چهارشنبه 31 مرداد 1397 - 10 ذي الحجه 1439 - 22 آگوست 2018
صفحه اصلي/اخبار تصويري

گناه چه تأثيري در روح انسان مي گذارد؟

از جمله آثار گناه اين است که موجب قساوت قلب مي شود و به دنبال آن، انسان از دعا و مناجات با خدا، قرائت قرآن و توسل به ائمه اطهار (ع) لذت نمي برد و در او  ميل به گناه، شهوت راني و لهو و لعب ايجـاد مي شود. نزديکي با اهل گنـاه و مجالست با آنان، جاي مجالست با صالحان و بندگان شايسته ي خدا را مي گيرد و انسان علاقه پيدا مي کند که با افرادي که کم و بيش مانند خود او هستند همنشين باشد. اينها نشانه قساوت قلب و تيرگي دل است
تعداد بازديد:1543 آخرين تغييرات:86/06/20
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر