یکشنبه 1 مهر 1397 - 13 محرم 1440 - 23 سپتامبر 2018
صفحه اصلي/مقالات

فاجعه مواد مخدر و رسالت مبلغان

fiogf49gjkf0d

فاجعه مواد مخدر و رسالت مبلغان


مقدمه

شناخت کاستيها و عوامل انحطاط و سقوط جوامع بشري و پاسخ گويي به نيازها و مشکلات آنان، از جمله وظايفي است که بر عهده قشر تحصيل کرده و متفکر مي باشد و بر انديشمندان جامعه است که با توجه به سوابق و تجربياتشان، راه حلهاي اساسي و قابل اجراء را يافته و براي جامعه خويش بازگو نمايند و با موشکافي حقايق، راه را بر همگان سهل و آسان گردانند. بي شک، اسلام ديني زنده و پويا است که نمي تواند در قبال مسائل مستحدثه و مشکلات روز از قبيل مواد مخدر و اعتياد و دهها مسئله ديگر بدون راي و نظر باشد. اينجاست که رسالت حوزه علميه، به‌عنوان پرچمداري اصيل و توانا براي اسلام، مشخص گشته و اين علماء و فضلاء حوزه هستند که بايد سنگيني اين رسالت را به دوش کشيده و پاسخگوي مسائل علمي جهان اسلام و مشکل گشاي جوامع اسلامي باشد. از ديد انديشمندان پنهان نيست که از ميان انواع مبارزه، ريشه اي ترين تلاش در راه مقابله با پديده هاي شومي همچون مواد مخدر که بتواند جامعه را در مسير پيشگيري از اين آفتها واکسينه کند، پرداختن به فعاليت فرهنگي در زمينه هاي گوناگون اعتقادي، فکري، هنري، تبليغي و غيره است، و تلاش بي وقفه فرهنگي است که تضمين کننده بهره دهي فعاليت ساير بخشها مي باشد. نکته مهم در کيفيت تقابل فرهنگي با مشکل مواد مخدر، توجه به ويژگيهاي فرهنگي هر جامعه بخصوص در بعد عقايد مذهبي (با توجه به نقش مهم و اساسي مذهب در زندگي انسانها) مي باشد. در جامعه اي که اکثر افراد آن مسلمان و معتقد به احکام نوراني اسلام هستند بر عهده دست اندرکاران مسائل فرهنگي، عالمان و انديشمندان اين جامعه است که با تبيين معارف، اخلاقيات و آرمانها و احکام اين دين مبين که ضامن سعادت دنيا و آخرت بشريت است، جامعه و بخصوص جوانان را از ورطه مفاسدي چون مواد مخدر و اعتياد به آن بازدارند و وظيفه و تکليف شرعي و الهي هر فرد را در اين باره مشخص نمايند، تا آحاد جامعه و ارگانهاي مختلف با توجه به نظر شرع و قانون الهي به وظيفه خود مبادرت ورزند.

 

مواد مخدر مشکلي جهاني

توجه به برخي از مشکلات ناشي از مواد مخدر و استعمال آنها انگيزه ما را در مبارزه اي جدي بيشتر مي‌کند. امروزه در زمينه سياست، بخشي از سياستهاي جهاني، تحت الشعاع اهداف و اميال گروههاي مافيائي و سردمداران آنها قرار گرفته، و بسياري از سياستمداران بين المللي را در دام خويش گرفتار نموده است، بطوريکه هر يک به نوعي در امر اشاعه مواد مخدر سهيم مي باشند. در قلمرو مذهب و فرهنگ، مواد مخدر وسيله و ابزاري جهت جلوگيري از رشد مذهب خواهي و گرايش به دين و فرهنگ اصيل اسلامي، علي الخصوص در قشر جوان شده است، جواناني که با آن فطرت پاک و خدادادشان، بهترين زمينه را جهت پذيرش مذهب و تربيت صحيح، داشته و دارند. از ديدگاه اجتماعي، مواد مخدر بخشي از نيروهاي فعال و پرتوان جامعه را مشغول خود نموده است، و به جاي آنکه از توان خويش در سازندگي و فعال کردن چرخ اقتصادي کشورشان بهره گيرند، وقت گرانبهاي خويش را صرف رفت و آمد به بيغوله ها و مراکز فساد مي‌نمايند. علاوه بر آن، سلامت و بهداشت جامعه و افراد آن را در معرض خطر و نابودي قرار داده و زمينه بسياري از انحرافات اجتماعي را فراهم آورده است. در ميدان اقتصادي، همه ساله مبالغ سرسام آوري از حقوق ملتها صرف مواد مخدر مي‌گردد. در محدوده خانواده، اين ماده مرگبار، کانون گرم خانواده را در معرض خطر و از هم پاشيدگي قرار داده و منشا بسياري از اختلافات خانوادگي، طلاقها و جدائيها، بي سرپرستي کودکان معصوم و... گرديده است. علم و دانش را نيز با کمال تاسف مسخر خويش ساخته است به گونه اي که کارآمدترين و مجهزترين لابراتوارهاي ساخت مواد مخدر، از تازه ترين دانشهاي فني و تکنيکهاي پيشرفته روز، ساخته شده و راه اندازي گرديده است و گروهي از محققان و انديشمندان که بايد وقت ارزشمند خويش را در راه پيشبرد علم و دانش در دانشگاهها و مراکز آموزشي و تحقيقاتي بگذرانند، خويشتن را سرگرم توليد و تنوع بخشي به مواد مخدر و نحوه کاربرد آن گردانيده اند و هزاران هزار نابساماني و ناهنجاري ديگر که مواد مخدر براي کشورها و ملتها به ارمغان آورده است. براستي موضوعي با چنين ابعاد گسترده اي، شايستگي تحقيق و پژوهش توسط محققين و ارشاد و تبليغ توسط مبلغين و گويندگان اسلامي ندارد؟ اکنون بر ماست که در برابر اين معضل با هوشياري بايستيم و نقشه هاي شوم دشمنان را نقش بر آب سازيم. جمهوري اسلامي ايران در رويارويي با اين معضل با داشتن قاطع ترين قوانين مبارزه با مواد مخدر و يکي از درخشان ترين کارنامه هاي مبارزه در اين راه، براي ادامه تلاش، به فعاليتهاي تبليغاتي براي آگاهي جامعه خصوصا نسل جوان نياز دارد و بر همگان روشن است که حوزه هاي علميه و فضلاء عزيز آن مي توانند از طرق گوناگون در نجات جامعه از اين بليه خانمانسوز پيشگام باشند و با ارشاد و آگاهي دادن، خصوصا به نسل جوان، در منابر و مجالس وعظ و... جامعه اسلامي را به راه صواب رهنمون شوند.

 

تبيين وضعيت موجود اعتياد به مواد مخدر

ريشه استفاده از مواد مخدر به استناد الواح گلي مکشوفه، به يازده هزار سال قبل; زماني که سومريان شيره ترياک را مي گرفتند، برمي گردد. بر طبق آنچه که در تاريخ ثبت شده است، سومريان ضمن استفاده از ترياک به‌عنوان يک داروي مسکن، تدريجا به‌عنوان «مخدر» نيز آن را مورد استفاده قرار دادند. دامنه اين بحران و فاجعه وخيم در جهان امروز گريبانگير بيش از ۶/۴۵۵ ميليون نفر جمعيت جهان مي باشد. متاسفانه اين بلاي خانمان سوز و بحران عظيم، نظام جمهوري اسلامي ايران را نيز در برداشته و مي رود که به يک تهديد ملي تبديل گردد. آمار دقيقي از معتادان کشور، قبل از انقلاب در دست نيست و گزارشات ارائه شده آمار ضد و نقيضي را ارائه کرده اند. بر اساس گزارشي که توسط انجمن مبارزه با ترياک و الکل در سال ۱۳۲۲ منتشر شد، تعداد معتادان کشور ۵/۱ ميليون نفر (تقريبا ۱۱% از جمعيت ۱۴ ميليون نفري) بوده است. در گزارش ديگري، تعداد معتادان در سال ۱۳۴۶ بين ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر ذکر شده است. گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر حکايت از وجود ۲ ميليون نفر معتاد (از جمعيت ۲۰ ميليوني) در سالهاي قبل از انقلاب دارد. در سال ۱۳۵۸ سازمانهاي بين المللي اعلام کردند که ايران در بين کشورهاي جهان بيشترين تعداد معتاد را نسبت به جمعيتش دارا مي باشد. آخرين آمار رسمي حاکي از وجود دو ميليون نفر معتاد در کشور است (۰۰۰/۲۰۰/۱ نفر معتاد رسمي و ۰۰۰/۸۰۰ نفر که به صورت تفنني مصرف مي‌کنند). در طول سالهاي ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۶ از مجموع ۰۰۰/۳۰۰/۱ نفري که در ارتباط با مواد مخدر توسط نيروهاي انتظامي دستگير شده اند ۴۶% آنها معتاد بوده اند. طبق آخرين گزارشات اگر شيوه مبارزه با مواد مخدر و کشت آن در افغانستان به همين منوال پيش رود، تعداد معتادان به مواد مخدر کشور در سال ۱۴۰۰ به ۲۰ ميليون نفر خواهد رسيد.

 

کشورهاي عمده توليد کننده مواد مخدر در جهان

۱- افغانستان اين کشور حدود ۲۰ سال است که دستخوش اغتشاش، بي نظمي، آشوب و جنگهاي داخلي است و عمده ترين منبع در آمد گروههاي افغان کشت خشخاش و توليد ترياک مي باشد. توليد سالانه ترياک افغانها را نمي توان دقيقا برآورد کرد و حتي هياتهاي اعزامي از ارگانهاي مربوط به سازمانهاي بين المللي مقدار توليد را متفاوت گزارش مي دهند. در گزارشي از اينترپول، ترياک توليد شده در سال ۱۹۹۷ ميلادي، ۲۸۰۰ تن ذکر شده و در گزارش وضعيت جهاني هروئين ۹۶ - ۹۵ همين سازمان، توليد سالانه ترياک در افغانستان بين ۲۵۰۰ تا ۳۲۰۰ تن اعلام گرديده که با توجه به کشفيات و ميزان مصرف کشورهاي مرتبط با توليد افغانستان، ميزان توليد سالانه ترياک اين کشور، حدود چهار هزار تا چهار هزار و پانصد تن تخمين زده مي‌شود.

حکومت طالبان به علت کسب درآمد زياد از کشت مواد مخدر، آن را ترويج کرد و در شرايط کنوني (دولت فعلي) مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به‌ويژه پس از حضور نيروهاي آمريکايي عملا به حال خود رها شده است. نکته قابل بيان گاهي بهاي مواد مخدر از داخل افغانستان تا اروپا به بيش از ۵۰۰ برابر افزايش مي يابد. در افغانستان علاوه بر ترياک، حشيش نيز توليد مي‌گردد و در بعضي مناطق اين کشور شاهدانه بصورت خودرو هم مي رويد. ۲- پاکستان قسمتي از نوار مرزي اين کشور از بدو استقلال پاکستان به صورت خود مختار اداره مي‌شود و دولت اين کشور مي‌گويد، تسلطي بر اين قسمت قبيله نشين ندارد و در اين منطقه است که خشخاش کشت مي‌شود و لابراتوارهاي ثابت و سيار هروئين سازي، فعال مي باشند. ۳-  منطقه مثلث طلايي کشورهاي جمهوري لائوس، ميانمار و تايلند نيز از ديگر مراکز توليد مواد مخدر مي باشند.

 

موقعيت جمهوري اسلامي ايران

جمهوري اسلامي از طرف شرق، ۱۹۲۵ کيلومتر مرز مشترک با دو کشور توليد و صادر کننده مواد مخدر دارد، افغانها تا کنون هر قدر توانسته اند ترياک توليد کرده اند و به آنها توصيه شده بود اگر ممکن باشد در پشت بامهايشان نيز خشخاش بکارند و ترياک توليد نمايند. توليد ترياک آنها در سال ۱۳۸۱ به حدود سه هزار تن تخمين زده مي‌شود و در توليد ترياک، افغانها گناهکارترين ملتها هستند. در قسمت قبيله نشين پاکستان (که هم مرز با افغانستان و جمهوري اسلامي ايران است) علاوه بر کشت خشخاش و توليد ترياک، لابراتوارهاي مجهز، ترياکهاي افغانها را به اضافه ترياکهاي خودشان به مرفين و هروئين تبديل و قاچاق مي‌کنند. نزديک ترين مسير قاچاق مواد مخدر از کشورهاي پاکستان و افغانستان به اروپا از طريق خاک جمهوري اسلامي ايران، به مقصد ترکيه و مسير بالکان است، از اينرو اهميت وضعيت استراتژيک کشور ما و سختي مرزباني در طول ۱۹۲۵ کيلومتر مرز مشترک با دو کشور توليد و صادر کننده عمده مواد مخدر جهان براي همه کس قابل درک است. در کشورهاي مجاور شمالي ايران نيز بعد از فروپاشي شوروي کشت گياهان منبع ماده مخدر و رويش بوته هاي شاهدانه بصورت خودرو رايج و معمول گشته است. کشور ترکيه در غرب جمهوري اسلامي ايران مشهورترين کشور ترانزيت مواد مخدر توليد شده در افغانستان و پاکستان و ترانزيت مواد شيميائي مانند انيدريد استيک از اروپا به کشورهاي توليد کننده هروئين و تا حدودي قاچاق مواد مخدر مصنوعي به کشورهاي عربي جنوب خليج فارس است. شهر استانبول يکي از مراکز مهم ملاقاتهاي قاچاقچيان بين المللي است که علاوه بر راههاي زميني و جاده بالکان از بنادر و راههاي هوايي اين کشور نيز استفاده مي‌کنند. به نظر مي رسد چون در کردستان عراق ثباتي وجود ندارد، قاچاقچيان از اين مسير نيز استفاده هاي لازم را مي برند. در جنوب ايران اگر چه خليج فارس قرار دارد ولي کشورهاي جنوب خليج فارس خصوصا بندر دبي از اهداف قاچاقچيان محسوب مي‌شود و از نظر جغرافيايي استفاده از راههاي ايران براي آنان مقرون بصرفه است. نتيجه: محدوده کشور جمهوري اسلامي ايران محاط در بين کشورهاي توليد، صادر، ترانزيت کننده و کشورهاي هدف قاچاقچيان قرار گرفته است. فعاليتهاي چشمگير و پرهزينه اي که دولت جمهوري اسلامي ايران براي انسداد فيزيکي مرزها متحمل شده و مرزباناني مؤمن و متعهد نسبت به انقلاب اسلامي که در شرايط بسيار سخت به حفاظت از مرزها مشغولند ضروري مي باشد ولي کافي نيست. همه مي دانيم که مواد مخدر هم اکنون نيز به راحتي در دسترس مصرف کنندگان قرار مي گيرد، زيرا وقتي قرار باشد از ترانزيت انواع مواد مخدر عبوري از خاک کشور جلوگيري شود، مسلما قسمت عمده اي از آن در داخل کشور سرريز شده و همين امر يعني دسترسي آسان به مواد مخدر منجر به اعتياد و شيوع و بروز آن در جامعه مي‌گردد.

 

انواع مواد مخدر و زيانهاي آن

مواد اعتياد آور موادي هستند که مصرف آنها اعم از شيميائي و صنعتي و طبيعي در فرد عارضه اعتياد را بدنبال داشته باشد. اما از آنجا که سردسته اين مواد را مواد مخدر تشکيل مي دهد، تقريبا اصطلاح مواد اعتياد آور با مواد مخدر مترادف گشته و مفهوم يکساني را القاء مي‌کند. عبارت مواد مخدر اصطلاحي است که از سال۱۳۳۸ ه. ش در قانونگذاري و سازمانهاي مبارزه با اين مواد در ايران مورد استفاده قرار گرفته است و به تمامي موادي گفته مي‌شود که بر انسان اثر گذاشته و وابستگي جسمي و رواني به وجود مي آورند. در واقع هر گونه عادت يا وابستگي جسمي و رواني عميق ارگانيزم به دارو را اعتياد گويند، از سوي ديگر هر فرد مي بايست از سه مرحله زير بگذرد تا در ورطه اعتياد بيافتد : الف: آشنائي با مواد ب: عادت به استعمال نامرتب ماده مخدر همراه با شک و ترديد در اعتياد ج: شروع واقعي اعتياد که ناشي از وابستگي کامل به مواد مواد مخدر بر حسب آثاري که روي فعاليتهاي ذهني و سلسله اعصاب مي گذارند طبقه بندي مي شوند. بدين ترتيب معمولا تمام مواد مخدر در چهار طبقه کلي هستند: ۱/   مواد سستي زا يا مواد کند کننده سيستم اعصاب مرکزي (مانند ترياک(۲/   مواد توان افزا يا مواد ايجاد کننده هيجان و انرژي (مانند کوکائين(۳/   مواد توهم زا يا تحريک کننده سيستم اعصاب مرکزي (مانند ال. اس. دي(۴/   مواد شيميايي فرار (مانند بنزين(قرار مي گيرند و به دو صورت طبيعي و صنعتي بدست مي آيند. مواد مخدري که امروزه رايج و مشهود هستند عبارتند از: ترياک، مرفين، کدئين، پاپاورين، نارکورتين، بتائين، هيادرومرفين، نارسئين، مپردين، متادون، هروئين، کوکائين، آمفتامين، آتروپابلادونا، اس. تي. پي، ال. اس. دي، پسيلوسين، پيوت، سکانين، بنگ (حشيش - ماري جوانا - چرس)، سترکنين، فان يکلدين (پي. سي. پي)، فنفلورامين، فنيترمين، فينميترازين، تات، کاپي و کافئين. حال به معرفي پرمصرف ترين مواد مخدر شناخته شده در ايران و جهان مي پردازيم و سپس زيانهاي آنها براي جسم و روح را بررسي مي‌کنيم.

 

مواد مخدر و اعتياد به آن از ديدگاه اسلام

غالب مواد مخدر همچون حشيش، هروئين، مرفين و... در دوره هاي اخير پديد آمده اند و چون در زمان پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه وآله و ائمه طاهرين عليهم السلام موجود نبوده اند، توقع نمي رود که از آنها به طور خاص درباره اين مواد سخني به ميان آمده باشد، گر چه در ميان اخبار و روايات رسيده از طريق شيعه و اهل سنت، رواياتي به چشم مي خورد که در آنها از برخي مواد مخدر ياد شده است. البته در ميان آيات و روايات وارد شده از طريق راويان شيعه، اخباري وجود دارد که در آنها حکم روي عنوان کلي مثل مسکر، مضر و... رفته است و قابل تطبيق بر انواع مواد مخدر مي باشد که به مواردي از آنها اشاره مي‌شود.

 

آيات:

۱-    قرآن کريم مي فرمايد: « وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديکم الي التهلکة واحسنوا ان الله يحب المحسنين » (۷) ; «در راه خدا انفاق کنيد و با دست خود، خود را به هلاکت نيندازيد و نيکي کنيد که خداوند نيکوکاران را دوست دارد » آيه کريمه فوق متضمن دو امر و يک نهي مي باشد و فقره مياني آن، يعني: «  ولا تلقوا بايديکم الي التهلکة » از جمله ادله اي است که گروهي از فقيهان شيعه و سني براي استنباط حکم اضرار به نفس بدان تمسک جسته و استدلال کرده اند. با توجه به مضرات استفاده از مواد مخدر، مي توان از اين آيه بر حرمت آن استدلال کرد. ۲- در اينکه اعتياد به مواد مخدر يکي از مصاديق بارز اسراف وتبذير است ابهامي وجود ندارد. طي يک تحقيق، خسارتهاي اقتصادي مواد مخدر در سال ۱۳۷۶ در ايران حدود ۷۰۰ ميليارد تومان بوده است (۸ )در آئين مقدس اسلام و احکام نوراني آن احکام ويژه اي در مورد اسراف و تبذير صادر گرديده و آيات زيادي در اين خصوص مورد استناد فقهاء و عالمان قرار گرفته است; قرآن کريم مي فرمايد: « ان المسرفين هم اصحاب النار» (۹) ; « بدرستيکه اسراف کاران اهل آتشند «« ان الله لا يهدي من هو مسرف کذاب » (۱۰) ; «خداوند، اسراف کار دروغگو را هدايت نمي کند «« کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين » ; (۱۱) « بخوريد و بياشاميد ولي اسراف نکنيد که خداوند اسراف کاران را دوست ندارد ««  ان المبذرين کانوا اخوان الشياطين » ; (۱۲) «تبذير کنندگان برادران شياطين بودند «با عنايت به آيات فوق، استفاده از مواد مخدر از باب اسراف و تبذير ممنوع است »

 

روايات:

۱- پيامبر اکرم صلي الله عليه وآله فرمودند: «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام «اولين حديثي که ممکن است به آن استدلال و استناد و از مفادش براي کشف حکم اضرار به نفس استفاده شود، حديث شريف نبوي «لاضرر» است. اين روايت که از قديم مورد توجه ويژه فقها و عالمان اسلامي بوده و بحثهاي گسترده اي در اطرافش صورت گرفته، تا آنجا در فقه مورد توجه است که به‌عنوان (قاعده لاضرر) از آن ياد شده است. ۲-پيامبر اکرم صلي الله عليه وآله فرمودند: «سياتي زمان علي امتي ياکلون شيئا اسمه البنج انا بري ء منهم وهم بريئون مني (۱۳) زماني بر امت من خواهد آمد که از چيزي به نام بنگ استفاده مي‌کنند. من از آنان بيزارم و آنان نيز از من بيزارند »۳- پيامبر اسلام صلي الله عليه وآله فرمودند: «سلموا علي اليهود والنصاري ولا تسلموا علي آکل البنج (۱۴) ; بر يهود و نصارا سلام کنيد ولي بر کسي که از بنگ استفاده مي‌کند سلام نکنيد ». ۴- قال رسول الله صلي الله عليه وآله: «من احتقر البنج فقد کفر (۱۵) هر کس بنگ را کوچک شمارد، کافر شده است »

 

نقش روحانيت در مبارزه با مواد مخدر

بر همه روشن است که قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات نظام مقدس جمهوري اسلامي از قرآن کريم و احکام دين حنيف اسلام نشات گرفته و امروزه همه امور اجتماعي، سياسي، اقتصادي و... در کشور ايران، رنگ و بوي مذهبي دارد و مراجع تقليد عظيم الشان، علماي اعلام، ائمه جماعات، خطبا، وعاظ و مدرسين حوزه هاي علميه نقش بسيار مؤثري در ارشاد و آگاهي دادن به مردم دارند. امروزه عمق فاجعه و اهميت بلاي خانمانسوز مواد مخدر و اعتياد مي طلبد که همانطور که رهبر کبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني رحمه الله مشکل مواد مخدر را به‌عنوان يک معضل اجتماعي تشخيص دادند و قانون گذاري در جهت حل اين معضل را به مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي ارجاع نمودند، تمام روحانيون به اين مشکل فاجعه آميز جامعه توجه خاص مبذول دارند و هر اقدامي که مي توانند براي حل آن انجام دهند. اگر از بعد نهي از منکر، مواد مخدر را تحت بررسي قرار دهيم، امروزه هر نوع دخالت در امر توليد، توزيع، مصرف و... مواد مخدر به منظور اعتياد عمل منکر است و بر همه خصوصا طبقه روحاني که داراي نفوذ کلام هستند و سخنراني در مجالس، اجتماعات مذهبي، سياسي و رسانه هاي گروهي را در اختيار دارند واجب است که مردم را نهي از منکر نموده و از مواد مخدر با ذکر دلايل و نقل فتواي مراجع بزرگوار برحذر دارند. آيات عظام و مراجع بزرگوار تقليد به حرمت استفاده از مواد مخدر فتوا داده اند، اما براي حل معضلي با اين ابعاد گسترده که امروزه هيچ مشکل اجتماعي را به وخامت آن نمي توان يافت، فعاليت شديدتري لازم است.

اگر عزيزان روحاني و غيرروحاني به اين مشکل حاد اجتماعي توجهي خاص مبذول ندارند، به نظر مي رسد به زودي روزي خواهد رسيد که جز ندامت و اظهار تاسف عذر موجهي نداشته باشيم تا نسبت به عملکردمان در اين برهه از تاريخ حکومت جمهوري اسلامي ايران درباره آثار سوء و فراگير مواد مخدر، ابراز داريم. البته لازم به ذکر است، فعاليتهاي فرهنگي و مذهبي پيشوايان ديني از مقامات مسئول رفع تکليف نمي کند و ماموران مبارزه با مواد مخدر بايد فعاليتهاي بازدارنده را تشديد نمايند

. در شرايط فعلي با توجه به عمق فاجعه مواد مخدر بر همگان، علي الخصوص روحانيون عزيز و دلسوز است، که مشکل مواد مخدر را با يک بسيج فرهنگي، مذهبي و عمومي مستمر که مرکز هدايت و رهبري آن در حوزه علميه قم باشد با کمک ستاد مبارزه با مواد مخدر آغاز کنند و مادام که مشکل مواد مخدر ادامه دارد اين بسيج عمومي نيز فعال باشد و هر روز نسبت به قبل بر تشديد فعاليتها افزوده شود. اگر چنين نشود، ديري نمي گذرد که اين سرطان اجتماعي، سياسي و اقتصادي، تمام بدنه کشور و جامعه را فراگرفته و حتي استقلال ما را تهديد و ارکان کشور را متزلزل خواهد کرد به نحوي که اگر بي توجهي ادامه يابد بزودي بلاي خانمانسوز مواد مخدر را در حدي از ويرانگري مي يابيم که قابل جبران، کنترل و مهار کردن نخواهد بود.

 

نظر علماء و فقهاء در خصوص حرام بودن مصرف مواد مخدر

در کلمات و عبارات علما (تا آنجا که ما به آن رسيده ايم) شيخ مفيد (متوفي ۴۱۳ ه. ق) نخستين کسي است که از بنگ و سکرآور بودن آن سخن گفته (۱۶) و بعد از او هم علماي ديگر مطالبي درباره مواد سکرآور و مخدر در کلمات خود دارند. شيخ بهائي (متوفي ۱۰۳۱ ه. ق) مي نويسد: «خوردن بنگ حرام است. » (۱۷) واز مرحوم آية الله سيد حسين طباطبائي بروجردي (متوفي ۱۳۸۰ ه. ق) استفتاء شده است که: استعمال مخدرات از قبيل ترياک، شيره، مرفين و غيره اعم از خوردن و کشيدن در غير موارد تجويز پزشکي با توجه به اينکه استعمال آنها به اتفاق اطباء براي بدن مضر است چه صورت دارد ؟ ايشان در جواب مرقوم فرموده اند: «هميشه نوشته ام، مقتضي است مسلمين بلکه تمام عقلاء از اين سموم مهلکه خود را نجات دهند » در استفتائاتي که از حضرت آية الله العظمي امام خميني رحمه الله منتشر شده کرارا عدم جواز خريد، فروش و اعتياد به مواد مخدر تصريح شده است. از حضرات آيات عظام ديگر نيز استفتائاتي شده و فتاواي آنان دال بر حرام بودن خريد، فروش و اعتياد به مواد مخدر است. به‌عنوان نمونه يک استفتاء را مطرح کرده و پاسخ برخي از مراجع تقليد را نقل مي‌کنيم. سؤال: استعمال مواد مخدر از قبيل بنگ، حشيش، ترياک، هروئين، مرفين، ماري جوانا و... به صورتهاي گوناگون (خوردن، آشاميدن، دود کردن، تزريق، شياف) چه حکمي دارد ؟ - آية الله العظمي خامنه‌اي مد ظله العالي: «هر نوع استعمال هرگونه مواد مخدر و استفاده از آن به ملاحظه مضرات معتني بهاي فردي و اجتماعي که بر آن مترتب است شرعا حرام است مگر در موارد استثنائي  »- آية الله العظمي اراکي رحمه الله: «استعمال به نحو مذکور اضرار به نفس است و حرام مي باشد »- آية الله العظمي ميرزا هاشم آملي رحمه الله: «اعتياد به مواد مخدر حرام است و بر مسلمانان واجب است که از اين مواد خانمانسوز دوري نمايند »- آية الله العظمي تبريزي مد ظله العالي: «اعتياد به مواد مخدر مزبوره که نوعا آفت اجتماعي دارند جايز نيست »- آية الله العظمي فاضل لنکراني مد ظله العالي: «جايز نيست »- آية الله العظمي مکارم شيرازي مد ظله العالي: «به هر صورت حرام است »آية الله العظمي بهجت مد ظله العالي: «مصرف هروئين و نظير آن حرام است و آنچه در ارتباط با آن است حکم خود را دارد و خريد و فروش آن هم جايز نيست و اعتياد به ترياک جايز نيست و مقدمات آن هم جايز نيست و احتراز لازم است »

 

توصيه هاي برخي از مراجع عظام تقليد

امام خميني رحمه الله: اين هم (مواد مخدر) يک توطئه است که قدرتهاي بزرگ به اين وسيله به ما ضربه مي زنند مقام معظم رهبري مد ظله العالي: غرق کردن نسل جوان در فسادهاي گوناگون و اعتياد به مواد مخدر و سکرآور يک سياست پياده شده استعمار و استکبار است  آية الله العظمي فاضل لنکراني: من اتفاقا شخصا خودم نسبت به اين مسئله مواد مخدر يک حساسيتي دارم، براي اينکه ملاحظه مي‌کنم افرادي که گرفتار اين مسئله هستند، حالا بر طبق آنچه من تشخيص دادم، اينها يا به طور کلي از انسانيت منحرف شدند و ديگر نمي شود کلمه انسان را بر ايشان اطلاق کرد و يا حداقل تا حدي از انسانيت منحرف شده اند. انسان نمي تواند با مواد مخدر ارتباط داشته باشد، براي اينکه اين مستلزم خروج از انسانيت است يا به نحو مطلق يا في الجمله و عملا هم ما اين معنا را مي بينيم. بايد سازمان تبليغات ما يکي از مسائلي را که به مبلغين تاکيد مي‌کند مسئله مواد مخدر و مبارزه با آن باشد، اينها صحبت کنند در مجالسي که متناسب است و ضررهاي دنيوي و اخروي استفاده از مواد مخدر را بيان کنند، اکتفا نکنيد به مسئله راديو و تلويزيون...  آية الله العظمي بهجت: شکي نيست که مصرف مواد مخدر حرام است، ضرر مرض آور است، نمي شود بگوئيم که حرام نيست، ترياک کشي هم همينطور است... چه ضرري! که هم در مال و هم در بدن و در همه چيز است. اين را همه مي دانند که اضرار حرام است، شما مي توانيد از همه علماء که واسط بين ما و اعلاء عليين هستند سؤال کنيد. اين اشتباه محض است که بعضي فکر مي‌کنند اينها (مصرف مواد مخدر) لذايذ است. آية الله العظمي مکارم شيرازي:  به عقيده بنده مهمترين راه مبارزه با مواد مخدر مبارزه فرهنگي است; يعني اگر ابعاد و آثارش را از طريق مختلف نشان بدهند و جامعه آگاهي پيدا کند بسياري از مواد مخدر فاصله مي گيرند

. اگر از طرق مختلف آموزش داده شود و سطح فرهنگ مخصوصا نسل جوان بالا برود درباره مواد مخدر و بدانند بلائي است که وقتي انسان گرفتارش بشود نجات از آن بسيار مشکل است، من معتقدم که تا حد بسيار زيادي ما جلو اين کار را مي توانيم بگيريم و موفق خواهيم شد. آية الله العظمي وحيد خراساني: بايد با اين جوان (معتاد) مثل پدري با فرزند مريض معامله کنيم، به لطف، به عنايت، به نصيحت، ممکن نيست عوض نشود و از آن چيزها (مواد مخدر) منعش کنيم و نگذاريم به او برسد، وسايل علاجش را فراهم کنيم. اگر چنانچه اين راهها طي شود، سال ديگر تعداد معتادان کمتر مي‌شود، منتهي همه بايد دست به دست هم بدهيم، اين يک کاري است که تنها از دست يک گروه برنمي آيد. مثل آتشي است که به يک شهر افتاده، آن وقت يک عده براي خاموش کردن آتش کافي نيستند، همه بايد کمک کنند ... شما هر کدام از اينها را اگر از درد نجات بدهيد يک نفس را احياء کرديد و وقتي يک نفس احياء گرديد، ارزشي براي شما دارد که تمام عالم با آن قابل قياس نيست . آية الله العظمي نوري همداني: از آنجا که مضرات مواد مخدر اين بلاي خانمانسوز از همه جهت روشن و واضح است، لذا حمل و نقل، خريد و فروش و توليد و توزيع آن به هر شکل که باشد مانند مصرف نمودن آن حرام است و ترک اعتياد نيز لازم است و بايد مبلغين محترم و کليه کساني که با توفيق خداوند در راه ارشاد و هدايت جامعه گام برمي دارند مردم جامعه را از مضرات اين بلاي بزرگ آگاه نمايند.

تعداد بازديد:920 آخرين تغييرات:93/07/08
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر