دوشنبه 6 بهمن 1399 - 11 جمادي الثاني 1442 - 25 ژانويه 2021
صفحه اصلي/خانواده

راست دستی یا چپ دستی از رحم مادر تعیین می شود

راست دستي يا چپ دستي از رحم مادر تعيين مي شود

طي سالهاي متمادي دانشمندان تصور مي کردند که دست برتر انسانها به معناي ترجيح آنها براي استفاه از دست راست يا چپ يک موضوع ژنتيکي است اما تاکنون مشخص نبود که کدام ژن در آن نقش دارد.

 
به گزارش خبرگزاري مهر، تحقيقات جديدي که با استفاده از تحقيقات دانشگاه هاي آکسفورد، بريستول، اسکاتلند و هلند انجام شده شبکه ژنهايي که مسئول انتخاب دست برتر بوده را مشخص کردند.
 
آنها همچنين به اين نتيجه رسيدند که اين شبکه تفاوتهاي چپ – راست را در مغز پايه گذاري مي کند که به نوبه خود هنگام رشد جنين داخل رحم بر دست برتر تأثير مي گذارند.
 
نتايج اين تحقيقات توسط يک تيم از دانشمندان دانشگاه هاي آکسفورد، سنت اندروز در بريستول و مک پلانک در نيجمگن، هلند بدست آمده است.
 
ويليام برندلر از دانشگاه آکسفورد گفت: ژنهاي درگير در اين فرآيند بيولوژيکي مي شوند که از طريق آن يک جنين تازه تشکيل شده از مرحله گلوله گرد سلولي حرکت کرده و به يک ارگانيسم درحال رشد تبديل مي شود که از همان زمان طرف راست و يا چپ آن تعيين مي شود.
 
انسانها تنها گونه اي هستند که تعصب شديدي در دست برتر دارند. حدود 90 درصد از انسانها راست دست هستند اما تاکنون علت اين تعصب به صورت يک راز باقي مانده است.
 
اين تيم تحقيقاتي اقدام به انجام مطالعات ارتباطي کل ژنوم (GWAS) کرده تا متغيرهاي ژني متداولي که ممکن است به استفاده از يک دست ارتباط داشته باشد را شناسايي کنند.
 
آنها به اين نتيجه رسيدند که قويترين متغير وابسته به دست برتر در ژن PCSK6 وجود دارد که در نخستين پايه گذاري چپ و راست در جنين درحال رشد سهيم است.
 
آنها با بررسي نتيجه تحقيقات پيشين که طي آن در ژن PCSK6 موشها اختلال ايجاد شده بود به اين نتيجه رسيدند که اختلال در اين ژن موجب نقص عدم تقارن راست و چپ مي شود، به اين معنا که اعضاي بدن در جايگاه هاي غير عادي قرار مي گيرند. به طوري که اين امکان وجود دارد که قلب و معده در راست و کبد در سمت چپ قرار گيرد.
 
برندلر تأکيد کرد: اگرچه اين ژنها نقش مهمي برعهده دارند اما آنها تنها عامل تعيين کننده نيستند. با در نظر گيري تمام ابعاد رفتار انساني بايد گفت که طبيعت و تربيت نقش مهمي در اين بخش ايفا مي کنند.
 
وي اضافه کرد: رشد دست برتر در نتيجه ترکيبات ژني، محيط زيست و فشار فرهنگي براي انطباق کودک با راست دستي صورت مي گيرد.

 
تعداد بازديد:1474 آخرين تغييرات:92/06/24
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر