سه شنبه 27 آذر 1397 - 10 ربيع الثاني 1440 - 18 دسامبر 2018
صفحه اصلي/دين و انديشه

امام غائب چگونه جامعه را سرپرستى کند

امام غائب چگونه جامعه را سرپرستى کند

انسان براي داشتن زندگي بهتر و ايده آل، نيازمند الگويي کامل و جامع است که از هر نقص و عيبي به دور بوده و بتواند راهنماي خوبي براي او در همه زمينه ها باشد. در زندگي اجتماعي نيز انسان به رهبري محتاج است که او را به سوي خوبي ها و کمال هدايت کند.

چه نيکوست اگر رهبر جامعه و امام مردم، معصوم و عاري از گناه و هر گونه لغزش و خطا باشد تا با فکري عميق و پهناور و سينه اي گشاده به نور الاهي، حق هر کسي را به او برساند و جلوي تجاوز کاري هاي همگان را بگيرد.

 
پيشوايان معصوم عليهم السلام ، بهترين الگو براي رسيدن بشر به سعادت و کمال هستند. در دست داشتن چنين معيار و الگويي، بزرگ ترين لطف و مرحمت الهي براي جامعه انساني است؛ چرا که بشر نمي تواند قوانين و برنامه هاي مناسب وضع کند، ولي پروردگار با وجود امام و پيشوايان معصوم، جامعه انساني را از گرفتاري و تباهي ها نجات داده است. اما ممکن است  اين پرسش براي هر کسي پيش بيايد که امام غائب چگونه مي تواند جامعه را سرپرستي کند. که در اين مجال برآنيم اين مسئله را بررسي کنيم.
 
جامعه نياز به امامى دارد که سرپرست جامعه باشد، و طبق روايتى که اهل سنت نقل کرده اند، هر کس بيعت امامى را بر گردن نداشته باشد و بميرد، مرگ او مرگ جاهليت است. مى گويند: پيامبر فرمود: «من مات ولم يکن فى عنقه بيعة امام مات ميتة جاهلية»
مسلماً اين امام بايد امامى عادل و پاکدامن معصوم از گناه باشد که جهانيان را از لغزش و جهالت حفظ کند.
 
حاکمان فعلى کشورهاى عربى، واجد چنين شرايطى نيستند، چگونه مى توان گفت اگر کسى بيعت «مبارک»ها و «قذافى»ها را به گردن نداشته باشد، مرگ او مرگ جاهليت باشد.
 
اکنون بايد رفت و اين امام والامقام را پيدا کرد تا مرگ انسان ها، مرگ جاهليت نباشد. آن امام معصوم در لسان پيامبر، همان حضرت مهدى است که خداوند منّان او را براى دادگسترى در جهان، حفظ کرده است. حال اگر شرايط براى زمامدارى اين امام غايب، آماده باشد، مسلّماً سرپرستى ظاهرى را برعهده خواهد گرفت و امّا اگر بشر خيره سر، مانع از چنين برکت الهى باشد، او به عنوان امام غائب، تصرفاتى در جامعه اسلامى خواهد داشت که در گذشته به آن اشاره کرديم، بسان تصرفات مصاحب موسى (خضر) در سه مورد.
 
جامعه نياز به امامى دارد که سرپرست جامعه باشد، و طبق روايتى که اهل سنت نقل کرده اند، هر کس بيعت امامى را بر گردن نداشته باشد و بميرد، مرگ او مرگ جاهليت است. مى گويند: پيامبر فرمود: «من مات ولم يکن فى عنقه بيعة امام مات ميتة جاهلية» مسلماً اين امام بايد امامى عادل و پاکدامن معصوم از گناه باشد که جهانيان را از لغزش و جهالت حفظ کند.
 
ولى سرپرستى جامعه به مجتهد جامع الشرايط، عادل و آگاه، فقيه، وارسته که تالى تلو معصوم است، سپرده مى شود و در طول اين مدّت که امام، از ديدگان ما غايب است، (هر چند در خود جامعه زندگى مى کند)، مجتهدان عالى مقام، سرپرستى جامعه را به عهده گرفته اند. البته اين بدان معنا نيست که مجتهد بدون کمک گرفتن از متخصصان امور اجتماعى، حکومت مى کند. مشروح اين قسمت را در کتاب «حکومت اسلامى در چشم انداز ما» مطالعه کنيد.
 
از اين گذشته، در زمان غيبت امام، جانشينان او، امور جامعه را اداره مى کنند، اين جانشينان، فقيهان با ورع و پرهيزکار هستند.
حضرت موسى چهل روز براى اخذ تورات به ميقات رفت و سرپرستى جامعه بنى اسرائيل را برعهده برادرش هارون نهاد و به او چنين گفت:
 
(اخلفنى فى قومى وأصلح ولا تتّبع سبيل المفسدين). اعراف/ 142.
"جانشين من در ميان ملتم باش و به اصلاح کارها بپرداز و از مفسدان پيروى مکن".
 
چه مانعى دارد که امام معصوم نيز در حالت غيبت، اداره امور را به ديگران واگذار کند و اين کوچکترين منافاتى با امامت وى ندارد. اتفاقاً در زمان غيبت، فقيهان آگاه به نمايندگى از آن حضرت به تشکيل حکومت مى پردازند و خود، در رأس حکومت قرار مى گيرند، زيرا امام، آنان را بر اين مقام، نصب کرده است و در مقبوله عمر بن حنظله آمده است: «فانّى قد جعلته عليکم حاکماً، (وسائل الشيعه، ج18، باب 1 از ابواب صفات قاضى، حديث 1).و در حديث ابى خديجه آمده است: «فإنّى قد جعلته عليکم قاضياً». (وسائل الشيعه، ج18، باب11 از ابواب صفات قاضى، حديث 8.)
 
بنابراين، آنان حاکمان امّت و قاضيان ملت هستند، البته نه به تنهايى بلکه با به کارگيرى متخصصان و تقسيم کار ميان آنان. البته آن چه گفتيم به اين معنى نيست که خود امام در زمان غيبت هيچ اثرى ندارد، بلکه در حال غيبت، کارهاى لازمى را پنهان از چشم مردم انجام مى دهد.
 
 فاطمه زين الديني 
بخش مهدويت تبيان 

منابع:
وسائل الشيعه
متن سخنراني آيت الله سبحاني به پرسش فوائد امام غائب
در انتظار خورشيد (ضرورت وجود امام)؛ پديد آورنده : زهرا رضائيان
مجله عقيدتي، فرهنگي، اجتماعي ؛ گلبرگ ، تير 1384، شماره 64 
پرسمان دانشجويي؛ مهدويت و ظهور 
تعداد بازديد:799 آخرين تغييرات:92/10/17
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر