یکشنبه 4 اسفند 1398 - 29 جمادي الثاني 1441 - 23 فوريه 2020
صفحه اصلي/سازمان تبليغات

واحد انفورماتيك

اهم فعاليتها و وظايف واحد انفورماتيك :

1- مديريت و نگهداري شبكه هاي كامپيوتري اداره

2 - مديريت و بروز كردن سايت اينترنتي سازمان

3- پشتيباني و نظارت بر عملكرد سخت افزاري و نرم افزاري و رفع اشكال رايانه ها

4 - ارتقاءوپيش بيني سيستم هاي رايانه اي،برآوردميزان احتياجات وتهيه لوازم مصرفي موردنيازكاركنان براي رايانه ها

5- طراحي (‌ فلكس ، پوستر ، بنر ، كارت ويزيت و ... )

6 - طراحي و نگهداري بانك اطلاعات براي واحد ها

7-انجام ساير امور ارجاعي مربوط به پست طبق دستور

و .....

تعداد بازديد:7093 آخرين تغييرات:86/08/30
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر