یکشنبه 17 آذر 1398 - 11 ربيع الثاني 1441 - 8 دسامبر 2019
صفحه اصلي/اخبار فناوري

ساخت دستگاهی برای تولید برخی ارگانهای بدن انسان

توسط محققان ايراني صورت گرفت؛

ساخت دستگاهي براي توليد برخي ارگانهاي بدن انسان

يک محقق ايراني موفق به ساخت دستگاه اندازه گيري خواص مکانيکي بافت نرم بدن شد که با استفاده از آن مي توان ارگان ها و بافت هاي نرم بدن را به صورت مصنوعي ساخت.

رحيم فتوره چي- مجري طرح "دستگاه سوراخ کردن دو محوري براي اندازه گيري خواص مکانيکي بافت نرم" و دانشجوي دکتري مهندسي پزشکي دانشگاه صنعتي اميرکبير با بيان اينکه با استفاده از اين دستگاه مي توان به سوي طراحي و ساخت ارگان ها و بافت هاي نرم بيولوژيکي و غير بيولوژيکي مصنوعي گام برداشت، به خبرنگار مهر گفت: در سال هاي اخير، دستگاه تست سوراخ کردن دو محوري براي اندازه گيري خواص مکانيکي بافت هاي نرمي مانند کيسه آب جنين مورد استفاده قرار گرفته است.

وي با بيان اينکه انجام اين تست روي بافت نرم راحت بوده و نتايج تکرار پذيري بالايي دارد، عنوان کرد: دستگاه سوراخ کردن، دو محوري ساخته شده که مجهز به يک نيروسنج غير تماسي و اپتيکال است.

فتوره چي درباره خصوصيات دستگاه توضيح داد و گفت: رابطه نيرو/زمان نمونه بافت نرم مورد آزمايش، با استفاده از پردازش تصاوير فريم هاي استخراج شده از فيلم گرفته شده توسط ميکروسکوپ ديجيتال، بدست مي آيد.

وي استفاده از دستگاه اندازه گيري خواص مکانيکي بافت هاي نرم را، براي بدست آوردن داده ها به صورت دقيق و قابل اطمينان ضروري دانست و افزود: تا کنون اندازه گيري خواص مکانيکي بافت هاي نرم در آزمون سوراخ کردن دو محوري به صورت دستي بوده که امکان خطا در آن وجود داشته است.همچنين مهمترين پيشرفت اين دستگاه، انجام آزمون سوراخ کردن با سرعت هاي مختلف و آزمون سوراخ کردن با قطر هاي مختلف بسته به نظر کاربر است.

 وي تاکيد داشت: از اين دستگاه مي توان در مباحث مربوط به حوزه طراحي و ساخت بافت مصنوعي و مقايسه بين نمونه هاي سالم و بيمار بافت نرم استفاده کرد. 

فتوره چي با بيان اينکه بافت هاي نرم بيمار و بافت هاي نرم سالم انسان، داراي خواص مکانيکي متفاوتي هستند، در ادامه توضيح داد: سلامت و عدم سلامت بافت نرم از ديدگاه مکانيکي با اين دستگاه مشخص مي شود.

وي با بيان مثالي عنوان کرد: يک پزشک قلب و عروق مي تواند با استفاده از نتايج حاصله دستگاه اندازه گيري خواص مکانيکي بافت نرمي مانند عروق را اندازه گيري کرده و شاهد تغيير در خواص مکانيکي بافت عروق بيمار نسبت به نمونه بافت عروق سالم باشد.

وي با اشاره به ديگر کاربردهاي دستگاه اندازه گيري خواص مکانيکي بافت نرم گفت: در زمينه طراحي و ساخت بافت مصنوعي مي توان با استفاده از اين دستگاه رگ مصنوعي را طراحي کرد که خواص مکانيکي آن نزديک به خواص مکانيکي رگ طبيعي انسان باشد و خواص مکانيکي پليمر انتخابي براي رگ مصنوعي و يا پوست مصنوعي، با رگ و پوست طبيعي انسان مطابقت داشته باشد.

به گفته فتوره چي دستگاه اندازه گيري خواص مکانيکي، مي تواند خواص مکانيکي بافت هاي نرم مختلف از جمله، قلب، ريه، کليه و هربافت نرمي را به صورت دقيق اندازه گيري کند.

به گزارش مهر، اين طرح با راهنمايي آقاي دکتر سيد عطااله هاشمي، عضو هيأت علمي دانشکده مهندسي پزشکي دانشگاه صنعتي امير کبير صورت گرفته است.

تعداد بازديد:1142 آخرين تغييرات:93/09/12
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر