پنج شنبه 5 ارديبهشت 1398 - 19 شعبان 1440 - 25 آپريل 2019
صفحه اصلي/اخبار استان


 
 


 


 


 
خروجي RSS

نتيجه جنبش وال استريت سرنگوني استكبار خواهد بود

استاندار سيستان و بلوچستان:

نتيجه جنبش وال استريت سرنگوني استكبار خواهد بود

زاهدان - استاندار سيستان و بلوچستان گفت: نتيجه جنبش وال استريت در كشور آمريكا بدون هيچ شك و ترديدي سرنگوني قدرت هاي استكباري خواهد بود.

  

'علي محمد آزاد' روز شنبه به خبرنگار ايرنا اظهار داشت: اعتراضات مردمي آمريكا هنوز در ابتداي راه قرار دارد و بزودي عميق تر خواهد شد و مردم بيشتري در اين كشور ضد نظام سرمايه داري قيام خواهند كرد.
وي گفت: امروز مهمترين چيزي كه در دنيا وجود دارد بحث تغيير است كه از سه دهه پيش در جمهوري اسلامي شروع شده و اكنون به كشورهاي عربي و ساير مناطق كه عوامل آمريكا بر آنها حكمراني مي كنند، رسيده است.
استاندار سيستان و بلوچستان بيان داشت: در عصر كنوني قيام هاي ضد نظام سرمايه داري در قالب جنبش وال استريت دامن گير آمريكا و غرب شده كه نشان از نارضايتي مردم از نظام ليبرال دموكراسي حاكم بر كشورهايشان است.
آزاد تاكيد كرد: اكنون مردم آمريكا و اروپا به نظام اقتصادي غلط حاكم بر كشورهايشان آگاه شدند و به اين فكر افتاده اند كه چرا حاصل زحمات آنان به جيب عده خاصي مي رود و بيشتر مردم در طبقات پايين اقتصادي قرار دارند.
نماينده عالي دولت در سيستان و بلوچستان گفت: پيش بيني حضرت امام خميني(ره) مبني بر نابودي هميشگي ريشه استكبار در دنيا، امروز در قالب بيداري اسلامي در منطقه خاورميانه و كشورهاي عربي شروع شده و بتدريج سراسر آمريكا و اروپا را در بر مي گيرد. 
تعداد بازديد:1076 آخرين تغييرات:90/08/15
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر