جمعه 27 مهر 1397 - 9 صفر 1440 - 19 اكتبر 2018
صفحه اصلي/اخبار تصويري

غيبت چه آثاري در زندگي دارد؟

غيبت در زندگي معنوي و زيست اجتماعي انسانها آثار زيادي دارد از جمله: ايجاد کينه و دشمني، ايجاد حس بدبيني و از بين بردن اعتماد، از بين بردن روح تعاون و همدردي اجتماعي، فحشا و آثار ناگوار تربيتي، عدم امنيتي عرضي و آبرويي اشخاص

 

حضرت محمد (ص):مجبوبترين بندگان خدا، در پيشگاه خداوند کسي است که براي ساير بندگان سودمندتر باشد.

تعداد بازديد:5056 آخرين تغييرات:86/06/20
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر