شنبه 14 تير 1399 - 12 ذي القعده 1441 - 4 ژولاي 2020
صفحه اصلي/فرمايشات امام و رهبري (ره)


 
 


 


 


 
 
خروجي RSS

امریکا ضربه وارده به خود در قضیه سوریه را احساس و قطعاً ضرر خواهد کرد/ مسئولان پذیرای نصیحت های خیرخواهانه باشند

رهبرانقلاب درديدار با اعضاي مجلس خبرگان:

امريکا ضربه وارده به خود در قضيه سوريه را احساس و قطعاً ضرر خواهد کرد/ مسئولان پذيراي نصيحت هاي خيرخواهانه باشند

رهبرمعظم انقلاب در رابطه با دخالت امريکا و غرب در سوريه تاکيد کردند: ما معتقديم امريکاييها در حال خطا و اشتباه در سوريه هستند و بر همين اساس نيز ضربه وارده به خود را احساس و قطعاً ضرر خواهند کرد.به گزارش خبرگزاري مهر، حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب پيش از ظهر امروز (پنجشنبه) در ديدار رئيس و اعضاي مجلس خبرگان، در سخنان مهمي، ضمن توصيه همه مسئولان و تصميم گيران و تصميم سازان در سطوح مختلف نظام اسلامي به نگاه کلان و جامع در قبال مسائل کشور، منطقه و جهان و موضع گيري همراه با بصيرت و بينش و به دور از انفعال، تأکيد کردند: همه مسئولان بايد در تصميم گيريها و موضع گيريهاي خود، حتماً سه مؤلفه، «آرمانها و اهداف»، «راهبردهاي عمومي و کلي»، و «واقعيات» را مد نظر داشته باشند و با رويکرد عاقلانه و خردمندانه و اميدوار به آينده، در جهت تقويت ساخت دروني نظام و حل مشکلات و ايستادگي بر اصول حرکت کنند.
 
رهبر انقلاب اسلامي، نگاه جامع، کلان و همه جانبه به حوادث و مسائل را بسيار ضروري دانستند و افزودند: يکي از اين حوادث، شکل گيري نظام جمهوري اسلامي است که در کوران تندبادها و با تکيه بر اسلام و در دنياي در حال حرکت به سوي ماديگري، اتفاق افتاد که اين رويداد بيشتر شبيه معجزه بود.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به معارضه ها و دشمني ها با نظام اسلامي، از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاکنون خاطرنشان کردند: علت اصلي همه اين دشمني ها نيز اسلام است.
 
ايشان لازمه تحليل صحيح از شرايط کنوني منطقه و جهان و صف بنديهاي موجود در مقابل نظام اسلامي را نيز داشتن نگاهي کلان و همه جانبه و منطبق بر واقعيات دانستند و تأکيد کردند: با وجود آنکه منطقه غرب آسيا، از سالها قبل مورد سلطه و تاخت و تازِ استکبار قرار گرفته، اما در چنين شرايطي، حادثه بزرگ بيداري اسلامي بوجود آمده که بر خلاف خواسته استکبار است.
 
رهبر انقلاب اسلامي گفتند: اين تصور که بيداري اسلامي از بين رفته، تصور غلطي است زيرا بيداري اسلامي يک حادثه سياسي محض نبود که با آمدن برخي افراد يا رفتن آنها، از بين برود بلکه بيداري اسلامي، حالت تَنَبّه و خودباوري و تکيه بر اسلام است که در جوامع اسلامي گسترش يافته است.
 
حضرت آيت الله خامنه اي خاطرنشان کردند: آنچه که ما امروز در منطقه مشاهده مي کنيم، در واقع واکنش استکبار و در رأس آن امريکا، به بيداري اسلامي است.

ايشان با اشاره به تلاش جبهه استکبار براي حل مسائل منطقه براساس منافع خود تأکيد کردند: حضور استکبار در اين منطقه متجاوزانه، زورگويانه و زياده خواهانه و با هدف از بين بردن هرگونه مقاومت در مقابلِ اين حضور است، اما جبهه استکبار نتوانسته اين مقاومت را از بين ببرد و از اين پس هم نخواهد توانست.
 
رهبر انقلاب اسلامي هدف اصلي استکبار در منطقه را تسلط بر آن با محوريت رژيم صهيونيستي، دانستند و افزودند: در قضاياي اخير سوريه هم که به بهانه سلاح شيميايي آغاز شده، هدف، همين است اما امريکاييها سعي مي کنند با لفاظي و زبان بازي، اينگونه وانمود کنند که براي يک هدف انساني وارد قضيه شده اند.
 
حضرت آيت الله خامنه اي با تأکيد بر اينکه آنچه براي سياستمداران امريکايي مهم نيست، مسائل انساني است، خاطرنشان کردند: امريکاييها در حالي ادعاي مسائل انساني را مي کنند که در سابقه آنها زندان هاي گوانتانامو و ابوغريب، سکوت در برابر استفاده صدام از سلاح شيميايي در حلبچه و شهرهاي ايران، کشتار مردم بيگناه افغانستان و پاکستان و عراق وجود دارد.
 
ايشان تأکيد کردند: مسئله انسانيت، موضوعي نيست که کسي در دنيا باور کند که امريکاييها به دنبال آن باشند.
 
رهبر انقلاب اسلامي افزودند: ما معتقديم امريکاييها در حال خطا و اشتباه در سوريه هستند و بر همين اساس نيز ضربه وارده به خود را احساس و قطعاً ضرر خواهند کرد.
 
حضرت آيت الله خامنه اي تأکيد کردند: نظام جمهوري اسلامي ايران اکنون بعد از گذشت سي سال از دشمني ها و توطئه ها و شرايط فعلي منطقه نه تنها ضعيف تر نشده بلکه از لحاظ اقتدار و توسعه نفوذ و تواناييها بسيار قوي تر شده است.

ايشان بعد از بيان واقعيات شکل گيري نظام جمهوري اسلامي و اقتدار روزافزون آن با وجود همه دشمني ها و صف بنديهاي منطقه و جهان، گفتند: همه مسئولان بايد در تصميم گيريها و موضع گيريهاي خود سه مؤلفه بزرگ را مد نظر داشته باشند: 1- آرمانها و اهداف 2- راهبردهاي عمومي و کلي و 3- واقعيات.
 
رهبر انقلاب اسلامي در تبيين آرمانها و اهداف تأکيد کردند: آرمان جمهوري اسلامي ايران، «ايجاد تمدن اسلامي» و جامعه اي پيشرفته از لحاظ مادي و معنوي است.

حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: راهبردهاي رسيدن به اين آرمان نيز مشخص است. راهبردهايي همچون تکيه بر اسلاميت، ملاحظه ظالم نبودن و مظلوم نشدن در تعاملات گوناگون، راهبرد تکيه به آراء مردم، راهبرد کار و تلاش عمومي و راهبرد وحدت ملي.

ايشان نگاه صحيح به واقعيات، به عنوان مؤلفه سوم را بسيار ضروري خواندند و خاطرنشان کردند: آرمانگرايي بايد همراه با نگاه به واقعيات باشد اما اين نگاه به واقعيات نيز بايد بصورت صحيح و همه جانبه و بدور از يکجانبه نگري باشد.
 
رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به وجود واقعيات شيرين و تلخ در جامعه گفتند: در تصميم گيريها و نگاه به مسائل کشور نبايد فقط واقعيات تلخ را ديد بلکه بايد واقعياتي همچون، وجود فکرهاي برجسته و عناصر فعال و مبتکر در جامعه، رواج دين در ميان مردم بويژه نسل جوان، بقاي شعارهاي ديني و اسلامي و نفوذ روزافزون نظام جمهوري اسلامي در منطقه و دنيا را نيز ديد و با تکيه بر اين واقعيات شيرين، براي زدودن واقعيات تلخ و يا کم کردن آنها، تلاش کرد.

حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: وجود برخي واقعيات تلخ که همچون مانعي در مقابل ما قرار دارند، نبايد ما را از ادامه مسير منصرف کند بلکه بايد با نگاه صحيح آن مانع را برطرف و يا از آن عبور کرد.
 
ايشان عملکرد امام بزرگوار (ره) در دهه اول انقلاب را نيز بر همين مبنا و روش دانستند و تأکيد کردند: امام (ره) در مقابل واقعيات چشم خود را نبستند اما از اصول نيز هيچگاه کوتاه نيامدند.

رهبر انقلاب اسلامي افزودند: امام خميني (ره) همان کسي است که گفت «رژيم صهيونيستي يک غده سرطاني است که بايد از بين برود» و هيچگاه نيز در مورد رژيم صهيونيستي تقيه نکرد.

حضرت آيت الله خامنه اي تأکيد کردند: امام خميني (ره) در مقابل امريکا و شرارت هاي او نيز تقيه نکرد و جمله معروف «امريکا شيطان بزرگ است» سخن امام است.
ايشان گفتند: اين عبارت که «تسخير سفارت امريکا، انقلاب دوم و شايد مهمتر از انقلاب اول است» نيز جمله امام (ره) است.
 
رهبر انقلاب اسلامي در بيان رفتار و عملکرد امام خميني (ره) در دهه اول انقلاب، به موضوع جنگ تحميلي اشاره کردند و افزودند: در همان زماني که همه شعار «جنگ جنگ تا پيروزي» سر مي دادند، امام مي فرمود: «جنگ تا رفع فتنه».
حضرت آيت الله خامنه اي در جمع بندي اين بخش از سخنان خود تأکيد کردند: اين ايستادگي هاي امام بزرگوار (ره) بود که پايه هاي نظام اسلامي را مستحکم کرد.
ايشان افزودند: وضعيت افراد يا کشورهايي که به خاطر بدست آوردن دل مستکبران، از اصول خود گذشتند، اکنون در مقابل ديدگان ما است.

رهبر انقلاب اسلامي ادامه دادند: اگر در مصر شعار مبارزه با اسرائيل وجود داشت و در مقابل وعده هاي امريکا، کوتاه نمي آمدند، قطعاً اينگونه نمي شد که ديکتاتور ذليل کننده مردم مصر از زندان آزاد شود و منتخبان مردم مصر به زندان بروند و محاکمه شوند.
 
حضرت آيت الله خامنه اي گفتند: اگر در مصر، بر اصول ايستادگي مي شد، معترضاني که در مقابل منتخبان مردم ايستاده بودند، بطرف آنها مي آمدند.
ايشان در اين بخش از سخنان خود يک نکته را نيز متذکر شدند که عبارت بود از راهبرد اساسي دشمنان اسلام براي ايجاد اختلاف هاي فرقه اي و مذهبي در منطقه.
 
رهبر انقلاب اسلامي گفتند: دشمن براي اجراي اين راهبرد خود و برافروخته کردن آتش فتنه، از دو گروه مزدور استفاده مي کند، يک دسته مزدور تکفيري زير نام سني و يک دسته ديگر مزدوراني که زير نام شيعه فعالند.
حضرت آيت الله خامنه اي تأکيد کردند: هر مجموعه و دولتي که فريب اين توطئه بزرگ را بخورد قطعاً به حرکت اسلامي ضربه خواهد زد.
ايشان افزودند: بزرگان علماي شيعه و سني بايد مراقب باشند که اختلافات ميان فرقه هاي اسلامي، موجب جبهه بنديهاي جديد و غفلت از دشمن اصلي نشود.
 
رهبر انقلاب اسلامي در ادامه مباحث خود درخصوص لزوم نگاه کلان و جامع به مسائل و واقعيات جامعه، به برخي مشکلات کشور اشاره کردند و گفتند: راه حل اصلي مشکلات کشور، تقويت ساخت دروني نظام براساس نگاه عاقلانه و خردمندانه است.
حضرت آيت الله خامنه اي خاطرنشان کردند: تقويت ساخت دروني کشور نيز از طريق پيشرفتهاي علمي، و مديريت درست اقتصادي امکان پذير است.
 
ايشان افزودند: علت اينکه امروز فشارها متوجه نفت کشور شده آن است که از بعد از جنگ، نتوانستيم، تکيه خود را بر نفت کم کنيم، بنابراين بايد همواره در جهت استحکام ساخت دروني و حل کردن مشکلات با کمک نيرو و اراده خود، حرکت کنيم.

رهبر انقلاب اسلامي خاطرنشان کردند: يکي از امتيازات شرايط کنوني، روي کار آمدن دولتي تازه نفس با مجموعه اي از افرادِ صاحب توانايي ها و مصمم براي پيشبرد کشور به سمت اهداف است.
 
حضرت آيت الله خامنه اي رئيس جمهور را نيز يک روحاني با سابقه و فعال در عرصه هاي گوناگون، و انقلابي دانستند و تأکيد کردند: در چنين شرايطي، همه بايد به دولت کمک کنند و من همانگونه که از همه دولتها حمايت کرده ام، از اين دولت نيز حمايت خواهم کرد.
 
ايشان خاطرنشان کردند: البته حمايت من از دولتها به معناي تأييد همه کارهاي آنها نيست و ممکن است ايرادهايي هم باشد ولي اين ايرادها نبايد مانع از کمک به دولت شود.
رهبر انقلاب اسلامي افزودند: علاوه بر کمک به دولت، بايد نصيحت خيرخواهانه هم کرد.
 
حضرت آيت الله خامنه اي تأکيد کردند: مسئولان نيز بايد پذيراي اين نصيحت هاي خيرخواهانه باشند حتي اگر اين نصيحت ها در برخي مواقع تند و تيز باشد.

ايشان همچنين با اشاره به جبهه بنديهاي شفاف منطقه اي و جهاني افزودند: نرمش و انعطاف هنرمندانه و قهرمانانه در همه عرصه هاي سياسي، مطلوب و مورد قبول است اما اين مانور هنرمندانه نبايد به معناي عبور از خط قرمزها و بازگشتن از راهبردهاي اساسي و توجه نکردن به آرمانها باشد.
رهبر انقلاب اسلامي خاطرنشان کردند: قاعدتاً هر دولتي ابتکارات و روش هايي دارد که براساس آنها پيش خواهد رفت.
حضرت آيت الله خامنه اي در ارزيابي شرايط کشور، آينده را بسيار خوب و روشن توصيف کردند و گفتند: من کاملاً به آينده خوشبين هستم و معتقدم همه مشکلات کشور اعم از اقتصادي، سياسي و فرهنگي که عميق تر از بقيه است، قابل حل هستند.
 
رهبر انقلاب اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود با قدرداني از اقدام بسيار مفيد و سازنده مجلس خبرگان، در تشييع شهداي گمنام، تأکيد کردند: حضور رئيس و نمايندگان محترم مجلس خبرگان در تشييع شهداي گمنام درس بزرگي براي جامعه بود زيرا کشور و جامعه همواره نيازمند زنده نگه داشتن ياد و راه شهدا است.
 
درابتداي اين ديدار آيت الله مهدوي کني رئيس مجلس خبرگان، اجلاس دو روزه خبرگان را خوب ارزيابي کرد و با اشاره به مباحث مطرح شده گفت: در اين اجلاس رئيس جمهور محترم گزارشي از مسائل و شرايط کشور بيان کرد و برخي نمايندگان مجلس خبرگان نيز دغدغه ها و پيشنهادهاي خود را مطرح کردند.

آيت الله مهدوي کني افزود: مجلس خبرگان بر لزوم کمک به دولت محترم براي حل مشکلات تأکيد داشت.

همچنين آيت الله هاشمي شاهرودي نايب رئيس مجلس خبرگان رهبري نيز گزارشي از مباحث مطرح شده در جلسات با اشاره به انتخابات رياست جمهوري و تشکيل دولت جديد، آن را تحقق حماسه سياسي مورد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامي خواند و افزود: البته در کنار اين حادثه ي شيرين، شاهد حوادث تلخي در منطقه هستيم که با فتنه گري امريکا و رژيم صهيونيستي منطقه به آشوب کشيده شده است.
نايب رئيس مجلس خبرگان طرح دغدغه هاي فرهنگي و اقتصادي، مسائل سوريه، تحولات مربوط به بيداري اسلامي و ضرورت ايستادگي جمهوري اسلامي در برابر توطئه ها را از ديگر مباحث مطرح شده توسط اعضا در چهاردهمين اجلاس خبرگان رهبري بيان کرد.
 
تعداد بازديد:1536 آخرين تغييرات:92/06/16
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر