پنج شنبه 21 فروردين 1399 - 15 شعبان 1441 - 9 آپريل 2020
صفحه اصلي/كتاب هفته


 
 


 


 


 
 
خروجي RSS

مهارت‌هاي تحقيق و مأخذشناسي علوم اسلامي

مهارت‌هاي تحقيق و مأخذشناسي علوم اسلامي

خبرگزاري فارس: كتاب «مهارت‌هاي تحقيق و مأخذشناسي علوم اسلامي» نوشته حسين صابري، به وسيله سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) منتشر شد.


 

 

تحقيق در دانش‌هاي اسلامي افزون بر اين مهارت‌ها و ابزارها، شناختي درست از منابع اين دانش را نيز مي‌طلبد و پيش بردن مطالعات اسلامي بدون بهره جستن از اين منابع، آن هم به صورت دقيق و روشمند، دشوار و گاه ناشدني است.


اينك، آنچه در كتاب حاضر فراروى داريد درآمدى است بر مهارت‏هاى تحقيق و مأخذشناسى علوم اسلامى كه در آن در سه بخش به طرح مباحث پرداخته شده است:


بخش نخست به دانش و پژوهش گزين شده و به طور طبيعى مباحثى مقدماتى چون دانش‏شناسى، طبقات علوم و شيوه‏شناسى علوم و سپس مسائلى چون تحقيق، چيستى تحقيق و انواع پژوهش و همچنين طرح تحقيق و مراحل اجرايى تحقيق را دربرمى‏گيرد.


به دليل اهميت مطالعات اسنادى و كتابخانه‏اى در علوم اسلامى، در بخش دوم به بررسي مباحثى مربوط به مدرك‏شناسى، انواع مدارك چاپى و غيرچاپى و سپس كتاب و انوع آن، و آن‏گاه به مدارك و منابع الكترونيكي و نيز مدارك خطى پرداخته شده و در ادامه به كتابخانه و كتاب‏يابى نظرى افكنده شده و از مهارت‏هاى لازم در استفاده از كتابخانه سخن به ميان آمده است.


همچنين، از آن روى كه تنها برخوردارى از مهارت‏هاى لازم در پژوهش براى فراهم آوردن يك اثر پژوهشى بسنده نمى‏كند و افزون بر آن شناختى آغازين از منابع و مآخذ نيز ضرورت دارد، در بخش سوم، در قالب سيزده فصل به معرفى مآخذ عمومى دانش‏هاى اسلامى پرداخته شده است.

در اين فصل‏ها بر پايه خلاصه طرح رده‏بندى اسلام در نظام رده‌بندى كنگره، منابع عمده علوم اسلامى در يازده شاخه رده BP اسلام، يعنى كليات، سرگذشت‏نامه‏ها، قرآن و علوم قرآنى، تفسير، حديث، فقه و اصول، كلام و عقايد، فرق اسلامى، اخلاق اسلامى، آداب و رسوم و سرانجام تصوف و عرفان معرفى شده‏اند و به دليل اهميت شناخت منابع فلسفه و منطق در مطالعات اسلامى، دو فصل نيز به معرفى مآخذ اين دو دانش اختصاص يافته است. پيش از آنكه به متن اثر درآييد يادآورى چند نكته بايسته مى‏نمايد:


1. به اقتضاى ماهيت "كتاب درسى"، هدف از اين كتاب نه ارائه اجتهاد در مباحث و يا طرح نظريه‏اى نو، بلكه به دست دادن تصويرى عمومى از كليات مهارت‏هاى لازم در زمينه پژوهش است. طبيعى است اين مهم، مراجعه به منابع متعدد موجود در اين عرصه را مى‏طلبيده و اين كارى است كه مؤلف تا توانسته بدان توجه كرده است.


2. به اقتضاى همين مهم و براى پرهيز از بيشتر شدن حجم كتاب، از اطناب در بسيارى از مباحثى كه در برخى از تأليف‏هاي مشابه ديده مى‏شود خوددارى شده و با بسنده داشتن به كليات، فضايى نيز براى مطالعه و تحقيق بيشترِ فراگيران محترم باز گذاشته شده است.


3. مخاطب عمومى اين اثر دانشجويان مقطع كارشناسى‏اند، هر چند براى دانشجويان ديگر مقاطع نيز نكاتى سودمند در اين اثر وجود دارد.


4. به منظور تسهيل جست‌وجو در فهرست‌ها، در متن و كتابنامه اثر حاضر در مورد صاحبان آثار از مستند مشاهير ايران يا از سرشناسه متداول‌تر در كتابخانه‌ها و در املاي عناوين آثار نيز از املاي عنوان خود اثر در نسخه چاپي استفاده شده است و در اين مورد شيوه‌نامه رسم‌الخط خاصي اعمال نگرديده است.


اين كتاب با همكاري بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي تدوين شده است.


انتشارات سمت كتاب «مهارت‌هاي تحقيق و مأخذشناسي علوم اسلامي» را در 490 صفحه و قيمت 6150 تومان منتشر كرده است.
تعداد بازديد:2133 آخرين تغييرات:91/03/27
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر