جمعه 17 مرداد 1399 - 17 ذي الحجه 1441 - 7 آگوست 2020
صفحه اصلي/سازمان تبليغات

فرهنگي

1-  بوستان انديشه جوان

يكي از حساسترين دوران زندگي انسان ، دوران نوجواني و جواني است . اگر بتوان در اين دوران متخلق به اخلاق اسلامي شد ميتوان گفت يك عمر در مقابل امر اض گوناگون روحي، ديني و اعتقادي بيمه شد.

در كشور ما نهادها ، ارگانها، و متولياني براي پركردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان فعاليت مي كنند كه يكي از آنها سازمان تبليغات اسلامي است. لذا با عنايت به اهميت داشتن موضوع مخصوصا در استان سيستان و بلوچستان و با توجه به موقعيت جغرافيايي و فرهنگي آن و وجود اقوام ، طوايف و مذاهب مختلف سازمان تبليغات اسلامي اقدام به برگزاري طرح بوستان انديشه جوان و پر كردن اوقات فراغت دانش آموزان نموده است.

جدول آمار كلي طرح بوستان انديشه جوان در سطح استان

 

تعداد بوستان

تعداد هسته

تعداد مربي

تعداد شركت كنندگان

جلسات برگزار شده

70

280

48

1826

1500

 

تذكر: هر بوستان شامل چهار هسته مي باشد.

1-  هسته تبليغات و روابط عمومي

2-  هسته عقيدتي و فرهنگي

3-  هسته پرورشي وورزشي

4-  …هسته تداركات و پشتيباني

 

2- مسابقه ترجمه و مفاهيم نهج البلاغه

مسابقه سراسري ترجمه و مفاهيم نهج البلاغه با همكاري مشترك سازمان تبليغات اسلامي و صدا و سيما برگزار گرديد.

اين مسابقه بصورت حضوري و شامل بخشي از ترجمه و مفاهيم حكمت هاي نهج البـــلاغه كه در قالــب كتابي تحت عنوان « راه روشن» تنظيم شده است توسط سازمان تبليغات اسلامي استان مورخ 17/5/84ساعت 10 صبح به صورت همزمان در سراسر استان برگزار گرديد.

تعداد شركت كنندگان اين مسابقه در سطح استان 354 نفر بوده كه از بين اينها 13 نفر به مرحله كشوري كه در مشهد مقدس برگزار گرديد راه يافته و آقاي علي اكبر طاهري از زاهدان رتبه سوم كشوري را اخذ نمودند.

آمار كلي مسابقه ترجمه و مفاهيم نهج البلاغه

تعداد شركت كنندگان

تعداد برگزيدگان استاني

تعداد برگزيدگان كشوري

محل آزمون (زاهدان)

نوع جايزه

354 نفر

13 نفر

1 نفر رتبه سوم كشوري

رضويه خراسانيها

نقدي

تعداد بازديد:2177 آخرين تغييرات:85/01/16
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر