دوشنبه 16 تير 1399 - 14 ذي القعده 1441 - 6 ژولاي 2020
صفحه اصلي/مقالات


 
 


 


 


 
 
خروجي RSS

شرايط تحقق حماسه سياسي و اقتصادي

شرايط تحقق حماسه سياسي و اقتصادي

سال 1391، با تمام تجربه‌هايي كه براي ملت ايران به ارمغان آورد، سپري شد. مردم كشور ما در طول يك سال گذشته اتفاقات و تجربيات شيرين و تلخي را پشت سر گذاشتند كه مي‌تواند درس‌ها و عبرت‌هاي آموزنده‌‌اي براي گذار از گردنه‌هاي مختلف را در بوتة تجربه‌هاي ملت به ثبت رسانده باشد.


 
 
جامعة ايران، در سال گذشته، در زمينة مسائل اقتصادي، به خاطر استقامت و پايمردي در راه آرمان‌هايش، دچار مضيقه‌ها و تنگناهايي گرديد. فشار فزايندة قدرت‌هاي غربي براي به زانو درآوردن ملت ايران و وادار كردن نظام اسلامي به عقب نشستن از حق مشروع خود براي استفادة صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي، و اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي گوناگون عليه كشورمان، محدوديت‌هاي اقتصادي نسبتاً سنگيني را بر دوش اقشار مختلف مردم تحميل كرد. اما مردم خوب و مقاوم ما اين فشارها و مضيقه‌ها را با همة سختي‌هايش تحمل كردند تا در همراهي با نظام اسلامي بتوانند از اين عرصه نيز همچون عرصه‌هاي سي و چهار سال گذشته پيروز و سربلند بيرون بيايند.
نامگذاري سال گذشته به عنوان سال حمايت از سرمايه و توليد ملي و همچنين نامگذاري سال قبل‌تر به عنوان سال جهاد اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري ناظر به همين فشارها و محدويت‌هاي قدرت‌هاي مستكبر بود كه مي‌خواستند با تنگ ساختن عرصه بر مردم ميان آنها و نظام اسلامي شكاف بيندازند، اما قدرت‌هاي مزبور غافل از اين بودند كه فشار آوردني چنين ظالمانه بر مردم آزادة ايران فقط به نزديكي هرچه بيشتر آنان به نظام و انقلاب كمك خواهد نمود. مردم غيور ما در دو سال گذشته با لبيك گفتن به رهنمود نوروزي رهبر فرزانة خود ميزان ارادت آگاهانه‌شان به ولايت امر را به رخ جهانيان كشيدند و با مقاومت غيرتمندانه خود در برابر زورگويي غربي‌ها به افكار عمومي دنيا نشان دادند كه بر سر منافع طبيعي و حقوق مسلم خود به هيچ قدرتي باج نخواهند داد. اين پايمردي بزرگ، همان غربي‌ها را وادار كرد كه بالاخره سر تعظيم و احترام به خواسته ملت ايران فرود آورند و طي آخرين مذاكره‌اي كه در كشور قزاقستان انجام شد اجمالاً قانع شوند كه كشور ما بر سر حق مسلم خود با هيچ‌كس معامله نخواهد كرد.
سال 1392 نيز از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي به عنوان سال «حماسه سياسي و حماسه اقتصادي» نامگذاري شده است. اين عنوان نشان مي‌دهد كه وجه تسميه امسال دو مسئله را هدف قرار داده است: اول مسئله سياست و سپس مسئله اقتصاد را.
طبعاً آثار و تبعات مشكلات اقتصادي سال گذشته، اگرچه حتي در مسير رفع شدن نيز قرار گرفته باشند، در سال جديد نيز فشارهايي را بر اقشار مختلف جامعه تحميل خواهد كرد. اما اگر امور جامعه بر اساس درايت همه نيروهاي كشور پيش رود، سال جديد اين ظرفيت را دارد كه تمام مشكلات اقتصادي را حل نمايد و در مسير عادي خود قرار دهد. نكته قابل توجه در شعار امسال واژه «حماسه» است. حماسه اقتصادي چه مي‌تواند باشد؟ مقاومت كشور ما در برابر مضيقه‌هاي اقتصادي پيروزي‌هاي ارزشمندي را براي كشور به ارمغان آورده است، كه دستاوردهايش كمتر از مقاومت در يك جنگ نابرابر نظامي نيست. بنابراين امسال سالي است كه مردم ما با پشت سر گذاشتن آخرين گردنه‌‌هاي اين جبهه اقتصادي، آن را به يك حماسه بزرگ تبديل خواهند ساخت.
اما بخش نخست شعار امسال به مسائل سياسي كشور اشاره كرده است. به طور طبيعي، سال 1392 به دليل قرار گرفتن مقطع انتخابات رياست جمهوري در آن، اهميت سياسي ويژه‌اي دارد. نظام اسلامي مفتخر به اين است كه از فرداي پيروزي انقلاب حتي در دوران بحران‌هايي مثل غائله‌هاي گروهك‌ها و شرايط جنگ تحميلي همواره با برگزاري انتخابات‌هاي مختلف مسائل حساس كشور را به آراء عمومي جامعه عرضه كرده است و اين موضوعي است كه حتي در جوامع مدعي دموكراسي ‌نظير اندكي دارد.
دشمنان انقلاب به سركردگي قدرت‌هاي مستكبر غربي نيز هميشه سعي كرده‌اند اين نقطه قوت نظام را مورد هجمه قرار دهند و سيماي مردم‌سالارانه نظام اسلامي را دچار خدشه نمايند، چون براي آنان پذيرش اين مسئله كه نظام اسلامي حتي بر مبناي معيارهاي مورد قبول خودشان نيز داراي مشروعيت باشد سنگين و ناگوار مي‌آيد. بنابراين با ناجوانمردي هميشه سعي كرده‌اند كه اين نقطه قوت نظام را به نقطه ضعف تبديل نمايند، اما ملت ايران نيز همواره با حضور حماسه‌آفرين خود در عرصه‌هاي مختلف انتخابات، اين اميد دشمن را به يأس مبدل كرده است.
با توجه به هوش و شعور سياسي بالا و ايمان قلبي و عميقي كه از ملت بزرگ ايران سراغ داريم، قطعاً امسال نيز  با حضور شكوهمند و حماسي ملت شريف در پاي صندوق‌هاي رأي كه در پرتو حسن درايت و تدبير دولتمردان و مجريان انتخابات رقم خواهد خورد، با لبيك گفتن به پيام اميدبخش رهبر فرزانه انقلاب،  بخش نخست شعار امسال، كه حماسه سياسي نام دارد، به زيور تحقق آراسته خواهد شد، ان‌شاء‌الله.
  
تعداد بازديد:2593 آخرين تغييرات:92/01/20
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر