شنبه 14 تير 1399 - 12 ذي القعده 1441 - 4 ژولاي 2020
صفحه اصلي/سازمان تبليغات

امور تشكلهاي ديني و انجمنهاي اسلامي

 وظايف اصلي اداره تشكلهاي ديني

1- پيگيري طرحها و برنامه هاي ابلاغ شده .

2- برنامه ريزي و نظارت بر فعاليت هاي تشكل هاي ديني استان .

3- نظارت و هماهنگي امور فرهنگي و تبليغي استان .

4- برنامه ريزي و نظارت بر فعاليتهاي دفاتر و كانونهاي فرهنگي شهرستانها و بخش هاي تابعه

5- نظارت و هدايت توزيع فرآورده هاي فرهنگي و تبليغي سازمان جهت تشكل ها .

6- ارتباط با سازمانهاي مختلف براي جذب كمكهاي آنها در توسعه و فعاليت تشكل ها .

7- تقويت بنيه فكري تشكل هاي ديني از طريق نشريات، تهيه فيلم هاي مناسب و كلاسهاي آموزشي .

8- پيگيري امور جذب و گزينش نمايندگان سازمان در ادارات دولتي .

9- حمايت از هيئات جوان و نوپا،برگزاري اردوهاي سياحتي و زيارتي و آموزشي جهت مخاطبين

10- برنامه ريزي و تلاش در جهت پيدايش و رشد تشكل هاي فرهنگي و مردمي

نحوه ارتباط هيئات مذهبي با اداره تشكلها :

1- غالبا از طريق شوراي هيئات مذهبي ارتباط با سازمان دارند .

2- به طور مستقيم جهت تشكيل پرونده وشرح فعاليت ها و تقاضاهاي آنان با اداره تشكلها ارتباط برقرار مي كنند .

3- از طريق ارسال آثار و نشريات و ارائه گزارشات .

4- ارتباط وسيع تلفني .

1- شناسايي اوليه هيئت و دعوت جهت تشكيل پرونده و يا تقاضاي خود هيئت جهت تشكيل پرونده .

2- اخذ مدارك لازم كه عبارتند از :

الف)ارائه تاريخچه مختصر از هيئت .

ب)ارائه صورتجلسه انتخاب اعضاي هيئت مديره .

ج) فتوكپي شناسنامه از اعضا هيئت مديره .

د) نمونه مهر .

و)نمونه آثار و فعاليتها .

3- تكميل فرمهاي مربوطه در تشكلها 6 برگ

4- بازديد از هيئت و تكميل فرم ارزشيابي.

5- ارائه كد شناسايي " ملي".

6- ارسال پرونده ها به دفتر مركزي .

 

 

مراحل واگذاري كد هيئات :

1- شناسايي اوليه هيئت و دعوت جهت تشكيل پرونده و يا تقاضاي خود هيئت جهت تشكيل پرونده .

2- اخذ مدارك لازم كه عبارتند از :

الف)ارائه تاريخچه مختصر از هيئت .

ب)ارائه صورتجلسه انتخاب اعضاي هيئت مديره .

ج) فتوكپي شناسنامه از اعضا هيئت مديره .

د) نمونه مهر .

و)نمونه آثار و فعاليتها .

3- تكميل فرمهاي مربوطه در تشكلها 6 برگ

4- بازديد از هيئت و تكميل فرم ارزشيابي.

5- ارائه كد شناسايي " ملي".

و سپس كد شناسايي ارائه مي گردد .

نحوه اطلاع رساني به هيئات مذهبي :

1- از طريق شوراي هيئات مذهبي .

2- از طريق كتب و نشريات و دعوتنامه .

3- از طريق برگزاري همايشها.

4- از طريق مذاكره به صورت حضوري و تلفني

 

چگونگي انتخاب اعضاي شوراي هيئات مذهبي

 اعضاي شوراي هيئت مذهبي،مطابق دستوالعمل هاي ارسالي از دفتر مركزي،به نحو ذيل انتخاب مي گردند :

1- اعلام عمومي جهت انتخابات با تعيين زمان و مكان مشخص .

2- اعلام كانديداتوري داوطلبان و ثبت نام و بررسي صلاحيت آنان.

3- اعلام نتيجه تائيد صلاحيت داوطلبان از طريق سازمان (ضمنا سازمان جهت تائيد صلاحيت داوطلبان از مراكز مختلف استعلام مي نمايد .

4- هماهنگي جهت همايش عمومي با حضور مسئولين هيئات مذهبي .

5- ارسال دعوتنامه به مسئولين هيئات مذهبي داراي كد شناسايي .

6- برگزاري مراسم انتخابات و توجيه و تبيين برنامه ها و تشريح وظايف و كاركردها.

7- برگزاري انتخابات از طريق برگ راي با حضور هيئات نظارت بر انتخابات كه قبلا توسط سازمان تعيين خواهد شد .8- شمارش آراء و تعيين و انتخاب اعضاي شورا مطابق با آراي كسب شد

تعداد بازديد:4788 آخرين تغييرات:84/12/12
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر