پنج شنبه 3 خرداد 1397 - 8 رمضان 1439 - 24 مي 2018
صفحه اصلي/اجتماعي(جوانان، خانواده، بانوان و...)

توجه ویژه به اشتغال پایدار زنان برای رسیدن به توسعه پایدار

ملاوردي در کنفرانس کارآفريني زنان در کشورهاي اسلامي خبر داد

توجه ويژه به اشتغال پايدار زنان براي رسيدن به توسعه پايدار

معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به لزوم توجه ويژه به نقش زنان براي رسيدن به توسعه پايدار گفت: بايد اشتغال و کارآفريني زنان مورد توجه ويژه قرار گيرد تا بتوان در مسير توسعه پايدار گام‌هاي مهمي برداشت.


 

به گزارش خبرنگار جامعه فارس، کنفرانس کارآفريني زنان در کشورهاي اسلامي هم‌اکنون در اتاق بازرگاني ايران در حال برگزاري است.

در اين مراسم شهين‌دخت ملاوردي معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: در نيمه دوم قرن بيستم توجه از جنبه هاي اقتصادي توسعه به سرمايه اجتماعي و انساني معطوف شد و مسئله زنان به عنوان يک مسئله اجتماعي حائز اهميت مورد توجه قرار گرفت اما تنها در سال‌هاي آخر آن يعني از سال 1995 شاخص‌هاي جنسيتي، توسعه انساني تدوين شده است و پرده از واقعيت موقعيت زنان در جامعه برداشته شد.

وي ادامه داد: شاخص‌ توانمندي جنسيتي از جمله شاخص‌هايي است که در ميزان تحقق‌پذيري توسعه پايدار مورد بررسي قرار مي گيرد و از ميان معرف‌هاي سه‌گانه اين شاخه معرف ميزان شرکت زنان در مشاغل مديريتي، حرفه‌اي و تکنيکي و نيز معرف قدرت مالي زنان نشانگر اهميت فعاليت اقتصادي زنان براي ميل به توسعه پايدار است.

معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده افزود: بررسي‌ها نشان مي‌دهند کشورهاي اسلامي از لحاظ اين شاخص‌ها در مقايسه با ديگر کشورهاي جهان در نازل‌ترين جايگاه‌قرار دارند و براساس اين آمار درآمد زنان در کشورهاي اسلامي کمتر از 30 درصد درآمد مردان بوده است.

ملاوردي ادامه داد: کارآفريني و اشتغال‌زايي به عنوان يکي از مهم‌ترين عرصه هايي است که کسب درآمد براساس فعاليت اقتصادي را براي زنان ممکن مي‌سازد و نرخ مشارکت اقتصادي آنان را در روند توسعه پايدار ارتقا مي‌دهد.

وي افزود: توسعه انساني بر مبناي پرورش قابليت‌هاي انساني، کارآمد ساختن قابليت‌ها و افزايش گزينه‌هاي انتخابي افراد است و توسعه قابليت‌محور به شکوفايي توانايي و قابليت انسان‌ها و قابل دسترس شدن فرصت‌ها براي همه توجه مي‌کند.

ملاوردي افزود: براساس آمارهاي بانک جهاني زنان به طور ميانگين 10 الي 30 درصد کمتر از مردان درآمد کسب مي‌کنند در حالي که حداقل دو برابر مردان در کارهايي مانند مراقبت و خانه‌داري به فعاليت مشغول هستند.

معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: مشارکت حداکثري تمام افراد جامعه اعم از زن و مرد در فرآيند توسعه تنها با کاهش و برچيده شدن نابرابري‌ها در تمام ابعاد اجتماعي- اقتصادي، اکولوژيک و ناپايداري‌هايي که اساس و سرچشمه آنها جنسيت انسان‌هاست محقق مي‌شود و اينکه تمام موانع موجود در اين مسير از سر راه برداشته شود و ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي نهادينه شود.

ملاوردي افزود: بررسي‌ها نشان مي‌دهند که کشورهاي اسلامي زيرساخت‌هاي اجتماعي و فرهنگي و از آمادگي لازم برخوردار نيستند و بررسي شاخص‌هاي توسعه جنسيتي مانند نرخ اميد زندگي در بدو تولد، نرخ باسوادي، نرخ مشارکت در تصميم‌گيري‌هاي  اقتصادي و سياسي و ميزان تسلط بر منابع مالي زنان در کشورهاي مسلمان در مقايسه با کشورهاي توسعه‌يافته تفاوتي فاحش داشته و در پايين‌ترين رتبه‌ها قراردارد.

معاون رئيس‌جمهور افزود: ايران اسلامي براساس سند چشم‌انداز 20 ساله کشور در افق 1404 کشوري است برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متکي بر نيروي انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي که ميل به اين مقصود مستلزم تغيير رويکرد برنامه‌ريزان و سياستگذاران از اقتصاد مبتني بر منابع به اقتصاد مبتني بر دانش است و اهميت يافتن موضوع دستيابي به توسعه پايدار با سه محور نوآوري، کارآفريني، فناوري و شايستگي است.

وي افزود: نقش اساسي در رشد اقتصادي متوازن، افزايش رفاه عمومي، ترسيم اشتغال پايدار و مولد، استفاده بهينه از فرصت‌ها و منابع ملي و منطقه‌اي، افزايش همبستگي اجتماعي و ملي و ايجاد تنوع در کسب و کار است.

وي افزود: اقدامات و ابزار اجراي هريک از اين اهداف عبارتند از افزايش درآمد زنان، ترغيب سياست‌هاي دوستدار خانه با هدف ايجاد داشتن پيوند ميان کار و زندگي و ترغيب به مشارکت زنان، پست‌هاي تصميم‌گيري اقتصادي است.

ملاوردي افزود: در سومين اجلاس وزراي امور زنان کشورهاي اسلامي که در تهران برگزار شد به بررسي ايجاد فرصت‌هاي يکسان براي زنان تمام جنبه‌هاي زندگي اجتماعي تاکيد و از تلاش‌هاي اتاق بازرگاني و صنايع اسلامي در برگزاري دوره‌هاي ويژه تقدير شد.

معاون رئيس‌جمهور ادامه داد: چهارمين اجلاس وزراي امور زنان کشورهاي اسلامي با هدف کاهش نابرابري در همه حوزه‌ها برگزار شد و به بررسي موانع قانوني پرداخت.

تعداد بازديد:608 آخرين تغييرات:93/09/12
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر