جمعه 17 مرداد 1399 - 17 ذي الحجه 1441 - 7 آگوست 2020
صفحه اصلي/فرمايشات امام و رهبري (ره)


 
 


 


 


 
 
خروجي RSS

رهبر معظم انقلاب: مسأله زن و خانواده از مسائل درجه یك كشور است

رهبر معظم انقلاب: مسأله زن و خانواده از مسائل درجه يك كشور است

تهران - صدها تن از انديشمندان، نخبگان، اساتيد حوزه و دانشگاه، پژوهشگران و مؤلفان آثار علمي، همراه با حضرت آيت الله خامنه اي رهبر انقلاب اسلامي، عصر روز چهارشنبه در سومين نشست انديشه هاي راهبردي جمهوري اسلامي، به تعامل فكري و بررسي ابعاد مختلف موضوع زن و خانواده پرداختند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني مقام معظم رهبري، هدف از نشست هاي انديشه هاي راهبردي كه دو جلسه قبلي آن با موضوع «الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت» و «عدالت» برگزار شده است، ايجاد فضايي علمي و تخصصي براي تضارب آرا و انديشه ها در جهت ايجاد گفتمان علمي و كاربردي و تصميم سازي درباره موضوعات راهبردي و مورد نياز كشور است.
در اين نشست 4 ساعته 10 نفر از صاحب نظراني كه مقالات و پژوهشهاي آنان از ميان 188 مقاله ي رسيده به دبيرخانه نشست، به عنوان آثار برتر شناخته شده، به بيان ديدگاهها و طرح نظريات خود پرداختند.
بعد از ارائه مقالات علمي، حضرت آيت الله خامنه اي رهبر انقلاب اسلامي، در سخناني، هدف از برگزاري سلسله نشست هاي انديشه هاي راهبردي با نخبگان و انديشمندان را، تبادل نظر عالمانه به منظور ايجاد زمينه استفاده از ديدگاههاي مختلف علمي و دستيابي به يك انديشه صحيح و جامع به عنوان قاعده ي برنامه ريزي و اجرا دانستند و تأكيد كردند: دستاورد اين نشست ها كه در موضوعات اساسي ادامه خواهد يافت، بايد متين، عميق، ماندگار و قابل عرضه و دفاع باشد.
ايشان خاطرنشان كردند: درخصوص مباحث مطرح شده در دو نشست قبلي، كارهاي خوبي انجام گرفته است و با جديت نيز پيگيري مي شود.
رهبر انقلاب اسلامي با تأكيد بر اينكه مسئله زن و خانواده از مسائل درجه يك كشور است افزودند: در خصوص زن و خانواده، منابع و تعاليم اسلاميِ برجسته و متقني وجود دارد كه بايد پس از تئوريزه شدن، بصورت نظريه هاي قابل استفاده، در اختيار همه قرار گيرد.
حضرت آيت الله خامنه اي، نقش و سهم بانوان در نظام اسلامي را ممتاز و بي بديل دانستند و خاطرنشان كردند: نقش بانوان در دوران مبارزه، پيروزي انقلاب اسلامي، بعد از انقلاب بويژه دوره ي بسيار سخت دفاع مقدس، و در عرصه هاي مختلف، نقشي مؤثر، ممتاز و بي جايگزين است كه با هيچ معياري قابل اندازه گيري نيست.
رهبر انقلاب اسلامي افزودند: اولين كسي كه نقش و جايگاه ممتاز بانوان را درك كرد و زمينه ساز نقش آفريني برجسته زنان در عرصه هاي مختلف شد، امام بزرگوار بود، همچنانكه آن امام، اولين كسي بود كه جايگاه مردم و تأثير حضور آنان را درك كرد.
حضرت آيت الله خامنه اي تأكيد كردند: امام (ره) قدر مردم را دانست، تواناييهاي آنان را شناخت و با تكيه بر همين شناخت، به آنان اعتماد كرد و مردم نيز به فراخوان امام (ره) در عرصه هاي مختلف پاسخ دادند و همه قشرها، در هر عرصه اي كه نياز بود، جانانه وارد شدند كه اين حضور آگاهانه و ضروري، همچنان ادامه دارد.
ايشان با تأكيد بر اينكه كشور همواره به حضور زنان در مجموعه حضور ملي، نيازمند است، خاطرنشان كردند: بر همين اساس بايد براي حفظ ظرفيت بانوان در جامعه و نقش آفريني آنان، تلاش شود.
رهبر انقلاب اسلامي، دومين علت مهم ضرورت توجه به موضوع زن را، نقش اساسي و محوري زن در خانواده دانستند.
ايشان خاطرنشان كردند: در نگاه اسلام، خانواده پايه بسيار مهم و سلول اصلي جامعه است، به گونه اي كه بدون بهره مندي از خانواده هاي «سالم، سرزنده و با نشاط»، امكان پيشرفت جامعه به خصوص پيشرفت فرهنگي وجود ندارد و اينگونه خانواده ها نيز بدون حضور زنان مؤمن و فهيم، شكل نمي گيرند و استمرار نمي يابند.
رهبر انقلاب، تمركز دشمنان بر مقوله زن به عنوان يكي از مباني هجوم سياسي – تبليغاتي به نظام اسلامي را، سومين علت ضرورت توجه كامل به مقوله زن خواندند و افزودند: بايد با روشنگري در افكار عمومي مردم جهان، اجازه ندهيم اهداف سياستگذاران و برنامه ريزان غربي در «حمله به مباني اسلام در قبال زن»، محقق شود.
ايشان در همين زمينه به فرار زيركانه غرب از ورود به مقوله خانواده اشاره و خاطرنشان كردند: غربي ها، بحث زن را با شدت مطرح مي كنند اما اسمي از خانواده نمي آورند چرا كه بحث خانواده از نقاط ضعف بارز آنهاست.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به كارهاي فراوان بر زمين مانده در موضوع زن و خانواده تأكيد كردند: نظريه پردازي و گفتمان سازي در اين زمينه، نيازي حقيقي است كه بايد مورد توجه روحانيون و انديشمندان و صاحبنظران حوزه و دانشگاه قرار گيرد كه البته نقش رسانه ها نيز در زمينه گفتمان سازي، بسيار مهم است.
حضرت آيت الله خامنه اي سرمايه گذاري پژوهشي و پرهيز از انفعال در «بررسي و نقد نظريات رايج دنيا در باب زن و خانواده را» دو پيش شرط نظريه پردازي در اين زمينه دانستند و افزودند: بايد با اتكاي به داراييهاي فراوان علمي، در ميان مدت و درازمدت دهها نظريه و الگوي مترقي از اسلام استخراج و ارائه كرد.
ايشان، نگاه غرب به زن را گمراهي و ضلالتي عميق و بزرگترين اهانت و ضربه به كرامت زن برشمردند و افزودند: حتي افراطي ترين فمينيستها نيز برخلاف تصورشان در حال زدن ضربه اي اساسي به «زن» هستند چرا كه با ضايع كردن زن، او را به ابزاري براي شهوت راني مرد تبديل كرده اند و متأسفانه اين مسئله، در افكار عمومي غرب نيز پديده اي عادي و پذيرفته شده است.
رهبر انقلاب اسلامي نگاه اسلام به زن را فوق العاده متعالي خواندند و تأكيد كردند: در نگاه اساسي اسلام، زن از حيث انسان بودن هيچ فرقي با مرد ندارد و به استناد آيات قرآني، زن و مرد در مسير تعالي و قرب الهي، كاملاً يكسانند.
ايشان نگاه اسلام به خانواده را بسيار متعالي و جذاب برشمردند و خاطرنشان كردند: خيلي از مشكلات زنان مربوط به مسائل خانواده است كه در اين زمينه خلاءهاي قانوني و خلاءهاي سنتي عجيب و فراواني داريم كه اگر اين مسائل حل شود مشكلات براي زنان در اجتماع كاهش مي يابد و قابل تحمل مي شود.
رهبر انقلاب، جنسيت را در نگاه اسلام، امري ثانوي و عارضي خواندند و افزودند: مسئله جنسيت در كاركردهاي زندگي معنا و مفهوم مي يابد و در جايگاه زن و مرد در اسلام، هيچ تأثيري ندارد.
ايشان نقش همسري و مادري را، فوق العاده مهم توصيف و خاطرنشان كردند: همسر خوب مي تواند مرد را در جامعه به عنصري مفيد و مؤثر تبديل كند.
حضرت آيت الله خامنه اي، مسئله اشتغال زنان در جامعه را، امري قابل قبول و بدون اشكال خواندند اما تأكيد كردند: در اين زمينه بايد 2 شرط اساسي را كاملاً رعايت كرد نخست اينكه اشتغال، كار اساسي زن در خانه و خانواده و مسئوليت مهم همسري و مادري را تحت الشعاع قرار ندهد و دوم اينكه مسئله محرم و نامحرم بخوبي رعايت شود.
ايشان با توصيه به دولت براي كمك به زنان شاغل افزودند: دولت به گونه اي برنامه ريزي كند كه زنان شاغل بتوانند به كار اصلي خود يعني رسيدگي به خانه و خانواده نيز بپردازند.
رهبر انقلاب اسلامي، ازدواج را يك موضوع مقدس در اديان مختلف بويژه دين اسلام دانستند و خاطرنشان كردند: نبايد با برخي كارهاي زشت همچون مهريه هاي سنگين، و يا تشريفات و هزينه هاي زائد، جنبه قدسي ازدواج را در جامعه از بين برد.
حضرت آيت الله خامنه اي، با تأكيد بر اينكه ترويج ازدواج هاي ساده، كم خرج و با مهرالسُنّه نيازمند گفتمان سازي در جامعه است، افزودند: افراد تأثيرگذار جامعه، اساتيد حوزه و دانشگاه و رسانه ها بويژه صدا و سيما نقش مهمي در شكل گيري اين گفتمان دارند.
ايشان همچنين نقش مردان را در حفظ كيان خانواده بسيار مؤثر ارزيابي و خاطرنشان كردند: يكي از وظايف مهم مردان، قدرشناسي دائم از نقش و زحمات زنان در خانه است، بويژه بانواني كه زمينه حضور در خارج از خانه را دارند اما براي ايفاي كامل نقش مادري، اشتغال خارج از خانه را انتخاب نكرده اند.
رهبر انقلاب اسلامي لزوم قدرشناسي از اين بانوان، بويژه تأمين امنيت اقتصادي و بيمه آنان را مورد تأكيد قرار دادند.
حضرت آيت الله خامنه اي در پايان با اشاره به نقش فرزندان در خانواده، يكي از مهمترين وظايف آنان را، احترام به پدر و مادر دانستند.
در اين ديدار قبل از سخنان رهبر معظّم انقلاب آقايان و خانم ها:
- خانم دكتر نوابي نژاد استاد دانشگاه تربيت معلم
- آقاي دكتر بانكي پور فرد استاديار دانشگاه اصفهان
- خانم علاسوند استاد حوزه و دانشگاه
- حجت الاسلام پيروزمند محقق حوزه و دانشگاه
- خانم دكتر ميرخاني عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس
- خانم دكتر عظيم زاده عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق(ع)
- خانم دكتر علم الهدي دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي
- خانم زعفرانچي سرپرست گروه بررسي مسائل زنان در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
- خانم صابري محقق دانشگاه
- و حجت الاسلام زيبايي نژاد مسئول دفتر مطالعات و تحقيقات زنان در حوزه علميه قم
در سخنان خود بر اين محورها تمركز و تأكيد كردند:
• ضرورت آسيب شناسي وضع موجود و ارائه الگوي مطلوب خانواده
• رابطه معنادار دين و معنويت با سلامت رواني فردي، خانوادگي و اجتماعي
• تفاوت مقوله خانواده در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و 'الگوي توسعه غربي'
• ضرورت بررسي علل افزايش نسبي سن ازدواج
• توجه به ريشه هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي موانع ازدواج
• لزوم وضع و اجراي قوانين تسهيل كننده ازدواج
• ارائه الگوي مطلوب براي تعامل صحيح خانواده و دولت در نظام اسلامي
• انتخاب نظريه برتر در كاركرد اجتماعي زنان
• حمايتهاي قانوني از فرصت هاي شغلي مناسب با ويژگي هاي طبيعي زن و مرد
• تلاش منسجم و برنامه ريزي شده براي تحقق رسالت عظيم مادر و نهاد خانواده
• روشنگري در زمينه تقابل فمينسيم با كاركردهاي حقيقي خانواده
• تغيير اصول سياستگذاري در حوزه آموزش زنان
• شيوه هاي تأثيرگذاري زنان مسلمان در نظام هاي حقوقي زنان در جامعه بين المللي
• ارائه گفتمان جذاب اسلامي براي جلب افكار زنان جهان
• آسيب شناسي وضعيت امنيت اقتصادي زنان و چاره جويي براي آن
• استفاده از ظرفيت فقه حكومتي براي الگوسازي در عرصه زن و خانواده 
تعداد بازديد:1624 آخرين تغييرات:90/10/15
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر