سه شنبه 6 اسفند 1398 - 1 رجب 1441 - 25 فوريه 2020
صفحه اصلي/اخبار فناوري

محققان ایرانی به فناوری ساخت بذر واکسن انواع آنفولانزا دست یافتند

در انستيتو پاستور ايران؛

محققان ايراني به فناوري ساخت بذر واکسن انواع آنفولانزا دست يافتند

محققان ايراني به فناوري پيشرفته ساخت بذر واکسن انواع ويروس هاي آنفلوانزا از جمله آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان (H5N1) دست يافتند. 

محمد شناگري - رئيس هيات مديره شرکت واکسن فناور پارس در خصوص فناوري پيشرفته ژنتيک معکوس به خبرنگار مهر گفت: از 3سال پيش دراين شرکت که در مرکز رشد زيست فناوري انستيتو پاستور ايران است، تحقيقات خود را در زمينه فناوري پيشرفته ژنتيک معکوس را شروع کرديم.

وي عنوان کرد: نتيجه اين تحقيقات، دستيابي به فناوري پيشرفته ژنتيک معکوس براي ساخت انواع ويروس هاي آنفلوانزاست که اين موضوع براي اولين بار در کشور بومي سازي مي شود.

عضو تيم تحقيقاتي شرکت واکسن فناور پارس يادآورشد: با توجه به اينکه تاکنون بذر واکسن ويروس آنفلوانزاي انساني (H1N1)، آنفلوانزاي طيور بومي کشور (H9N2) و آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان (H5N1) در کشور وجود نداشته، اکنون محققان اين شرکت، توانسته اند زمينه ساخت اين واکسن ها را ايجاد کنند.

شناگري با بيان اينکه مي توان با استفاده از فناوري پيشرفته معکوس چند نوع واکسن ساخت، اظهار داشت: بذر واکسن هاي آنفلوانزاي فصلي انساني و يا ويروس عامل پاندمي، همچنين بذر واکسن ويروس آنفلوانزاي طيور بومي ايران را  مي توان در کشور توليد کرد.

به گفته وي مي توان با هدف صادرات واکسن آخرين تغييرات منطبق با سويه در گردش را به توليد رساند.

وي در ادامه بيان کرد: ايجاد بيماري هاي تنفسي و مرگ ومير ناشي از عفونت با ويروس هاي آنفلوانزا هميشه يکي از نگراني هاي مهم بشري به شمار مي رفته که از لحاظ امنيت غذايي تلفات گسترده اي وارد مي کرده که منجر به خسارات اقتصادي مي شده از اين رو به فکر ساخت بذر واکسن ها شديم.

به گزارش مهر، در ساليان اخير با پيدايش ويروس هاي آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان نگراني از بروز يک پاندمي کشنده از طريق انتقال اين ويروس از پرنده به انسان به شدت افزايش يافته است. با توجه به بيماري زايي بالا امکان کشت و تکثير سويه وحشي جهت ساخت واکسن امکان پذير نيست از اين رو فناوري پيشرفته و جديد ژنتيک معکوس که پايه آن بر ساخت کل ژنوم ويروس در سازه هاي بياني پس از حذف نواحي دخيل در بيماري زايي، انتقال به سلول مناسب و در نهايت توليد ويروس جديد بي خطر به عنوان بذر واکسن ويروس هاي خطرناک است به عنوان تنها راهکار ساخت واکسن آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان مورد تاييد سازمان بهداشت جهاني قرار گرفته است.

تعداد بازديد:1203 آخرين تغييرات:93/10/07
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر