دوشنبه 7 خرداد 1397 - 12 رمضان 1439 - 28 مي 2018
صفحه اصلي/پزشكي


 
 


 


 


 
خروجي RSS

کشف جدید محققان کشور درباره خود ترمیم شوندگی نانواکسیدهای منگنز

کشف جديد محققان کشور درباره خود ترميم شوندگي نانواکسيدهاي منگنز

پژوهشگران دانشگاه تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان در بررسي پايداري نانو اکسيد‌هاي منگنز به نوعي پديده خود ترميم شوندگي جديد در اين مواد پي بردند که تا پيش از اين به ‏عنوان مواد ناپايدار شناخته شده بودند.

 
به گزارش خبرنگار مهر تلاش براي دستيابي به موادي که بتوانند آب را به عناصر سازنده‌اش هيدروژن و اکسيژن تجزيه کنند، از اهميت بسزايي ‏برخوردار است علت اين اهميت توليد هيدروژن است.
 
هيدروژن به دست آمده مي‌تواند به عنوان سوخت پاک مورد استفاده قرار گيرد؛ چرا ‏که محصول سوختن آن تنها آب است.
 
مهمترين مشکل در تجزيه آب به هيدروژن و اکسيژن، اکسايش آب است که با انرژي ‏فعال‌سازي زيادي همراه است. اين انرژي فعال‌سازي نه تنها باعث هدر رفتن مقدار زيادي انرژي مي‌شود، بلکه انرژي اضافي اعمال ‏شده باعث اکسايش انواع ترکيبات موجود در آب مي‌شود که خود عامل مزاحمي براي اقتصادي شدن اين فرآيند است‎.‎
 
در اين تحقيق براي دستيابي به کاتاليزگري با قابليت خود ترميم شوندگي، نوعي نانو اکسيد منگنز که بسيار ارزان قيمت بوده و با روش ساده‌اي توليد مي‌شوند، انتخاب شد. اين ترکيبات بعد از مدتي غير فعال مي‌شوند ولي اين محققان با بررسي دقيق‌تر متوجه شدند که طي فرايندي به نام خود ترميمي بخش‌هاي غير فعال اين ماده دوباره به سطح کاتاليزگر برمي‌گردند و به عبارت ديگر کاتاليزگر مورد نظر ترميم مي‌شود.
 
کاتاليزگر با ويژگي اکسايش آب استفاده شده در اين طرح مي‌تواند در صورت تخريب بخشي از ساختار خود را ترميم کند.
 
اين تحقيقات منجر به کشف نوعي پديده خود ترميم شوندگي ‏در مورد اکسيد منگنز در حضور اکسيد کننده‌ها است. قبل از اين اکسيدهاي منگنز در محيط‌هاي اکسنده به ‏عنوان مواد ناپايدار شناخته شده بودند. اين نانواکسيدهاي منگنز به عنوان کاتاليزگر اکسايش آب مي‌توانند در توليد هيدروژن به ‏عنوان سوخت پاک به کار گرفته شود و خود ترميم بودن آن هزينه‌هاي تهيه اين سوخت پاک را کاهش دهد.

 

تعداد بازديد:1495 آخرين تغييرات:92/05/09
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر