مي‌گفتيم چه کسي از آن دنيا آمده است هر چه هست در همين دنيا است، چه کسي گفته که آخرتي است چه کسي گفته در قبر سوالي و جوابي است، ما تکذيب مي‌کرديم «حتي اتانا اليقين» تا اينکه امروز يقين بر ما حاصل شد يعني حالا که مرگ را چشيده‌ايم در جهنم آمده‌ايم در وادي سقر راه پيدا کرده‌ايم مي‌بينيم که همه چيز راست بوده است.
 

عوامل خوشبختي و سعادت

چهار عامل خوشبختي اول نماز، دوم انفاقات واجب، سوم دوست خوب (رفت و آمد با انسان‌هاي شايسته) و چهارم ايمان به قيامت است.
اگر کسي ايمان به قيامت داشته باشد جزء مجرمين قرار نمي‌گيرد علت اينکه آدم‌ها تبه کار مي‌شوند؛ «ذلک بما نسي يوم الحساب» چون حساب و کتاب را فراموش مي‌کنند. 
تعداد بازديد:4248 آخرين تغييرات:90/07/23
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر