چهارشنبه 3 بهمن 1397 - 17 جمادي الاول 1440 - 23 ژانويه 2019
صفحه اصلي/اخبار تصويري

جوان و کار

روزي رسول اکرم (ص) با اصحاب خود نشسته بود، جوان توانا و نيرومندي را ديد که اول صبح به کار و کوشش مشغول شده است. کساني که در محضر آن حضرت بودند، گفتند اين جوان شايسته مدح و تمجيد بود اگر جواني و نيرومندي خود را در راه خدا به کار مي انداخت. رسول اکرم (ص) فرمود: اين سخن را نگوييد اگر اين جوان براي معاش خود کار مي کند که در زندگي محتاج ديگران نباشد و از مردم بي نياز گردد او با اين عمل در راه خدا قدم برمي دارد، هم چنين اگر کار مي کند به نفع والدين ضعيف يا کودکان ناتوان که زندگي آنان را تأمين کند و از مردم بي نيازشان سازد باز هم به راه خدا مي رود، ولي اگر کار مي کند تا با درآمد خود به تهيدستان مباهات نمايد و بر ثروت و دارايي خود بيفزايد، او به راه شيطان رفته و از صراط حق منحرف شده است.

(محجه البيضاء، ج 3، ص 140)

تعداد بازديد:1681 آخرين تغييرات:86/06/20
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر