چهارشنبه 3 بهمن 1397 - 17 جمادي الاول 1440 - 23 ژانويه 2019
صفحه اصلي/مقالات

نماز وتذكر لساني

نماز وتذكر لساني

 
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه   1
چكيده   1
شهيدحاج همت ونماز   2
شهيد صيا د شيرازي ونماز اول وقت   2
روشهاي موثردرجذب كودك به نماز   3
عظمت خداوند   3
آثار نماز   3
نتيجه گيري   4
منابع وماخذ   4
 
 
 
 
 
مقدمه
 
ادع الي سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه(خلق را به حكمت وبرهان وموعظه نيكو براي خدا دعوت كن )[1]
انسان موجودي است داراي انديشه وفكر كه براي هدايت او بايد ازراه تفكر صحيح اقدام نمود هدف  نزول وحي در قران رابطه انسان با خدا مي باشد كه اين ارتباط توسط نمازبين عاشق ومعشوق  دو طرفه برقرار مي گردد يكي رازونياز با خدا وديگري درخواست نيازهاي مشروع بوسيله دعا كردن واستجابت ان براي افراد  مخلص به درگاه خداوند ميباشد طرح اين موضوع نيازبه اگاهي وانديشه هاي ديني از بركات اين امر خداپسندانه ودرس وپند گرفتن از نجات يافتگان توسط نمازويا غرق شدگان در گمراهي توسط افراد تارك الصلاه مي باشد بنابر اين بر همگان واجب است كه همنوعان خويش را به راه سعادت دعوت وراهنمايي كنند
چكيده:دراين مقاله اهميت نمازازنظر شهدا(شهيد همت وشهيد صياد شيرازي)،روشهاي موثردر جذب كودك به نماز، عظمت خداوند ،آثار نماز پيگبري خواهد شد. 
 
شهيد حاج همت ونماز
 
همسر شهيد حاج محمد ابراهيم همت مي گويد: ابراهيم بعد از چند ماه عمليات به خانه آمد. سر تا پا خاکي بود و چشم هايش سرخ شده بود. به محض اينکه آمد، وضو گرفت و رفت که نماز بخواند. به او گفتم: حاجي لااقل يک خستگي در کن، بعد نماز بخوان. سر سجاده اش ايستاد و در حالي که آستين هايش را پايين مي زد، به من گفت: من باعجله آمدم که نماز اول وقتم از دست نرود. اين قدر خسته بود که احساس مي کردم، هر لحظه ممکن است موقع نماز از حال برود
 شهيد صياد شيرازي ونماز اول وقت:
 
امير دلاور، سردار دربندي، از هم رزمان شهيد بزرگوار علي صياد شيرازي مي گويددر آسمان کردستان بوديم و سوار بر هلي کوپتر. ديدم ايشان مدام به ساعت شان نگاه مي کند. علت را پرسيدم. گفت: موقع نماز است. همان لحظه به خلبان اشاره کرد که همين جا فرود بيايد تا نماز را در اول وقت بخوانيم. خلبان گفت: اين منطقه زياد امن نيست، اگر صلاح بدانيد تا مقصد صبر کنيم. شهيد صياد گفت: اشکالي ندارد، ما بايد همين جا نماز را بخوانيم. هلي کوپتر نشست. با آب قمقمه اي که داشت، وضو گرفتيم و نماز ظهر را همگي به امامت ايشان اقامه کرديم  
روشهاي موثردرجذب كودك به نماز
 
فرزندي كه در خانواده اي لبريز از ياد خدا ومحبت او به دنيا مي ايد هيچ گاه نيازي ندارد كه آموزش ويژه براي اقامه نماز ببيند در خانهاي كه اهل خانه مقيد به آداب ديني هستند فرزند آنها نيز مقيد به اداب دين خواهد بود بناباين خانواده بهترين تبليغ دين بوسيله عملي كردنآداب دين يعني نماز براي اهل خانه مي باشد
عظمت خداوند
 
ازانجائيكه انسان وقتي خودرادر برابر عظمت وجلال خدا مي بيند نا خود اگاه در برابر او احساس خضوع و فروتني مي كند آن جوركه در برابريك دانشمند وشخصيت مهم انسان خويشتن راكوجك وناجچيز شمرده اورا تعظيم وتكريم مي نمايد
آثار نماز
 
نماز با صلابت نهي از فحشاءومنكرمي كند وهمچنين فحشاء ومنكر هم نهي از صلاه مي كندكه اين خود ارتباط به محيط دارد اينجاست كه مي شود گفت جوان امروز ايا دين گريز است يا دين ياب،جوان اگر به راحتي وارد مسجد شود از دين بهره مند مي شود پس جوان با راهنمائي يعني تذكر لسانيكه نوعي ياد آوري عقيده خودرا حفظ كرده است واعتقاد به خداوند بزرگ واعتقاد به اصل نماز دارد درنتيجه با تحقيقات انجام شده همه ثابت شده است كه جوان امروزبالاي 90درصد مشكل عقيدتي ندارد وتحت تاثير محيط قرار مي گيرد وگاهيدرجمع دوستانه جو گير ميشود كه مبادانسبت به همسنوسالانش كم بياوردموقتا بسوي اهداف ان محيط جذب مي شود اينجاست كه تذكر لساني گره گشا است وكارائي ان موثر است البته بايدبا تكنيك خاص وبه ر وش جوان پسندباشد بعضي از افراد سرسختي نشان مي دهندبا اين افراد بايد به نرمي ومهربانانه برخورد كنيم واصلا نبايد اصرار موضوع نمودبلكه بايد مزاياي نماز خواندن را با روي باز ياد اوري كنيم ورد شويم ودرصورت امكان چندين نفر فقط موضوع امر خير نمازخواندن راياد اوري مي كند كه در صورت گوش دادن پي به مزاياي نماز ونزديكي به خداوند خواهد بردومتوجه مي شودكه نماز را بايد بعنوان يار ودوست براي خود انتخاب كند كه در شبانه روزپنج مرتبه اتصال دوستي خويش را محكم كرده وبا ياد اوري با فراتر از دوستي به راز ونياز مي پردازدتاثير تذكر لساني انقدرزياد است كه رهبر انقلاب اسلامي ايران مي فرمايند«تذكر لساني وظيفه همگاني است،شما بگوئيد وبرويد،بطوريكه اگر صد نفر بگويند وبروند شنونده منكر را ترك ميكندومعروف را مي پذيرد»بنابراين بالاترين تاثير گذاري در ياد آوري تذكر لساني است بدون هيچگونه درگيري لفظي يا فيزيكي مي باشد.
نتيجه:انسان هر چند علم وآگاهي داشته باشددر كار تبليغ نياز به مطالعه وياد آوري داردبهترين ياد اوري تذكرلساني است كه بايد بازباني ملين ونرم بيان گرددكه زبان نرم از شمشير بران كارايي بيشتري دارد،تاثير گذاري فراواني دران وجود داردكه بطور داوطلبي وعشق وعلاقه از موضوعات تذكر لساني بهره برداري مي شود
 
منابع
1-قران كريم
2-سايت شيعه نيوز
3-زلال معرفت اداره كل تبليغات اسلامي استان
4-سخنان مقام معظم رهبري(مدظله العالي)
 
 

 
گردآورنده:حميدرضا سرحدي نسب
كارشناس:فرق ومذاهب
  
تعداد بازديد:1112 آخرين تغييرات:92/01/18
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر