سه شنبه 19 آذر 1398 - 13 ربيع الثاني 1441 - 10 دسامبر 2019
صفحه اصلي/فرمايشات امام و رهبري (ره)


 
 


 


 


 
خروجي RSS

نظام اسلامی رونق اقتصادی بدون عدالت اجتماعی را قبول ندارد

fiogf49gjkf0d

رهبر معظم انقلاب:

نظام اسلامي رونق اقتصادي بدون عدالت اجتماعي را قبول ندارد

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را مجموعه‌اي دقيق و مستحکم خواندند و افزودند: گرايش به اقتصاد مقاومتي فقط مخصوص کشور ايران نيست و در سال‌هاي اخير با توجه به بحران اقتصادي جهاني، بسياري از کشورها با توجه به شرايط و ساختارهاي دروني خود به دنبال مقاوم‌سازي اقتصاد هستند.

خبرگزاري فارس: نظام اسلامي رونق اقتصادي بدون عدالت اجتماعي را قبول ندارد/ اقتصاد مقاومتي نيازمند مديريت جهادي است/ تبيين مؤلفه‌هاي ده‌گانه اقتصاد مقاومتي


به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، حضرت آيت‌الله خامنه اي رهبر انقلاب اسلامي صبح امروز (سه شنبه) در جمع صدها نفر از مسئولان دستگاههاي مختلف، فعالان اقتصادي و مديران مراکز «علمي، رسانه اي، نظارتي»، با تبيين «مؤلفه هاي سياستهاي اقتصاد مقاومتي، عوامل و انگيزه هاي تدوين اين سياستها و الزامات و انتظاراتي که در اين زمينه از مسئولين وجود دارد» تأکيد کردند: «عزم جدي مسئولان»، «تبديل سياستها به برنامه هاي زمان بندي شده اجرايي»، «نظارت دقيق»، «رفع موانع حضور فعالان و مردم در عرصه اقتصادي» و «گفتمان سازي»، اين امکان را فراهم مي کند که ثمرات شيرين و ملموس اين الگوي بومي و علمي، در مدت مناسب در زندگي مردم جلوه گر شود.

حضرت آيت الله خامنه اي در ابتداي سخنان خود، هدف از برگزاري جلسه اي با چنين ترکيبي از مسئولان نظام را ايجاد زمينه همدلي و هم فکري براي اجراي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي، شتاب بخشيدن به پيشرفت کشور و حرکت در مسير تحقق آرمانهاي بلند نظام اسلامي دانستند.

ايشان با اشاره به ابلاغ سياستهاي مختلف و متنوع در سالهاي قبل، خاطرنشان کردند: هدف از ابلاغ اين سياستها، ارائه نقشه راه در هر بخش بود اما در موضوع سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي، هدف از ابلاغ آن، تنها ارائه نقشه راه نيست بلکه ارائه شاخص هاي لازم و صحيح براي پيمودن راه نيز مد نظر بوده است.

رهبر انقلاب اسلامي تأکيد کردند: مجموعه سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي، در واقع الگويي بومي و علمي، برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي و متناسب با وضعيت امروز و فرداي کشور است.

حضرت آيت الله خامنه اي خاطرنشان کردند: سياستهاي اقتصاد مقاومتي، فقط براي شرايط کنوني نيست بلکه يک تدبير بلندمدت براي اقتصاد کشور و رسيدن به اهداف بلند اقتصاديِ نظام اسلامي است.

ايشان با اشاره به پويايي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي گفتند: اين سياستها قابل تکميل و انطباق با شرايط گوناگون است و عملاً اقتصاد کشور را به حالت انعطاف پذيري مي رساند و شکنندگي اقتصاد در شرايط مختلف را برطرف مي کند.

رهبر انقلاب اسلامي خاطرنشان کردند: يکي ديگر از ويژگيهاي مهم سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي، وفاق همه قوا و دستگاههاي مختلف درباره آن است زيرا اين الگو با تلاش و همفکري افراد صاحب نظر، و بحث و بررسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام که رؤساي سه قوه و مسئولان مختلف حضور دارند، تدوين شده است.

حضرت آيت الله خامنه اي، سياستهاي اقتصاد مقاومتي را مجموعه اي دقيق و مستحکم خواندند و افزودند: گرايش به اقتصاد مقاومتي فقط مخصوص کشور ايران نيست و در سالهاي اخير با توجه به بحران اقتصادي جهاني، بسياري از کشورها با توجه به شرايط و ساختارهاي دروني خود به دنبال مقاوم سازي اقتصاد هستند.

ايشان تأکيد کردند: البته نياز ما به اقتصاد مقاومتي بيش از کشورهاي ديگر است زيرا از يک طرف کشور ما همچون کشورهاي ديگر مرتبط با اقتصاد جهاني و مصمم به ادامه اين ارتباط است و طبيعتاً از مسائل اقتصادي جهان متأثر خواهد بود و از طرف ديگر نظام اسلامي، به دليل استقلال خواهي و عزت مداري و تأکيد بر تحت تأثير قرار نگرفتن از سياستهاي قدرتهاي جهاني، مورد تهاجم، سوء نيت و اخلال گري است.

رهبر انقلاب اسلامي خاطرنشان کردند: براساس اين مباني و دلائل منطقي، بايد پايه هاي اقتصادي کشور را مستحکم و مقاوم سازي کنيم و نگذاريم حوادث و تکانه هاي اجتناب ناپذير و همچنين سوءنيت ها و اخلال گري هاي قدرتها، اقتصاد کشور را تحت تأثير قرار دهد.

حضرت آيت الله خامنه اي بعد از بيان جايگاه و اهميت سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي و همچنين دلايل و مباني عقلانيِ مقاوم سازي اقتصاد کشور، ويژگيها و مؤلفه هاي دهگانه اقتصاد مقاومتي را تبيين کردند.

اولين مؤلفه، ايجاد تحرک و پويايي در اقتصاد کشور و بهبود شاخص هاي کلان اقتصادي بود.

رهبر انقلاب اسلامي در اين خصوص گفتند: با اجراي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي، شاخص هايي همچون رشد اقتصادي، توليد ملي، عدالت اجتماعي، اشتغال، تورم و رفاه عمومي بهبود خواهد يافت و رونق اقتصادي بوجود خواهد آمد.

حضرت آيت الله خامنه اي در خصوص اين مؤلفه يک نکته را متذکر شدند و تأکيد کردند: عدالت اجتماعي، مهمترين شاخص، در ميان اين شاخص ها است زيرا نظام اسلامي رونق اقتصادي بدون عدالت اجتماعي را قبول ندارد و در هرگونه پيشرفت اقتصادي کشور، بايد وضع طبقات محروم به معني واقعي کلمه، بهبود يابد.

ايشان، توانايي مقاومت در برابر عوامل تهديدزا را دومين ويژگي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي برشمردند و افزودند: تکانه هاي اقتصادي دنيا، بلاياي طبيعي و تکانه هاي تخاصمي همچون تحريم ها از جمله اين عوامل تهديد زاست.

رهبر انقلاب اسلامي، سومين مؤلفه سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي را، تکيه بر ظرفيت هاي داخلي بيان و خاطرنشان کردند: اين ظرفيت ها شامل ظرفيت هاي گسترده علمي، انساني، طبيعي، مالي، جغرافيايي و اقليمي است که بايد براي اجراي سياستها، بر آنها تکيه شود.

حضرت آيت الله خامنه اي به يک نکته مهم هم اشاره کردند و گفتند: تکيه بر ظرفيت هاي داخلي به معناي چشم بستن بر امکانات کشورهاي ديگر نيست بلکه نظام اسلامي در کنار اتکاء به داشته هاي داخلي، از امکانات ديگر کشورها نيز استفاده حداکثري خواهد کرد.

ايشان در بيان چهارمين مؤلفه، به رويکرد جهادي اشاره کردند و افزودند: اجراي اين سياستها، با حرکت عادي و احياناً خواب آلوده و بدون حساسيت امکان پذير نيست و نيازمند برنامه ريزي، حرکت علمي، همت و مديريت جهادي است.

رهبر انقلاب اسلامي گفتند: خوشبختانه، رئيس جمهور محترم در جلسه اخير سران سه قوه، با قاطعيت اعلام کرد که همه مسئولان اجرايي مرتبط با اين سياستها، به حرکت و همت جهادي مصمم هستند.

مردم محوري، پنجمين مؤلفه اي بود که حضرت آيت الله خامنه اي به آن اشاره کردند و افزودند: براساس معارف اسلامي و ديني و همچنين براساس تجربيات 35 سال اخير، در هر عرصه اي که مردم وارد ميدان شوند، عنايت و پشتيباني الهي نيز همراه مي شود و کارها به پيش خواهد رفت.

ايشان خاطرنشان کردند: تاکنون در عرصه هاي اقتصادي، کمتر به حضور و امکانات مردم بها داده شده است، در حاليکه بايد زمينه استفاده از توان نيروهاي بي پايان مردمي اعم از فعالان اقتصادي، کارآفرينان، مبتکران، صاحبان سرمايه و افراد صاحب مهارت فراهم و از آنان حمايت شود و مسئوليت عمده در اين خصوص برعهده دولت است.

رهبر انقلاب اسلامي، هدف از ابلاغ سياستهاي کلي اصل 44، در چند سال قبل را استفاده از ظرفيت ها و امکانات مردمي در اقتصاد کشور دانستند و گفتند: متأسفانه حق اين سياستها، ادا نشد.

حضرت آيت الله خامنه اي، تأمين امنيت اقلام راهبردي و اساسي بويژه غذا و دارو و خودکفايي در اين اقلام را ششمين مؤلفه سياستهاي اقتصاد مقاومتي برشمردند و درخصوص هفتمين مؤلفه افزودند: کاهش وابستگي به درآمد فروش نفت يکي از ويژگيهاي اصلي اين سياستها است.

رهبر انقلاب اسلامي، از اصلاح الگوي مصرف به عنوان هشتمين مؤلفه نام بردند و خاطرنشان کردند: خطاب اصلي من در اين موضوع متوجه مسئولان است که بايد در درجه اول در حوزه مأموريتي خود، از اسراف و ريخت و پاش بطور جدي پرهيز و در درجه بعد، اين موضوع را در زندگي هاي شخصي خود رعايت کنند.

حضرت آيت الله خامنه اي با تأکيد بر اينکه پايبندي مسئولان به پرهيز از ريخت و پاش، موجب تسري اين روحيه به جامعه خواهد شد، افزودند: منظور از اصلاح الگوي مصرف، سخت گيري و زندگي رياضتي نيست بلکه هدف، مصرف براساس الگويي عاقلانه، مدبرانه، صحيح و اسلامي است.

ايشان با اشاره به شبهاتي که برخي افراد درباره اقتصاد مقاومتي مطرح مي کنند افزودند: اقتصاد مقاومتي برعکس اين شبهات، به رفاه و بهبود زندگي عموم مردم و بويژه طبقات ضعيف منجر خواهد شد.

فسادستيزي نهمين مؤلفه اي بود که رهبر انقلاب اسلامي به آن اشاره و تأکيد کردند: لازمه فعاليت سالم و پرتحرک اقتصادي، امنيت است و لازمه امنيت اقتصادي نيز، برخورد با مفسدان اقتصادي و افرادي است که قانون را دور مي زنند.

حضرت آيت الله خامنه اي شفاف سازي را شرط اصلي مقابله با فساد اقتصادي دانستند و افزودند: بايد فضاي رقابتي و با ثبات اقتصادي بوجود آيد زيرا در چنين فضاي سالمي، فعال اقتصادي احساس امنيت خواهد کرد ضمن اينکه در چنين شرايطي، کسب ثروت با ابتکار و پشتکار، مباح و مورد تأييد نظام است.

ايشان با اشاره به اعلام آمادگي سه قوه براي مقابله با فساد اقتصادي، تأکيد کردند: در اين موضوع، گفتنِ صرف کافي نيست، و همه مسئولان اجرايي، قضايي و قوه مقننه در اين خصوص مسئول هستند.

دانش محوري، آخرين مؤلفه اي بود که رهبر انقلاب اسلامي به آن اشاره کردند و گفتند: امروز شرايط کشور از لحاظ پيشرفتهاي علمي به گونه اي است که مي توانيم رسيدن به اقتصاد دانش  بنيان را با بلندپروازي، جزو اهداف خود قرار دهيم.

حضرت آيت الله خامنه اي تأکيد کردند: اقتصاد دانش بنيان از مهمترين زيرساخت هاي اقتصادي هر کشور است و اگر اين موضوع مورد توجه جدي قرار گيرد، قطعاً چرخه علم تا ثروت تکميل خواهد شد.

رهبر معظم انقلاب اسلامي بخش دوم سخنان خود را با اين سؤال مطرح در جامعه آغاز کردند: آيا سياستهاي اقتصاد مقاومتي، حرکتي مقطعي است که تحت فشار تحريم ها شکل گرفته است؟ پاسخ قاطعانه ايشان به اين سؤال پاسخي کاملاً منفي بود.

رهبر انقلاب تأکيد کردند: اقتصاد مقاومتي به هيچ وجه سياستي مقطعي نيست بلکه تدبيري راهبردي است که براي همه دورانها - چه تحريم باشد و چه نباشد -  مفيد و راهگشا و پيش برنده است.

حضرت آيت الله خامنه اي در تشريح علل و انگيزه تدوين و ابلاغ سياستهاي مقاومت اقتصادي به بيان چهار عامل اصلي پرداختند: ظرفيتهاي فراوان مادي و معنوي کشور، حل مشکلات مزمن و ديرپاي اقتصادي، مقابله با تحريم ها و کاهش کامل تأثيرپذيري اقتصاد کشور از بحرانهاي اقتصاد جهاني.

ايشان درخصوص نکته اول افزودند:  ظرفيتهاي عالي انساني، سرمايه هاي «معدني، طبيعي و صنعتي» و نيز موقعيت ممتاز جغرافيايي کشور انگيزه اي قوي براي طراحي الگوي پيشتاز اقتصادي يعني اقتصاد مقاومتي بوده است.

حضرت آيت الله خامنه اي در تشريح دومين انگيزه ابلاغ سياستهاي مقاومت اقتصادي به ضرورت حل مشکلات موجود تکيه کردند.

ايشان افزودند: مشکلات مزمن و ديرپايي همچون تورم، بيکاري، وابستگي به نفت، واردات بي رويه، معيوب بودن برخي ساختارها، پايين بودن بهره وري و الگوي ناصحيح مصرف، جز با يک حرکت برنامه ريزي شده براي مقاوم سازي اقتصاد برطرف نمي شود.

رهبر انقلاب، مقابله با جنگ تمام عيار اقتصادي دشمنان را از ديگر عوامل تدوين سياستهاي اقتصاد مقاومتي بيان کردند و افزودند: تحريم ها قبل از موضوع انرژي هسته اي نيز وجود داشته و اگر مذاکرات هم ان‌شاءالله به نقطه حل برسد وجود خواهد داشت چرا که هسته اي و حقوق بشر و مسائل ديگر بهانه اي بيش نيست و زورگويان جهاني از استقلال طلبي و الگو شدن ملت ايران در هراسند.

ايشان افزودند: براي علاج قطعي فشارهاي اقتصادي دشمنان، بايد به گونه اي اقتصاد خود را قوي و مستحکم کنيم که آنها از تأثيرگذاري فشارهاي خود مأيوس شوند که اين هدف با اجراي سياستهاي ابلاغ شده محقق خواهد شد.

حضرت آيت الله خامنه اي، چهارمين عامل تدوين سياستهاي مقاوم سازي اقتصاد کشور را ضرورت کاهش تأثيرپذيري از بحرانهاي جهاني خواندند و گفتند: اين عوامل چهارگانه باعث شد طراحي مدل اقتصاد مقاومتي در دستور کار نظام قرار گيرد.

سومين بخش سخنان رهبر انقلاب در جمع صدها نفر از مسئولان سه قوه و فعالان «اقتصادي،  اجتماعي و رسانه اي»، به بيان الزامات و انتظارات اختصاص داشت.

ايشان عزم راسخ و جدي مسئولان سه قوه و بويژه قوه مجريه را عاملي بسيار مهم براي مقاوم سازي اقتصاد خواندند و افزودند: صرف مطرح شدن سياستهاي اقتصاد مقاومتي، مشکلي را حل نمي کند بلکه عزم و تلاش مسئولان همه بخشهاي مرتبط با اين سياستها، زمينه ساز تحقق اهداف اعلام شده خواهد بود.

رهبر انقلاب، ورود به ميدان عمل را دومين انتظار خود از مسئولان برشمردند و خاطرنشان کردند: اين طرح و سياستهاي کلي بايد به برنامه هاي گوناگون اجرايي تبديل شود تا حماسه اقتصادي، واقعاً بوجود آيد.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به نامگذاري سال جاري به سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي افزودند: حماسه سياسي خوشبختانه محقق شد اما حماسه اقتصادي متأسفانه به تأخير افتاد که اميدواريم اين موضوع در پرتو سياستهاي ابلاغ شده، در سال 93 با جديت کامل پيگيري شود.

رهبر انقلاب تدوين، برنامه هاي زمان بندي شده را سومين ضرورت دانستند و تأکيد کردند: بايد سهم هر قوه و همچنين سهم هر دستگاه در اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي، بطور دقيق مشخص شود.

ايشان افزودند: لازم است برنامه هاي اجرايي شفاف و با شاخص هاي زماني، تدوين گردد تا پيگيري پيشرفت کارها امکان پذير شود.

اقدام سران سه قوه در تهيه ساز و کار هماهنگي دستگاهها و نيز نظارت در همه سطوح، چهارمين و پنجمين ضرورتي بود که رهبر انقلاب بر آنها تأکيد کردند.

ايشان افزودند: مجمع تشخيص مصلحت نيز موظف است به مسئوليت نظارتي که به آن محول شده بطور کامل عمل کند.

برطرف کردن موانع «قانوني، اجرايي، حقوقي و قضايي» از سر راه اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي، ششمين وظيفه اي بود که رهبر انقلاب متوجه سران قوا دانستند.

ايشان تأکيد کردند: بايد موانع مزاحم برداشته شود تا فعالان اقتصادي، کارآفرينان، مبتکران و دانشمندان، با آرامش به اين ميدان روي آورند و احساس کنند با موانع غيرمعقول روبرو نيستند.

رهبر انقلاب، گفتمان سازي و ارائه تصويري درست از اقتصاد مقاومتي را وظيفه صدا و سيما، رسانه ها، مسئولان، دلسوزان و صاحبان فکر و انديشه خواندند و خاطرنشان کردند: دستگاههاي تبليغاتي مخالفِ پيشرفت ايران، تلاش مي کنند با ايجاد شبهه و اشکال تراشي، سياستهاي ابلاغ شده را بي اهميت جلوه دهند اما اگر تصوير درستي از اين حرکت بزرگ و پيشتازانه ارائه شود و گفتمان سازي صورت گيرد، مردم به آن معتقد مي شوند و از مسئولان مطالبه مي کنند که در اين صورت کارها به پيش خواهد رفت.

رهبر انقلاب اسلامي در بيان آخرين انتظار خود از مسئولان موضوع پايش و اطلاع رساني دقيق را مطرح کردند.

ايشان افزودند: بايد مرکزي قوي و بينا براي رصد و پايش دقيق فعاليتها وجود داشته باشد.

گردآوري و پردازش اطلاعات، استنتاج، تعيين شاخص براي هر بخش و اطلاع رساني به مردم از جمله وظايفي بود که ايشان براي اين مرکز برشمردند.

رهبر انقلاب سخنانشان را با اين جملات به پايان بردند: انشاءالله کار بزرگي که شروع شده است با توکل به خدا و شتاب مناسب پيش مي رود و مردم ثمرات شيرين آن را در همين دولت خواهند چشيد.

در اين ديدار علاوه بر وزيران و مسئولان دستگاههاي مختلف اجرايي، شماري از مسئولان مجلس و قوه قضاييه، فعالان اقتصادي، مجامع صنفي، مديران مراکز گوناگون «اقتصادي نظارتي و علمي»، استانداران، نمايندگان ولي فقيه در استانها، مديران حوزه هاي علميه، مسئولان و مديران رسانه ملي و برخي رسانه ها، فرماندهان نظامي و انتظامي و مديران شهري حضور داشتند.

 
تعداد بازديد:1073 آخرين تغييرات:92/12/21
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر