شنبه 10 اسفند 1398 - 5 رجب 1441 - 29 فوريه 2020
صفحه اصلي/اخبار تصويري

برگزاري مراسم معنوي اعتکاف در استان سيستان و بلوچستان

با هدف تهذيب نفس، پويايي زندگي و ايجاد زمينه مناسب براي رشد فکري و اعتقادي جوانان طبق سنوات گذشته سنت حسنه اعتکاف با حضور چشمگير جوانان و نوجوانان در سطح استان برگزار گرديد.

در اين مراسم معنوي تعداد 941 برادر و 2523 خواهر معتکف شرکت نمودند که در شهرستان زاهدان تعداد معتکفين مرد 450 نفر و معتکفين خواهر 1350 نفر بوده اند. در خصوص مراسم معنوي اعتکاف امسال جناب آقاي افضلي معاونت فرهنگي، آموزشي و پژوهشي و مسئول اجرايي اعتکاف در استان بيان داشتند:  اعتکاف امسال مانند سال هاي گذشته با استقبال مردم خصوصاً جوانان و نوجوانان و بانوان محترمه مواجه گرديد، با عنايت به ايجاد فرهنگ مشارکت مردمي در برگزاري سنت حسنه اعتکاف، مبالغي هر چند ناچيز از مردم دريافت گرديد که اين امر خللي در شرکت گسترده مردم در عبادت اعتکاف ايجاد نکرد. در شهرستانهاي بزرگ و مراکز مهم براي انجام عبادت اعتکاف همه ساله مبالغي از معتکفين به منظور رفاه آنان دريافت مي کنند که طي سالهاي گذشته در استان سيستان و بلوچستان مشارکت مردمي وجود نداشت اما در صدد هستيم براي بالا بردن سطح رفاه معتکفين مشارکت مردمي را تقويت نماييم.

تعداد بازديد:1715 آخرين تغييرات:86/06/20
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر