جمعه 27 مهر 1397 - 9 صفر 1440 - 19 اكتبر 2018
صفحه اصلي/مقالات


 
 


 


 


 
خروجي RSS

امان از غيبت

امان از غيبت

گناهي که اعمال انسان را تا ۴۰ روز نابود مي‌کند.

 انسان موجودي است اجتماعي و زندگي اجتماعي نيز در کنار تمامي مزايايي که به دنبال دارد، گاهي موجبات بروز گناه را نيز سبب مي‌شود که در واقع مي توان همين موضوع را زمينه اي براي امتحان انسان دانست از اين رو بايد تلاش کرد تا از انجام چنين گناهاني پرهيز کرد.

يکي از گناهان "غيبت" است که گناه کبيره محسوب مي‌شود زيرا آثار سوء اجتماعي و فردي را به دنبال دارد و در سوره حجرات نيز آمده است: يأيّها الذّين ءامنوا اجتنبوا کثيرًا مِّن الظِّنّ إنّ بعض الظّنّ إثم و لاتجسّسوا و لايغتب بّعضکم بعضًا أيحبّ أحدکم أنْ يأکل لحم أخيه ميتًا فکرهتموه واتقوا اللّه إنّ اللّه توّاب رّحيم؛ اى کسانى که ايمان آورده ايد از بسيارى از گمان ها بپرهيزيد که پاره اى از گمان ها، گناه است و جاسوسى مکنيد و بعضى از شما، غيبت بعضى نکند، آيا کسى از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ از آن کراهت داريد؛ از خدا بترسيد، که خدا، توبه پذير مهربان است.

غيبت کردن از جمله گناهاني است که صدمات دنيوي و اخروي بسياري را موجب مي‌شود به طوري که وقتي شخصي در غياب فردي مومني، غيبت کرده و عيب او را فاش مي سازد در واقع آبروي يک مومن را مي برد که آبرو نيز تمام سرمايه و اعتباري است که انسان در طول زندگي با سختي به دست آورده است و گناه ريختن آبروي مسلمان، گناه بسيار بزرگ و نابخشودني محسوب شده و در بسياري روايات آمده که توبه اين شخص به سختي پذيرفته خواهد شد.

در روايات و احاديث متعددي نيز انجام اين گناه کبيره نهي شده است به طوري که در حديثي از پيامبر گرامي اسلام(ص) آمده است "کسي که غيبت مسلماني را بکند، روزه اش باطل مي‌شود و وضويش باطل مي‌شود و روز قيامت در حالي مي آيد که از دهانش بويي متعفن تر از مردار بيرون مي آيد که اهل قيامت از آن بو رنج مي برند" و يا اينکه امام علي (ع) فرموده اند "از غيبت بپرهيز که غيبت کردن تو را با خدا و مردم دشمن مي‌کند و اجر و پاداش کارهاي تو را از بين مي برد" همچنين ايشان در روايت ديگري فرموده اند" منفورترين مخلوقات نزد خدا غيبت کننده است."

البته يکي ديگر از آثار سوء گناه کبيره غيبت، عدم پذيرش اعمال انسان نظير روزه و نماز است به طوري که پيامبر گرامي اسلام (ص) فرموده اند "هر کس از مرد يا زن مسلمانى غيبت کند، خداوند تا چهل شبانه روز نماز و روزه او را نپذيرد مگر اين که غيبت شونده او را ببخشد."
 
تعداد بازديد:963 آخرين تغييرات:92/12/05
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر