دوشنبه 7 خرداد 1397 - 12 رمضان 1439 - 28 مي 2018
صفحه اصلي/دين و انديشه

تا زمانی که رویارویی حق و باطل وجود دارد قیام عاشورا جاری است

استاد تاريخ اسلام:

تا زماني که رويارويي حق و باطل وجود دارد قيام عاشورا جاري است

عليرضا واسعي در برنامه شب آسماني با تأکيد بر اينکه مطهري وار به بررسي واقعه عاشورا بپردازيم، گفت: عاشورا واقعيتي هميشه جديد است که قديمي نمي شود تا زماني که رويارويي حق و باطل وجود دارد قيام عاشورا جاري است.

به گزارش خبرگزاري مهر، عليرضا واسعي دانشيار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي در برنامه شب آسماني شبکه قرآن و معارف سيما گفت: به نظر بنده يک وجه مشترک بين رويکردهايي که درباره عاشوراست وجود دارد و آن نگاه درس آموزي از واقعه عاشوراست، همه تحليل‌ها اعم از عقلاني؛ عرفاني، اخلاقي و فلسفي و اجتماعي اين وجه مشترک يعني نگاه تعلمي و درس آموزي به واقعه عاشورا دارند.

وي بيان داشت: هيچ کدام از اين تحليل‌ها اين را باور ندارند که حادثه عاشورا يک اتفاق و رويداد يک روزه بوده که رخ داده و بعد نيز پرونده‌اش بسته شده است، همه معترف‌اند که عاشورا يک جريان است که از ساليان پيش آغاز شده و همچنان امتداد دارد لذا من عاشورا را يک رود روان و جريان جاري و در حقيقت يک زندگي مي‌بينم.

اين استاد دانشگاه اظهار داشت: همگان قبول دارند که واقعه عاشورا برآيند تقابل جدي بين حق و باطل بوده است، بنابراين همه در اين نقطه باهم توافق نظر دارند که در جريان عاشورا نقطه سياه و سفيد روبه روي يکديگر قرار گرفته‌اند و چون اين رو در رويي "حق و باطل" و "ظلم و عدل" تا ابد وجود دارد بنابراين جريان عاشورا نيز جاري است.

واسعي بيان کرد: ما دو نگاه داريم يک علمي و يک غير علمي. آنان که درباره قيام عاشورا تنها از عشق کور سخن به ميان مي‌آورند در جامعه عالمان جايگاهي ندارند هيچ عالم ديني هرگز قبول ندارد که قيام عاشورا، قيامي از نوع تنها عاشقانه آن هم از نوع عشق کور بوده است.

وي تأکيد داشت: حتي عارفان نيز عاشورا را نتيجه عرفان عميق به خداوند مي دانند و اين عرفان عميق جز با شناخت خداوند حاصل نمي شود يعني حتي تحليل عاشقانه از قيام عاشورا هيچ تعارضي با عقلانيت ندارند.

واسعي گفت: حتي عقل معيشتي نيز اين را درک مي کند که ايثار جان براي ديگران و مبارزه با ستم ارزش است بنابراين از نظر عقل معيشتي نيز قيام عاشورا قابل تحليل است اما امام حسين(ع) با عقل تجربي وارد قيام نشد. زيرا چه بسا که عقل تجربي در بسياري از جاها با خطايي که انجام داده است حق را ناديده گرفته است اما امامان ما حتي در خلوت نيز سخني خلاف حق و حقيقت نمي گويند و اين گاهي با عقل‌هاي معيشتي ما جور در نمي آيد.

اين استاد دانشگاه تصريح کرد: عقل انسان اگر در خلا بود درست عمل مي کرد اما واقعيت اين است که عقل انسان تحت تأثير مواردي قرار مي گيرد که در اجتماع وجود دارد از جمله شهوت، قدرت و تعلقات پيشين.

وي افزود: وجدان نيز همين گونه است شايد جاهايي اين وجدان جرقه بزند اما اگر اين وجدان در معرض چيزهايي از جمله قدرت خواهي قرار بگيرد خيلي از چيزها را زير پا مي گذارد از جمله اين که انسان وقتي در مقوله قدرت قرار بگيرد وجدانش آهسته آهسته کم شده و به سمت اين قدرت طلبي حرکت مي کند.شهوت نيز همين است.حتي تلقينات زمان کودکي و فرهنگ جامعه‌اي که در آن زندگي مي کنيم اين گونه تأثيرات را ممکن است داشته باشد.

واسعي تأکيد کرد: اينجا اين سؤال پيش مي آيد که رسيدن به حق جايگاهش کجاست؟ واقعيت اين است که کشف حقيقت بسيار بسيار سخت است حتي گاهي ممکن است به حقيقت برسيم اما زاويه هاي تاريکي نيز ممکن است در اين ميان وجود داشته باشد و يا اين که چه بسا خيال مي کنيم که به حقيقت رسيده‌ايم و اين در حالي است که از حقيقت بسيار فاصله داريم. البته براي پيامبر و معصومان اين گونه نيست و آن ها همگي به حقيقت رسيده‌اند و بحث ما بر سر انسان‌هاي معمولي است.

وي در پايان سخنانش تصريح کرد: جريان عاشورا مانند رودي است که همگان چه قديمي ها و چه افراد حاضر بايد کنار آن بنشينند  و از ديدن آن درس‌ها و عبرت‌ها بياموزند و به همين دليل است که تأکيد مي کنم که عاشورا واقعيتي هميشه جديد است که قديمي نمي شود. بنابراين دائما بايد جنبه‌هاي مختلف اين عاشورا مورد بازنگري براي نسل‌هاي جديد باشد تا درس‌هاي جديد نيز از آن بياموزيم بنابراين بايد مطهري وار به نقد رويکردها نشست.

تعداد بازديد:884 آخرين تغييرات:93/08/19
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر