چهارشنبه 7 اسفند 1398 - 2 رجب 1441 - 26 فوريه 2020
صفحه اصلي/معرفي استان


 
 


 


 


 
خروجي RSS

ساير اطلاعات استان


مسکن

رشد و افزايش جمعيت شهرنشين استان ارائه خدمات و توسعه امکانات شهري گسترده را ضروري ساخته است. بدين لحاظ مسکن به عنوان يکي از عمده ترين نيازهاي جامعه جلوه مي نمايد. با توجه به شرايط ياد شده، اين بخش مورد عنايت قرار گرفته و حرکتهاي مثبتي در کاهش معضلات و مشکلات حاصل از آن انجام پذيرفته است. تعداد واحدهاي مسکوني استان در سال 1375 معادل 226718 واحد بوده که 8/45 درصد آن در نقاط شهري و 2/54 درصد در نقاط روستايي قرار داشته اند. بررسي آمار نشان مي دهد تعداد واحدهاي مسکوني در سال 1375 نسبت به سال 1365 رشدي معادل 34 درصد را در بر داشته است که در اين جهت واحدهاي مسکوني شهري 54 درصد و واحدهاي مسکوني روستايي 6/20 درصد رشد داشته است. 

عشاير

استان سيستان و بلوچستان با 15819 خانوار عشاير و جمعيتي حدود 92964 نفر در بين استانهاي عشايرنشين کشور مقام چهارم را دارا است. عشاير به عنوان جامعه سوم استان با ويژگيهاي متمايز از دو جامعه شهري و روستايي حدود 3/5 درصد جمعيت استان را شامل مي شوند.
اين قشر توليد کننده در قالب 256 طايفه مستقل و دربيش از 3200 رده چند خانواري کوچنده پراکنده اند و حدود 80 درصد پهنه مراتع استان را مورد بهره برداري قرار مي دهند. عشاير استان 25 درصد کل دام استان را نگهداري مي کنند.

خدمات شهري

 طي سال هاي اخير خدمات شهري رشد روز افزوني داشته و چهره شهرهاي استان را نسبت به گذشته دگرگون ساخته است. زيبا سازي شهرها، گسترش فضاهاي سبز و پارک ها، جمع آوري مکانيزه، نيمه مکانيزه و معمولي زباله، آسفالت خيابانها و معابر، حمل و نقل عمومي درون شهري، ساخت کشتارگاه و ... عمده مواردي بوده اند که انجام پذيرفته است . در اين راستا مجموع فضاي سبز 16 شهرستان استان بالغ بر 3426158 متر مربع با سرانه ميانگين 39/4 متر مربع براي هر نفر مي باشد . ميانگين سرانه بودجه شهرداري هاي استان در سال 1379 نيز 107476 ريال مي باشد که بالاترين آن مربوط به شهرداري نگوربا 199520 ريال است.
تعداد تاکسي هاي سطح استان 1345 دستگاه بوده و دو سازمان اتوبوس راني مستقل در زاهدان و زابل با ناوگاني داراي 165 دستگاه اتوبوس به سرويس دهي عمومي مشغول مي باشند . همچنين روزانه مقدار 896475 کيلوگرم زباله در سطح استان جمع آوري و دفع مي گردد. از سوي ديگر تعداد 10 ايستگاه آتش نشاني با 34 دستگاه خودروهاي عملياتي و نجات در سطح استان فعاليت دارند. همچنين پايانه هاي مسافربري زاهدان و زابل در خرداد ماه سال 1380 به بهره برداري رسيده است.


عمران روستايي

وجود جمعيتي نزديک به 50 درصد ساکنين استان در روستاها، توجه به مناطق روستايي را اجتناب ناپذير نموده است. وسعت استان از يک سو و پراکندگي مراکز جمعيتي از سوي ديگر موجب ازدياد طول راهها و در نهايت، گستردگي شبکه راههاي روستايي در استان شده است. به طوري که فاصله روستاها ( دربعضي از محورها ) به طور متوسط به حدود 50 کيلومتر مي رسد. طول شبکه راه هاي روستايي استان حدود 16368 کيلومتر بوده که از اين مقدار 1200 کيلومتر آسفالت مي باشد. با توجه به نقش عمده برق در روستاها، تعداد روستاهاي داراي برق از 33 روستا در قبل از انقلاب اسلامي به 2054 روستا افزايش يافته است که نشان دهنده برخورداري 72 درصد جمعيت روستايي استان از اين نعمت مي باشد. از 239 روستاي واجد شرايط براي طرح هادي ( بالاي 100 خانوار ) تعداد 103 روستا داراي طرح هادي مي باشد.
تملک و واگذاري زمين در روستاها و صدور پروانه ساختمان روستايي، بازسازي و نوسازي مناطق سانحه ديده در بخش مسکن، رسميت بخشيدن به مالکيت روستائيان و مطالعه و بررسي نيازمندي هاي اين بخش از جمله مواردي هستند که مورد عنايت قرار گرفته اند. به منظور بهبود شرايط اقتصادي، ايجاد توسعه پايدار و گسترش صنايع کوچک و تبديلي در روستاها، حدود 427 جواز تاسيس صادر که از اين تعداد 139 واحد به بهره برداري رسيده است. احداث چهار ناحيه صنعتي در مناطق بريس، زهک، سوران و پسابندر و مطالعه 10 ناحيه ديگر، نقش عمده اي را در اين توفيق داشته و خواهد داشت. از طرفي با توجه به جايگاه صنايع دستي و بويژه فرش در روستاها، تشکيل تعاوني هاي مختلف، صدور جواز تاسيس صنايع دستي و رفع مشکلات آنان، بخشي از فعاليت هاي مستمر در روستاها مي باشد.

محروميت زدايي

در استان جلوه هاي محروميت زدايي را در ابعاد مختلف مي توان مشاهده کرد. کشف استعدادهاي نهفته و عينيت بخشيدن به آنها و کاهش شاخص هاي محروميت، اميد به آينده اي موفق را ايجاد کرده است. جدا از تلاش تمامي واحدهاي اداري استان براي محروميت زدايي، از ابتداي برنامه اول توسعه با تشکيل دفتر امور مناطق محروم در استانداري هاي به اين مهم عميق تر توجه شده و با اختصاص مبلغي معادل 000/804/165/311 ريال تا پايان سال 78 تعداد 1415 پروژه در زمينه هاي مختلف ( فضاهاي آموزشي- راه روستايي – برق رساني – بهداشت و آبرساني – بهسازي محيط روستاها – عمليات چند منظوره اشتغال زا ) آغاز که 1289 پروژه به بهره برداري رسيده است. اقدام هاي مذکور موجب شده تا تعداد روستاهاي محروم استان به 887 روستا که اين تعداد نيز در يک يا دو زمينه عمراني محروم مي باشند، کاهش يابد.

حوادث غير مترقبه

استان به جهت موقعيت جغرافيايي خود، همواره با حوادث طبيعي سختي چون سيل، خشکسالي، طوفان و زلزله روبرو بوده است. خشکسالي ها و سيلاب ها عمده ترين معضلاتي بوده اند که ساليان متمادي مردم محروم اين منطقه با آنها دست و پنجه نرم کرده اند. بررسي تاريخي وقوع سيل نشان مي دهد بطور نسبي در هر دهه سيستان شاهد سيلاب عظيمي بوده است که خسارات جبران ناپذيري را به دنبال داشته است. در بلوچستان نيز مسئله سيل حادثه آفرين بوده و بارش هاي موسمي موجب سيل بردگي و خسارات گرديده است. خشکسالي نيز به دفعات در سيستان و بلوچستان حادثه آفريد و گاه موجب مهاجرت نزديک به 80 درصد جمعيت بعضي مناطق در گذشته گرديده است. از سال 77 به بعد نيز عدم ريزش نزولات آسماني باعث بروز خشکسالي شديد شده که با پيش بيني و تدابير لازم از ايجاد بحران حاد در منطقه جلوگيري شده است. از طرفي زلزله طي سالهاي 75،71،64 بخشي از مناطق را لرزانده و در سال 72 خسارات مالي و جاني در روستاي سفيدابه از توابع زابل را به دنبال داشته است. طوفان و حرکت شنهاي روان را هم مي توان از مشخصه هاي حوادث غيرمترقبه و پديده هاي آب و هوايي استان ذکر کرد.

طرح توسعه محور شرق

بدنبال بحران هاي شديد ناشي از بي توجهي ها، انزوا و دوردستي استان، فقر شديد اقتصادي و آموزشي، فعاليت اشرار و عوامل ضد انقلاب و مافياي مواد مخدر، ضرورت تهيه طرح جامعي جهت خروج سريع از اين بحران ها و دست يابي به يک توسعه پايدار محرز گرديد. از اين رو هيات دولت در جلسه مورخ 19/11/1367 برنامه اي منحصر به فرد را با اولويت شروع طرح از سيستان و بلوچستان تصويب نمود که به مصوبه محور شرق مشهور گرديد. اين مصوبه علاوه بر تعيين اصول لازم براي اجرا و برنامه هاي کلي توسعه استان، در سطح منطقه اي و بخشي، فصولي چون کشاورزي، منابع طبيعي، صنعت و معدن، زيربناها، بازرگاني، جمعيت، جوامع، اجرايي و تشکيلاتي را تدوين کرده است. طرح توسعه محور شرق از زمان فعاليت تاکنون طرح هايي مانند مطالعه ايجاد سازمان منطقه آزاد چابهار، سازمان عمران سيستان، بازارچه هاي مرزي و مطالعاتي در زمينه هاي نظام خدمات روستايي، طرح هاي جامع توسعه شهرستان هاي استان، طرح هاي جامع توسعه مناطقي همچون تفتان و ماشکيد، مطالعه طرح هاي اسکان عشاير در ناحيه غرب زاهدان، ايجاد سيستم اطلاعات جغرافيايي استان، مطالعات بررسي هاي متالوژي استان، شناخت منابع طبيعي دشت سيستان ( سنجش از راه دور) و ... را انجام داده است.

سازمان عمران سيستان

با توجه به شرايط خاص جغرافيايي سياسي و مشکلات عديده اي که با بروز حوادث غيرمترقبه دامنگير سيستان گرديده بود به استناد مصوبه مورخ 28/9/69 مجلس شوراي اسلامي و مصوبه مورخ 9/4/1370 هيئت وزيران سازمان عمران سيستان تشکيل گرديد. اين سازمان در جهت ايجاد شکوفايي و توسعه پايدار در منطقه، براساس وظايف پيش بيني شده مي بايد به مطالعه و شناسايي منابع و امکانات عمران سيستان، تهيه و اجراي طرح هاي لازم، اعم از طرح هاي زير بنايي، صنعتي و بازرگاني، ايجاد و بهره برداري از ابنيه عام المنفعه، مشارکت با اشخاص و مشارکت مردمي، هدايت جامه براي مشارکت در فعاليت هاي توليدي و تجاري، ايجاد تسهيلات در جلب مشارکت مردمي، هدايت جامعه براي مشارکت در فعاليت هاي عمراني و سرمايه گذاري بپردازد.

مشارکت مردمي

توجه به مردم و جلب مشارکت آنان در امور مختلف از محورهاي عمده اي مي باشد که مورد تاکيد دين و ائمه هدي و همه بزرگان بوده است. تحقق انقلاب اسلامي و به ثمر نشستن اين حرکت عظيم به يقين بدون مشارکت مردمي ثمري نمي داد و دژشکست ناپذير ظلمت، جز با اين سيل خروشان فرو نمي ريخت. جلوه ديگر اين حضور و مشارکت، نبرد و دفاع 8 ساله مردم عزيز و سهم آنان در پيروزي غرورآفرين رزمندگان اسلام مي باشد. که عظمت آن در قالب کلام نمي گنجد و استان توانسته است نقش بسزاي خويش را ايفا نمايد. پس از دفاع مقدس نيز همه ساله در مناسبت هاي مختلف اين شکوه به نمايش درآمده و در اشکال مختلف خودنمايي کرده است. در مقطع کنوني انقلاب اسلامي، مشارکت نهادمند مردم و قوميت هاي مختلف استان در قالب تشکل هاي غيردولتي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و نقش بيشتر در اداره امور استان، اميدها را افزايش داده، همگرايي و جذب به مرکز را تقويت نموده است.

انتخابات

يکي از نمونه هاي بارز مشارکت مردمي، انتخابات است که در استان، سندي گويا در حمايت همه جانبه مردم از نظام مي باشد.
آمارهاي موجود از نحوه مشارکت مردمي در انتخابات پس از پيروزي انقلاب اسلامي بيانگر حضور جدي و چشمگير مردم بوده و همواره سير صعودي داشته است. ميزان مشارکت مردم استان که تا پايان انتخابات ششم رياست جمهوري کمتر از 40 درصد بود، در انتخابات هفتم رياست جمهوري به 67 درصد، در انتخابات ششم مجلس 70 درصد و در انتخابات هشتم رياست جمهوري به 77 درصد ارتقاء يافت.
همچنين 91 درصد از مردم استان به جناب آقاي خاتمي رأي دادند که در سطح کشور رتبه اول مي باشد. اين نحوه مشارکت و بويژه حضور فعال زنان، نشانه تحول عمده در استان است.

مطبوعات

نشريات ماندگار استان پس ا زپيروزي انقلاب اسلامي که تا قبل از سال 76 فقط يک مورد بوده است، با توجه به فضاي باز سياسي و اجتماعي کنوني رشد چشمگيري داشته و به تعداد 14 نشريه افزايش يافته است. همچنين بطور روزانه تعداد 24500 نسخه از 38 نشريه کشوري وارد استان شده و توزيع مي گردد.
 

تشکل هاي غير دولتي

اين تشکل ها بيانگر ميزان عنايت حکومت به آحاد مردم و فراهم بودن زمينه حضور آنان در صحنه هاي مختلف است، در حال حاضر 50 مورد مي باشد که در زمينه هاي مختلف فرهنگي، مذهبي، هنري، خيريه، حفاظت محيط زيست، بيماريهاي خاص و ... فعاليت دارند. شوراهاي اسلامي نيز به عنوان يکي از دستاوردهاي بزرگ انقلاب اسلامي، مظهر مشارکت مردم مي باشد که در استان 30 شوراي اسلامي شهر 1336 شوراي اسلامي روستا با تعداد 4236 نفر عضو تشکيل شده و ضمن انتخاب شهردار در امور شهر و روستا فعاليت دارند. اين شوراها توانسته اند با هماهنگي، همکاري و آموزش دستگاه مديريت منطقه شکوفا شده و پايه گذار سيستمي پويا گردند.
از سويي 12 مجمع امور صنفي توليدي و صنفي، توزيعي و خدماتي و تشکل هاي مختلف منطقه اي وابسته به تشکل هاي مرکز کشور در اين راستا فعال مي باشند. همچنين در عرصه فعاليت جوانان با اجراي طرح سازماندهي تشکل هاي مربوط به آنان و استقبال خوبي که به عمل آمده است تاکنون 25 تشکل غير دولتي جوانان در استان شکل گرفته و در رشته هاي مختلف هنري، فرهنگي، اجتماعي، زيست محيطي و علمي فعاليت دارند.
 

تعداد بازديد:7222 آخرين تغييرات:84/12/11
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر