چهارشنبه 1 اسفند 1397 - 15 جمادي الثاني 1440 - 20 فوريه 2019
صفحه اصلي/مقالات


 
 


 


 


 
خروجي RSS

پيام رهبر سرلوحه وزيورزندگي شغلي خود

fiogf49gjkf0d

پيام رهبر سرلوحه وزيورزندگي شغلي خود

بياييم پيام رهبر فرزانه انقلاب اسلامي را در سال جديدسرلوحه وزيورزندگي شغلي خودقراردهيم.

 


از پس فراز ونشيبهاي تلخ وشيرين داخلي وخارجي براي کشورمان سالي ديگرآغازشد.


حلول سال نوهمراه با ريزش برف وباران ورحمت الهي در بيشتر مناطق ميهن اسلامي آغاز گرديد.


حلول سال همراه با حضور حداکثري ملت ايران در اماکن مذهبي ومعنوي ودر جوار اماکن مقدسي همچون حرم امام رضا(ع)،مساجد، امامزاده ها ودر قدمگاه شهداي گرانقدر 8سال دفاع مقدس ويا برسر سفره هفت سين پدر بزرگ ومادربزرگها نوگرديد.


آفرين براين ملت مؤمن وخداجوي وارزشي ميهن که در مسير فطرت ذاتي خداگرايي ومعنويت گرايي خويش ودر راستاي دستاوردهاي عزت وسربلندي کشور از هيچ کوششي دريغ نمي ورزد.


خداي رؤف ومهربان را مي بايست براين نعمت همدلي وبصيرت وايستادگي برسرارزشها توسط ملت بايد حمدوستايش بيکران نمود.


امسال نيز همچون سالهاي گذشته مقام معظم رهبري بر اساس نيازسنجيها واولويتها با نامگذاري سال مسير پيشرفت وتعالي وحرکت کشور را مشخص نمود.


اگرتوجه داشته باشيم دراين چندسال اخير رهبرفرزانه انقلاب به تناسب توطئه هاي دشمنان نظام با هدف تقويت بنيه اقتصادي نامگذاريهاي سال را داشته است.


امسال نيز با همين هدف در جهت مقابله با تحريمهاي سخت دشمنان اين ملت سال توليدملي وحمايت از کار و سرمايه ايراني نام نهاده است.


اين نامگذاري براي ايرانيان داراي پيام هاي فراواني از قبيل اتحادوانسجام، خيرخواه همديگر بودن واعتماد به هم داشتن وبراي ايران سرفراز کاروکوشش کردن است، اين نامگذاري يکنوع ارج نهادن به کارآفرينان داخلي است وايجاد شور ونشاط وسرعت افزايي به توليدات استاندارد داخلي وملي است.


اين نامگذاري ارج نهادن به ايران وايراني است که مي بايست با دستان پرتوان وسرمايه ولواندک آن بايد آباد شود.


شعارامسال فرصتي است براي تمامي ايرانياني که به مام ميهن عشق مي ورزند وخواهان عزت اقتدار وپيشرفت واستقلال آن مي باشند.


شعارامسال گوياي تکيه نمودن برنيروي خودي واهميت دادن به کاروتلاش است؛ پس از پيروزي انقلاب اسلامي وبويژه از دوران سازندگي تاکنون زيرسازي وبسترسازيهاي مطلوبي در عرصه هاي مختلف اقتصادي وصنعتي انجام گرفته که قابل تقدير است اما با رشد فزوني جامعه به تناسب آن بايد جهت اشتغال چاره انديشي کرد وگامهاي چشمگير وبلندي برداشت اميد است نهادهاي علمي ، اقتصادي ، صنعتي وکشاورزي در عرصه توليد ملي واستفاده از سرمايه هاي ايراني درپايان سال حرفهاي شادکننده اي براي ملت داشته باشند که البته لازمه اش از هم اکنون داشتن اطاق فکر وتدوين وتنظيم طرحهاي کارشناسانه ومعقول کوتاه مدت ، ميان وبلندمدت است.


قطعا" تمکين نمودن دولت وملت به سخنان حکيمانه رهبري وحرکت در مسير شعار امسال موجبات يأس ونااميدي دشمناني که در جهت انزوا وتحريم ايران اسلامي گام برمي دارند را دربرخواهد داشت کمااينکه از هم اکنون خودشان خسارات وزيانهاي وارده ازقِبَل تحريم نفت ايران را در کشورشان احساس نموده بطوريکه موجب پشيماني وعقب نشيني آنها از تحريم شده است چراکه پشتوانه اين ملت خداوند قادر متعال وعنايات خلف صالح آن در روي زمين حضرت ولي عصر(عج) مي باشد وبا استعانت واتکال برآن خداي لايزال به سمت حاکميت ارزشهاي اسلامي در حرکت هستيم.


باشد که با پايبندي به فرائض ديني واهميت دادن به نمازجمعه وجماعت ومساجد ومراسمات مذهبي ومحافل قرآني رعايت موازين اخلاقي وپرهيزکاري حرکت به سمت فرمايش مقام معظم رهبري حمايت ازکار،توليدملي وسرمايه ايراني را سرلوحه وزيور زندگي شغلي وکار خود قرار دهيم.

انشاءالله
  غلامرضادهقان

امام جمعه و رئيس تبليغات اسلامي سراوانتعداد بازديد:1539 آخرين تغييرات:91/01/19
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر