یکشنبه 17 آذر 1398 - 11 ربيع الثاني 1441 - 8 دسامبر 2019
صفحه اصلي/فرمايشات امام و رهبري (ره)


 
 


 


 


 
خروجي RSS

رهبر انقلاب در دیدار اساتید، محققان و پژوهشگران

رهبر انقلاب در ديدار اساتيد، محققان و پژوهشگران

صدها نفر از اساتيد، اعضاي هيأتهاي علمي و محققان دانشگاهي عصر امروز در جلسه‌اي با حضور حضرت‍‎آيت الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي، به بيان ديدگاهها و تبادل نظر درخصوص مسائل مختلف بويژه موضوعات علمي و دانشگاهي پرداختند.

به گزارش گروه سياسي باشگاه خبرنگاران، در ابتداي اين ديدار 9 نفر از استادان به مدت يک ساعت و سي دقيقه پيشنهادات، انتقادات و نکات مورد نظر خود را تشريح کردند سپس حضرت آيت الله خامنه اي در سخناني با اشاره به ضرورت مجاهدت و تلاش بيوقفه براي شتاب بيشتر علمي کشور تأکيد کردند: پيشرفت علمي زمينه ساز "اقتدار اقتصادي و سياسي ايران" و عزت بيشتر ايرانيان در جامعه بين المللي است که دستيابي به اين هدف، به حفظ و تقويت "گفتمان علمي، گفتمان پيشرفت علمي و گفتمان پيشرفت عمومي کشور" در دانشگاهها نياز دارد.

حضرت آيت الله خامنه‌اي ، برگزاري چنين جلساتي با اساتيد دانشگاهها را در درجه اول اقدامي نمادين براي احترام به مقام علم و استاد دانشگاه دانستند و افزودند: هدف دوم از برگزاري اين جلسات، شنيدن ديدگاههاي متنوع اساتيد محترم درباره مسائل دانشگاه و علم و همچنين مسائل کشور است.
 
ايشان با تأکيد بر اينکه وجود نگاههاي مختلف در ميان اساتيد دانشگاه، آموزنده و قابل توجه است، به موضوع حرکت علمي رو به پيشرفت کشور اشاره کردند و گفتند: از حدود 12 سال پيش، حرکتي درخصوص توليد علم و نگاه مجاهدت آميز به کار و تلاش علمي در کشور آغاز شده که اين حرکت نه تنها متوقف نشده بلکه سرعت آن افزايش پيدا کرده است.

حضرت آيت الله خامنه اي، اين حرکت و مجاهدت علمي را بسيار مهم و براي کشور و نظام جمهوري اسلامي، ضروري خواندند و افزودند: حتي مراکز معتبر اطلاع رساني علمي دنيا با وجود برخي ديدگاههاي منفي به نظام اسلامي، به اين پيشرفت علمي اذعان کرده اند.

ايشان در بيان برخي آمارهاي مراکز اطلاع رساني علمي دنيا، گفتند: براساس اين آمارها، رشد علمي کشور در 12 سال گذشته، نسبت به قبل از آن 16 برابر شده و رشد پيشرفت علم در ايران 13 برابر متوسط دنيا است.

رهبر انقلاب اسلامي افزودند: مراکز اطلاع رساني علمي دنيا تأکيد دارند که اگر رشد پيشرفت علمي ايران، به همين صورت ادامه پيدا کند، پنج سال ديگر، ايران رتبه چهارم علمي دنيا را بدست خواهد آورد.
 
حضرت آيت الله خامنه اي خاطرنشان کردند: اگر در کنار اين حرکت پرشتاب علمي، گسترش  دانشگاهي کشور همچون افزايش چشمگير تعداد دانشجويان و اساتيد دانشگاهها مورد توجه قرار گيرد، بيشتر متوجه جايگاه ارزنده دستاوردهاي علمي و دانشگاهي پس از انقلاب خواهيم شد.
ايشان يکي ديگر از نشانه هاي مجاهدت و پيشرفت علمي در کشور را، افزايش قابل توجه مقالات علمي پراستنادِ محققين ايراني دانستند و تأکيد کردند: همه اين موارد، نشان دهنده مجاهدت و پيشرفت علمي ارزنده در کشور است که بايد اين روند رو به رشد حفظ و تقويت شود.

حضرت آيت الله خامنه اي خطاب به دانشگاهيان، استادان، دانشجويان و نخبگان تأکيد کردند: نگذاريد حرکت علمي کشور از دور بيفتد و اجازه ندهيد هيچ مانع و عاملي پيشرفت علمي دانشگاهها را سد کند.

ايشان، با اشاره به ارزش ذاتي علم از ديدگاه اسلام افزودند: تأکيد مکرر بر تلاش همه جانبه براي پيشرفت علمي، فقط به علت احترام فراوان اسلام به علم و عالم نيست بلکه به اين دليل است که علم، اقتدار آفرين است.

رهبر انقلاب، اقتدار اقتصادي، اقتدار سياسي و افزايش آبرو و کرامت ملي در چشم جهانيان را پيامدهاي حقيقي پيشرفت علمي برشمردند و افزودند: همه اين واقعيتها و دلايل اثبات مي کند که شتاب علمي ايران، نبايد به هيچ علتي، کند شود.

رهبر انقلاب با تأييد سخنان يکي از استادان درباره جبهه بنديهاي سياسي مختلف در دنيا افزودند: جبهه عنود و لجوجي که بر خلاف ادعاهايش تنها از چند کشور معدود و سلطه طلب غربي تشکيل شده در مقابل نظام اسلامي و ملت ايران صف آرايي کرده و از هيچ نوع کارشکني از جمله مانع تراشي در برابر پيشرفت علمي ايران خودداري نمي کند.

ايشان سخنان يکي ديگر از استادان دانشگاهها درباره ضرورت استفاده از ديپلماسي علمي و دانشگاهي را سخني صحيح دانستند و خاطرنشان کردند: در عين حال بايد توجه داشت که طرف مقابل هم براي تحقق اهداف خاص خود برروي ديپلماسي علمي، سرمايه گذاري و برنامه ريزي کرده است.

حضرت آيت الله خامنه اي، اقتدار علمي را از جنس «اقتدار درون زا» خواندند و افزودند: ترديدي نيست که بخشي از تحريم ها و فشارهاي موجود با هدف جلوگيري از دست يابي ملت ايران به پيشرفت علمي و اقتدار درون زا، اعمال مي شود، بنابراين از اين زاويه نيز، پيشرفت علمي بايد ادامه يابد.
 
رهبر انقلاب اسلامي، گفتمان حاکم بر دانشگاهها را در تحقق پيشرفت علمي کاملاً مؤثر دانستند و تأکيد کردند: «گفتمان علمي، گفتمان پيشرفت علم و گفتمان پيشرفت عمومي کشور»، در دانشگاهها گسترش يابد تا انگيزه دانشگاهيان براي سهيم شدن در پيشرفت عمومي ايران تقويت گردد.
 
حضرت آيت الله خامنه اي با اصرار بر ضرورت نوآوري علمي در دانشگاهها و قرار گرفتن پيشرفتهاي علمي در خدمت نيازهاي کشور افزودند: ظرفيتها و امکانات، طبعاً محدود است بنابراين در برنامه ريزيها و اقدامات علمي، تأمين نيازهاي کشور به عنوان يک معيار و محور اساسي، مورد توجه کامل قرار داشته باشد.

ايشان با تأکيد بر گره خوردن هرچه بيشتر تحقيقات علمي دانشگاهها با صنعت و تجارت افزودند: لازم است در زمينه نوآوري علمي، رقابتي سازنده ميان دانشگاهها، مراکز علمي، اساتيد و نخبگان بوجود آيد و به دانشگاهها و عناصر برتر امتيازاتي داده شود.

ايشان از همه استادان، مديران، عناصر مؤثر و متنفذ در فضاي دانشگاهها درخواست کردند به هيچ وجه اجازه ندهيد در دانشگاهها، مسائل کم اهميت غيراساسي موج آفرين شود و فضاي عمومي دانشگاهها را از دنباله گيري مسائل اساسي دور کند.

رهبر انقلاب در همين زمينه افزودند: دشمناني وجود دارند که مي خواهند حتي مسائل صنفي دانشگاهها را به سمت مسائل سياسي و جنجالي بکشانند اما همه تلاش کنند که دانشگاهها تحت الشعاع مسائل کوچک و تحت تأثير جريانهاي سياسي قرار نگيرند.

حضرت آيت الله خامنه اي، اسلام و انقلاب اسلامي را عامل اصلي رفع موانع پيشرفت کشور خواندند و خاطرنشان کردند: اگر پيروزي انقلاب اسلامي نبود يقيناً قدرتهاي سلطه گر اجازه نمي دادند کشوري مانند ايران که مورد طمع آنان است به پيشرفت و خودباوري علمي برسد.

رهبر انقلاب اسلامي افزودند: با توجه به اين واقعيت، بايد همه خود را به حفظ و پاسداري از آرمانها و ارزشهاي انقلاب متعهد بدانيم.

ايشان ارتقاي کيفي دانشگاهها را موضوعي بسيار مهم، مستقل و ضروري خواندند و افزودند: گسترش کمي دانشگاهها با ارزش و مؤثر است اما ارتقاي کيفي دانشگاهها بايد بيش از پيش مورد توجه کامل قرار گيرد و گسترش کمي با توجه به عمق يابي و گسترش کيفي پيگيري شود.

آخرين نکته سخنان حضرت آيت الله خامنه اي در جمع استادان و پژوهشگران دانشگاهها، بر ضرورت افزايش حساسيت نسبت به زبان فارسي متمرکز بود.

ايشان با اشاره به ظرفيت زبان فارسي براي استفاده در علوم مختلف افزودند: لازم است از پيشرفت علمي کشور، براي گسترش و نفوذ زبان فارسي در جهان استفاده شود.

رهبر انقلاب، استفاده از زبان فارسي در تحقيقات و پژوهشها، واژه سازي و ايجاد اصطلاحات فارسي براي مفاهيم علمي را از جمله روشهاي مؤثر خواندند و افزودند: بگونه اي عمل کنيد که در آينده هرکسي خواست از پيشرفتهاي علمي ايران استفاده کند به آموختن زبان فارسي، نيازمند باشد.
 
ايشان با انتقاد از گسترش کاربرد واژه هاي فرنگي در سطوح مختلف جامعه افزودند: بسياري از سنتهاي غلطِ قبل از انقلاب، از بين رفته است اما متأسفانه سنت رنج آور استفاده از واژه هاي بيگانه، همچنان وجود دارد.

حضرت آيت الله خامنه اي در پايان در نگاهي کلان به مقوله پيشرفت علمي، خاطرنشان کردند: مراد از اين پيشرفت، پيشرفت بر مبناي الگوي ايراني اسلامي است چرا که الگوهاي غربي که بر مبناي استثمار و استعمار شکل گرفته اند نتوانستند جامعه اي عادلانه و به دور از فقر و تبعيض و فساد اخلاقي ايجاد کنند.

ايشان افزودند: دستور کار قطعي نظام اسلامي، دنبال کردن الگوي پيشرفت ايراني اسلامي است يعني الگويي مستقل که از هدايتهاي اسلام سرچشمه مي گيرد و از نيازها و سنتهاي ايراني بهره مي برد.
 
در آغاز اين ديدار 9 نفر از استادان و پژوهشگران ديدگاههاي جامعه دانشگاهي را درباره مسائل مختلف بويژه موضوعات علمي و دانشگاهي بيان کردند.

آقايان:
-  دکتر علي حائري – دکتراي فارماکولوژي و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
-  دکتر کريم مظاهري – دکتراي مهندسي هوا و فضا و استاد دانشگاه صنعتي شريف
-  دکتر محمود گلابچي – دکتراي معماري، استاد تمام دانشگاه تهران
-  حجه السلام والمسلمين عبدالحسين خسروپناه – دکتراي کلام اسلامي، استاد حوزه و دانشگاه
-  دکتر فؤاد ايزدي – دکتراي ارتباط جمعي و استاديار دانشگاه تهران
-  دکتر حسين قناعتي – دکتراي راديولوژي و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکي تهران
-  دکتر عبدالرضا مظاهري – دکتراي عرفان اسلامي، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامي تهران
و خانم ها:
-  دکتر بهناز بخشنده – دکتراي بيوتکنولوژي و استاديار پرديس علوم دانشگاه تهران
-  دکتر معصومه اسماعيلي – دکتراي تخصصي مشاوره، دانشيار دانشگاه علامه طباطبايي
به موارد زير اشاره کردند:
-  لزوم افزايش اعتبارات نظام بيمه و درمان
-  اهميت تثبيت مديريت در دانشگاههاي علوم پزشکي و تأثير نداشتن گرايشهاي سياسي در تغييرات مديران
-  لزوم تدوين برنامه اي منسجم براي تسهيل ورود متخصصان غيرايراني علاقمند به حضور در ايران
-  رشد بالاي بخش فني – مهندسي و لزوم استمرار اين رشد شتابنده
-  ضرورت توجه مضاعف به استقلال دانشگاهها، کاستن از مداخله هاي غيرموجه در زمينه پذيرش دانشجو و جذب اساتيد
-  لزوم اعتماد مسئولان ذيربط به انتقادات نخبگان و تقويت فضاي آزادانديشي
-  انتقاد از ايجاد چالش براي دانشگاههاي مرجع کشور در اثر برداشت نادرست از مفهوم عدالت در آموزش عالي
-  اهميت بيان گزارش هاي واقعي در زمينه پيشرفت هاي علمي کشور و شکل ندادن به انتظارات غيرواقعي
-  ضرورت توجه خاص به علوم نوين و استراتژيک
-  سرمايه گذاري جدي در زيست فناوري و زيرشاخه هاي آن به دليل ارزش افزوده بالاي آن
-  اهميت تدوين سند تحقق معماري ايراني و اسلامي در چارچوب نقشه جامع علمي کشور
-  لزوم ارزيابي همه جانبه آموزش هنر در کشور
-  رشد چشمگير پيشرفت هاي پژوهشي کشور در پرتو «راهبردهاي رهبري، حضور مؤثر جوانان نخبه و اجراي طرحهاي کلان ملي»
-  ضرورت اصلاح جهت گيري نظام آموزشي کشور به سمت پژوهش محوري
-  لزوم ايجاد دانشگاههاي نسل نو، کارآفرين و تمدن ساز
-  سرعت کم توليد علوم انساني بومي و لزوم سند جامع تحول بنيادين علوم انساني
-  توجه ويژه به برخي تغييرات تدريجي در روابط اجتماعي و ذائقه جامعه و تأثيرات آن بر بنيان خانواده
-  اختلاف نظر ميان جامعه سياسي و نخبگاني کشورهاي غربي درخصوص ايران و لزوم شناسايي دقيق اين اختلاف نظرها و بهره برداري منطقي از آنها
-  پيشنهاد تأسيس مرکز پژوهشي و مطالعات غرب معاصر
-  پيشنهاد تشکيل شوراي عالي ديپلماسي عمومي براي استفاده از ظرفيتهاي غيررسمي در ارتباطات منطقه اي و جهاني
-  ضرورت اصلاح نظام بيمه و نحوه ارتباط آن با حوزه سلامت
-  عدم ثبات مديران در حوزه سلامت و زيانهاي برخي تصميم هاي خلق الساعه
-  تأثير اصلاح سبک زندگي براي مقابله با چالش هاي حوزه سلامت
-  اظهار نگراني از بازگشت مجدد فضاي تنش هاي سياسي به دانشگاهها
-  ضرورت ايجاد فضاي بازتر براي نظريه پردازي در علوم انساني در دانشگاهها
-  انتقاد از استفاده نکردن حداکثري از ظرفيت اساتيد علوم انساني در سطوح ارشد مديريتي
-  لزوم اصلاح نگاه مسئولان به دانشگاه آزاد اسلامي
تعداد بازديد:1193 آخرين تغييرات:92/05/16
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر