دوشنبه 6 خرداد 1398 - 22 رمضان 1440 - 27 مي 2019
صفحه اصلي/اخبار تصويري

راه رسيدن به شادماني آخرت

پيامبر گرامي اسلام (ص) مي فرمايند:

بر در دوم بهشت نوشته شده، هر چيز راهي دارد و راه رسيدن به شادماني در آخرت چهار چيز است:

1- دست محبت کشيدن بر سر يتيمان و بيوگان 2- مهرباني کردن 3- رفع نيازهاي مسلمانان و تهيدستان و مساکين 4- دلجويي کردن از آن ها.

   فرائد السمطين، ج 1، ص 41

تعداد بازديد:1569 آخرين تغييرات:86/07/15
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر