جمعه 27 فروردين 1400 - 4 رمضان 1442 - 16 آپريل 2021
صفحه اصلي/دين و انديشه


 
 


 


 


 
 
خروجي RSS

بایسته‌های اقتصاد مقاومتی

بايسته‌هاي اقتصاد مقاومتي

رهبر فرزانه انقلاب از اقتصاد مقاومتي به ‌عنوان جبهه مقدس تعبير فرمودند.

مقام معظم رهبري(مدظله‌العالي) در ادامه تدابير حکيمانه و عالمانه خويش در روزهاي پاياني سال ۱۳۹۲ سياست‌ها و خط مشي‌هاي اقتصاد مقاومتي را ابلاغ فرموده و مسئولين و مردم را به مداقه در آن و اجراي دقيق آن فراخواندند. اين ابلاغ در شرايطي صورت گرفت که دنياي کفر  با سردمداري آمريکاي پليد و کشورهاي غربي به بهانه انرژي هسته اي حلقه هاي محاصره اقتصادي را تنگ تر کرده و از اقتصاد به‌عنوان حربه اي براي به تسليم کشاندن نظام اسلامي و کوتاه آمدن از اصول و آرمانهاي انقلابي استفاده کرده و هر از چندگاهي با تطميع، تهديد و سياست مزدورانه چماق و هويج  به زعم خام خود سعي در به زانو درآوردن جمهوري اسلامي ايران دارند. غافل از اينکه شير زنان و دلاورمردان ايراني،مسلمانند و فرزند رمضان و هر وقت اقتضا کند،به فرمان ولي امر، تيغ از نيام برکشند و آموزه هاي عاشورايي خود را به رخ دشمنان و بدخواهان خواهند کشيد.

مقام معظم رهبري مثل هميشه با هوشياري تمام ونگاهي ژرف و انديشمندانه با طرح موضوع اقتصاد مقاومتي و ابلاغ سياست هاي کلي آن،ميدان تهديد را به اقيانوسي از فرصت ها مبدل ساخته وتوطئه شوم دشمن را در نطفه خفه کردند و اين در شرايطي بود که برخي از ساده لوحان و ساده دلان عليرغم تذکرات رهبري با ديدن لبخندهاي دروغي دشمن در معرض فريب و شکارقرار گرفته بودند و به تصور خويش زمينه را براي آشتي با شيطان بزرگ فراهم مي ديدند. هرچند دروغگويي و خلف وعده هاي مکرر آمريکايي ها در جريان توافق نامه هسته اي چهره خبيث و نيت شوم آنان را روشن تر و نمايان تر کرد، با اين وصف بهترين استراتژي  براي مقابله با ترفند اقتصادي و تدارک جنگ اقتصادي توسط دشمن طرح اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر فرزانه انقلاب بود که بسيار بهنگام و دقيق صورت گرفت.

اقتصاد مقاومتي اقتصادي انقلابي است

رهبر فرزانه انقلاب در ابلاغيه خويش اقتصاد انقلابي را الگوي اقتصاد بومي و علمي و برآمده از فرهنگ انقلابي اسلامي خواندند و آن را تنها راه حل غلبه بر مشکلات اقتصادي و شکست دشمنان و آن را راهبرد حرکت صحيح اقتصاد کشور به سوي اهداف عالي نظام قلمداد فرموند.

اقتصاد مقاومتي، جهاد مقدس

رهبر فرزانه انقلاب در فراز ديگري از ابلاغيه از اقتصاد مقاومتي به‌عنوان جبهه مقدس تعبير فرموده و با اين نگاه از سويي به حاکميت و گسترش نگاه جهادي و از سوي ديگر نيت پاک و مقدس در راستاي اجراي الگوي اقتصاد اسلامي و مبتني بر آموزه هاي وحياني قرآن کريم و اسلامعزيز تاکيد کرده اند. بديهي است تا نگاه جهادي و نيت خالص و فضاي پاک و قديمي در محيط اقتصادي فراهم نشود نيل به اهداف اقتصاد مقاومتي نيز ميسر نخواهد بود.

اقتصاد مقاومتي رمز تحقق حماسه اقتصادي نکته ظريف ديگري که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره دارند اين نکته است که تحقفق حماسه اقتصادي که به دنبال شکل گيري حماسه سياسي ملت غيور ايران در انتخابات يازدهم بايد شکل بگيرد در گرو تدوين نقشه راه و اجراي اقتصاد مقاومتي البته با هماهنگي و هم افزايي قواي کشور و نقش آفريني مردم و هم فعالان اقتصادي مي باشد.

الزامات تحقق اقتصاد مقاومتي

مقام معظم رهبري در بخش اصلي ابلاغيه و همچنين در سخنراني هاي چند سال اخير الزامات و بايسته هاي تحقق اقتصاد مقاومتي را مشخص و تبيين فرمودند براين اساس الزامات عملياتي شدن اقتصاد مقاومتي به شرح زير است.

1 – مديريت مصرف

بحث مديريت مصرف از منظر مقام معظم رهبري آنقدر مهم بود که يکسال را به‌عنوان سال اصلاح الگوي مصرف نامگذاري کردند.

مديريت مصرف هم ريشه در اعتقادات ديني و اخلاقي مردم دارد و هم به‌عنوان يک ضرورت عقلي و فطري قابل طرح است که بخصوص در شرايط بحران و حصر اقتصادي بايد بيشتر مورد دقت قرار گيرد. آنچه در قرآن کريم و آموزه هاي ديني به‌عنوان لزوم پرهيز از اسراف و.. . آمده ناظر به همين موضوع مديريت مصرف است اين موضوع در شرايط امروز آنقدر مهم و خاص است که مقام معظم رهبري پرهيز از اسراف را در شرايط امروزي يک حرکت جهادي و اجر آن را اجر جهاد في سبيل الله اعلام فرمودند. (۱)

 همين نکته خمير مايه يکي از سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي قرار گرفته و طي آن صرفه جويي در هزينه هاي عمومي کشور و مديريت مصرف با تاکيد بر اجراي سياست هاي کلي اصلاح الگوي مصرف مورد توجه واقع شده است.

2 - استفاده ازتوليد داخلي

يکي از اهداف و دستاوردهاي انقلاب اسلامي که در شعار حماسي و اسياسي استقلال آزادي جمهوري جلوه داشت قطع وابستگي و دلبستگي به اجانب و اتکاء به خود و تقويت و مصرف توليد داخلي
بود اين امر هم در سخنان و ديدگاه هاي امام راحل(ره) و هم در راهبردها و بيانات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) به روشني و صراحت به‌عنوان يکي از اصلي ترين سياست هاي نظام جمهوري اسلامي ايران مورد تاکيد قرار گرفته و مي گيرد چنانچه در فرازي از سخنان رهبر فرزانه انقلاب آمده است:

دستگاه هاي دولتي و حاکميتي توليد غيرايراني را مصرف نکنند آحاد مردم هم مصرف توليد ايراني را به مصرف کالاهايي با مارک خارجي ترجيح دهند خود مردم راه مصرف کالاهاي خارجي را ببندند (۲)

در بندهاي ۷ و ۸ابلاغيه اخير نيز افزايش توليد داخلي نهاده ها و کالاهاي اساسي و اولويت دادن به توليد محصولات به‌عنوان بخشي از سياست هاي مورد نظر مطرح شده است.

3- کاهش وابستگي به نفت

از جمله لوازم اسياسي و موثر نيل به اهداف اقتصاد مقاومتي کاهش وابستگي به نفت است که بارها از سوي رهبر انقلاب مطالبه شده است معظم له با ذکر اين نکته که وابستگي به نفت ميراث
شوم صد ساله ما است جايگزيني نفت با فعاليت هاي اقتصادي و درآمدزاي ديگر را بزرگترين حرکت مهم در زمينه اقتصاد دانسته است(۳)

و در ابلاغيه مورد بحث نيز در بند ۱۳ مقابله با ضربه پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق انتخاب مشتريان راهبردي ايجاد تنوع در روش هاي فروش، افزايش صادرات گاز، افزايش صادرات برق و.. . به‌عنوان بخشي از راهبردهاي مورد نظر مطرح شده است.(۴)

4- بصيرت اقتصادي و مقاومت مدبرانه در مقابل دشمن

دشمن پس از ناکامي در جنگ نظامي گزينه جنگ فرهنگي و به دنبال آن جنگ اقتصادي را روي ميز گذاشت و با بسيج تمامي امکانات و ظرفيت ها و يادگيري از کشورهاي مختلف اروپايي، غربي و حوزه خليج فارس و مسدود کردن تنگه هاي اقتصادي به مقابله با نظام اسلامي برخواست.

بديهي است در مقابل دشمن بايد آرايش جنگي گرفت و مهمترين رکن آرايش جنگي بصيرت و شناخت دشمن و اهداف و ميدان مبارزه است. لذا مقام معظم رهبري به‌عنوان سکاندار بصير و هوشمند انقلاب با تحليل و تبيين اهداف دشمن از فشارهاي اقتصادي همگان را به هوشمندي و بصيرت فراخوانده و اظهار داشتند: هدف دشمن را درفشار اقتصادي بشناسيد و اينکه آنها طراحي کرده اند که بر روي اقتصاد کشور متمرکز شوند و به رشد ملي لطمه بزنند و اشتغال، رفاه ملي و دلدادگي مردم به نظام را از بين ببرند(۵)

مقام معظم رهبري با درک بسيار واقع بينانه از نقشه هاي دشمن شعارهاي سالهاي اخير را عموما با محتواي اقتصادي عنوان کرده و نامگذاري سال ها را به اصلاح الگوي مصرف اهميت مضاعف، کار مضاعف، جهاد اقتصادي، توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني و.. . را نه به‌عنوان شعار زودگذر که به‌عنوان بستر يک حرکت عمومي اقتصادي اعلام فرموده و به مقاومت مدبرانه در مقابل ترفندهاي اقتصادي دشمن تاکيد فرمود و اقتصاد مقاومتي را به‌عنوان استراتژي نظام در مواجهه با دشمن معرفي کردند.

رهبر معظم انقلاب اسلامي ماهيت و شاخصه هاي اقتصاد مقاومتي را چنين تبيين کردند "اقتصاد مقاومتي يعني اقتصادي که همراه با مقاومت باشد مقاومت در  مقابل کارشکني دشمن و خباثت دشمن"(۶)

در فراز ديگري معظم له وظيفه خطير امروز را به اين شرح متذکر شدند که وظيفه ما اين است که سعي کنيم کشور را مستحکم، غيرقابل نفوذ، غيرقابل تاثير از سوي دشمن حفظ کنيم و نگه داريم.
اقتصاد بايد مقاوم باشد بايد بتواند در مقابل آنچه که ممکن است در معرض توطئه دشمن قرار گيرد مقاومت کند.(۷)

و در فرازهاي ديگر از ايشان مي خوانيم: اگر کشور در مقابل فشارهاي دشمن از جمله در مقابل تحريم ها مقاومت مدبرانه کند نه فقط اين حربه کُند خواهد شد بلکه در آينده امکان تکرار چيزهاي ديگر وجود نخواهد داشت(۸)

يک اقتصاد مقاوم بايد اقتصادي باشد که در ساخت دروني خود مقاوم باشد(۹) همين نکته در بند ۱۲ابلاغيه سياست هاي اقتصاد مقاومتي با ذکر اين مطلب که افزايش قدرت مقاومت و کاهش آسيب پذيرين اقتصاد کشور بايد مورد توجه قرار بگيرد مطرح شده است.

5 – پرهيز ازشعارزدگي

يکي از مهمترين آفاتي که در عرصه هاي مختلف به چشم مي خورد شعارزدگي و نگاه تيزبين به موضوعات است چنانچه در موراد گوناگوني مشاهده مي‌شود که به محض طرح مسئله اي در سخنراني ها، مقالات و جلسات  به آن پرداخته مي‌شود بدون آنکه به عمق آن و لزوم عملياتي سازي آن توجهي شود. مقام معظم رهبري در موضوع اقتصاد مقاومتي هشدار داده اند که مبادا اين بخش نيز دچار شعارزدگي شود.

معظم له با تاکيد  بر اينکه اقتصاد مقاومتي شعار نيست بلکه واقعيت است همه را به تفکر و کار و تلاش جدي براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي فراخوانده اند.

۶- برنامه ريزي درست در مقابل تعارض ها و دشمني ها و تحريم ها رهبر فرزانه انقلاب در بيانات روشنگرانه خويش ابعاد ديگري از موضوع اقتصاد مقاومتي را تشريح کرده اند و آن بحث تعارض ها و تقابل ها است. ايشان فرمودند کشور دارد پيشرفت مي‌کند بديهي است که حرکت به سمت اين افق ها معارض ها و معارضه هايي هم دارد بعضي از اين معارضه ها انگيزه هاي اقتصادي دارد بعضي ديگر انگيزه سياسي دارد بعضي منطقه اي و بعضي بين المللي است.

بديهي است با موانع بايد با تدابير خاص و سياستگذاري و اراده جدي برخورد شود و از آن نهراسيد و هدف را کم نکرد و دچار انفعال و سستي نشد.لذا رهبر معظم انقلاب در مواجهه با چنين وضعيتي رهنمود قابل توجهي دارند و آن اينکه " درلابه لاي اين مشکلات در وسط اين خارها گام هاي استوار و همت ها و تصممهايي هم وجود دارد که بناست از وسط اين خارها عبور کند و خودش را به نقطه مورد نظر برساند.(۱۰)

و در بياني ديگر در تبيين شاخصه هاي وجود ايده اقتصاد مقاومتي فرموده اند: اينجور نيست که اقتصاد مقاومتي معنايش حصار کشيدن دور خود و فقط انجام يک کار تدافعي باشد نه، اقتصاد مقاومتي يعني آن اقتصادي که به ملت امکان و اجازه مي دهد که حتي در شرايط فشار هم رشد و شکوفايي خودشان را داشته باشند يعني آن اقتصادي که در شرايط فشار در شرايط تحريم و در شرايط دشمن ها و خصومت هاي شديد مي تواند تضمين کننده رشد و شکوفايي يک کشور باشد(۱۱)

معظم له در بياني ديگر فرموده اند" يعني ما يک اقتصادي داشته باشيم که هم روند رو به رشد اقتصادي در کشور محفوظ بماند و هم آسيب پذيري کاهش پيدا کند و در مقابل ترفندهاي دشمنان که هميشگي و به شکل هاي مختلف خواهد بود آسيب ببيند و اختلال پيدا کند.(۱۲)

7- پايدار کردن اقتصاد مقاومتي

سياست ها و رويکردها و اقدامات بايد به جهتي هدايت شود که منجر به پايدار کردن اقتصاد مقاومتي شود و از نگاه سطحي و مقطعي به آن پرهيز شود چنانچه رهبر انقلاب در سخنان خود اين موضوع را هم مورد تامل قرار داده و فرموده اند: بايد اقتصاد مقاومتي پايدار شود و يکي از راهکارهاي آن همين شرکت هاي دانش بنيان است که بهترين مظاهر و مهمترين مولفه هاي مقاومتي است.(۱۳)

چنانچه روزمرگي و تکيه بر مسائل غيرکارشناسي در مسائل اقتصادي نيز از عوامل ناپايدار اقتصادي به شمار مي آيد. رهبر انقلاب در اين خصوص تذکر داده اند که "روزمره فکر کردن در مسائل اقتصادي مضر است، تغيير سياست هاي اقتصادي به طور دائم مضر است در همه بخش ها بخصوص در اقتصاد تکيه کردن به نظرات غيرکارشناسي مضر است.(۱۴)

همچنين از ديگر آسيب هاي پايدار اقتصادي مي توان به وابستگي فکري و علمي فعالان و تصميم گيران اقتصادي اشاره کرد و اين موضوع نيز از منظر انديشمندانه رهبري دور نمانده و ايشان در اين خصوص فرموده اند "اعتماد کردن به شيوه هاي تزريقي اقتصادهاي تحميلي شرق و غرب مضر است سياست هاي اقتصاد بايد بر مبناي اقتصاد مقاومتي به‌عنوان الگوي اقتصاد بومي و انقلابي و اسلامي باشد.(۱۵)

8- مردمي کردن اقتصاد

از ديگر لوازم تحقق اقتصاد مقاومتي کاهش حذف تصديگري و دولت گرايي و تقويت بخش خصوصي و تکيه بر توانايي ها و استعدادها و ظرفيت هاي مردمي است. رهبر انقلاب اين نکته را نيز مورد تاکيد قرار داده و فرمودند "مردمي کردن اقتصاد برابر اصل ۴۴ مي تواند يک تحول به وجود بياورد. توانمند سازي بخش خصوصي و تشويق آنها به فعاليت هاي اقتصادي با کمک همه قوا....(۱۶)

و در فراز ديگري استفاده از همه ظرفيت هاي دولتي و مردمي فکرها، انديشه ها و راهکارهاي صاحبنظران و همچنين سرمايه هاي مردمي تاکيد شده است.(۱۷)

پي نوشت ها:

۱- مقام معظم رهبري ۳/۵/۱۳۹۱

۲- مقام معظم رهبري۳/۵/۱۳۹۱

۳- مقام معظم رهبري۳/۵/۱۳۹۱

۴- مقام معظم رهبري اسفند ۹۲

۵- مقام معظم رهبري۳/۵/۱۳۹۱

۶-  مقام معظم رهبري۳/۵/۱۳۹۱

۷-  مقام معظم رهبري۱/۱/۱۳۹۲

۸-  مقام معظم رهبري۳/۵/۱۳۹۱

۹-  مقام معظم رهبري۷/۲/۱۳۹۲

۱۰- مقام معظم رهبري۸/۵/۱۳۹۱

۱۱- مقام معظم رهبري۱۶/۵/۱۳۹۱

۱۲-  مقام معظم رهبري۲/۶/۱۳۹۱

۱۳-  مقام معظم رهبري ۸/۵/۱۳۹۱

۱۴-  مقام معظم رهبري ۷/۲/۱۳۹۲

۱۵-  مقام معظم رهبري ۷/۲/۱۳۹۲

۱۶-  مقام معظم رهبري ۳/۵/۱۳۹۱

۱۷-  مقام معظم رهبري ۲/۶/۱۳۹۱

 

نويسنده: مسعود صفي ياري مديرکل تبليغات اسلامي کردستان
 
تعداد بازديد:1797 آخرين تغييرات:93/01/04
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر