پنج شنبه 2 اسفند 1397 - 16 جمادي الثاني 1440 - 21 فوريه 2019
صفحه اصلي/اخبار تصويري


 
 


 


 


 
خروجي RSS

جدول شماره 6

 

افقي:

1- جمع حاشيه- چاه عميق و پرآب. 2- آشفتگي و بي تابي، پريشان حال شدن. 3- زود، شتاب- سرخي آفتاب هنگام غروب. 4- زه کمان- تازه و آبدار، خيس. 5- غذاي آبدار که با اقسام حبوبات و سبزي طبخ مي شود- ستودن و ستايش کردن. 6- حرف شرط، مخفف اگر- يکي از کرات آسماني که دور زمين مي گردد، قمر. 7- يکي از تفريح گاههاي مشهد- سرخ به زرد آميخته. 8- نجات دهنده.

عمودي: 1- شاعر معروف قرن هشتم- هميشگي، آنچه اول و ابتدا نداشته باشد. 2- دست نماز- کماندار معروف. 3- کَر، کسي که گوشش نشنود- راست نيست. 4- مخالف خير. 5- حرف ندا براي دور و نزديک- گله گله، دسته دسته 6- خوشرويي، شادماني- روغن فروش. 7- يکي از سوره هاي قرآن، پيروزي و گشودن- جد وارونه. 8- شکافنده، لقب امام محمد بن علي بن حسين (ع)- پست و زبون

تعداد بازديد:1671 آخرين تغييرات:86/08/24
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر