دوشنبه 30 مهر 1397 - 12 صفر 1440 - 22 اكتبر 2018
صفحه اصلي/اخبار تصويري

همایش مشترک ائمه جماعات وفرماندهان پایگاه مقاومت بسیج درزاهدان/تصويري

همايش مشترک ائمه جماعات وفرماندهان پايگاه مقاومت بسيج درزاهدان/تصويري

به گزارش روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي سيستان وبلوچستان(22 خرداد ) با حضور سردار محمدرضا نقدي همايش مشترک فرماندهان پايگاه مقاومت بسيج و ائمه جماعات شهرستان زاهدان در محل نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در امور اهل سنت استان برگزار شد.

همايش مشترک فرماندهان پايگاههاي مقاومت بسيج و ائمه جماعات شيعه و سني
عكس:زاهدانه
همايش مشترک فرماندهان پايگاههاي مقاومت بسيج و ائمه جماعات شيعه و سني
همايش مشترک فرماندهان پايگاههاي مقاومت بسيج و ائمه جماعات شيعه و سني
همايش مشترک فرماندهان پايگاههاي مقاومت بسيج و ائمه جماعات شيعه و سني
همايش مشترک فرماندهان پايگاههاي مقاومت بسيج و ائمه جماعات شيعه و سني
همايش مشترک فرماندهان پايگاههاي مقاومت بسيج و ائمه جماعات شيعه و سني
همايش مشترک فرماندهان پايگاههاي مقاومت بسيج و ائمه جماعات شيعه و سني
همايش مشترک فرماندهان پايگاههاي مقاومت بسيج و ائمه جماعات شيعه و سني
همايش مشترک فرماندهان پايگاههاي مقاومت بسيج و ائمه جماعات شيعه و سني 
تعداد بازديد:1252 آخرين تغييرات:93/03/24
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر