جمعه 27 فروردين 1400 - 4 رمضان 1442 - 16 آپريل 2021
صفحه اصلي/مقالات

عواقب ناهنجاری عیب جویی و تمسخراز دیدگاه قرآن کریم

عواقب ناهنجاري عيب جويي و تمسخراز ديدگاه قرآن کريم

خداوند متعال در قرآن کريم در سوره همزه که در ترجمه لغوي به معناي (بسيار عيب جو) است، کساني را که با زبان و نوع رفتار و عملشان موجب اذيت و آزار ديگران مي شوند، را نکوهش کرده است.خداوند متعال در قرآن کريم در سوره مبارک همزه که در ترجمه لغوي به معناي (بسيار عيب جو) است، کساني را که با زبان و نوع رفتار و عملشان موجب اذيت و آزار ديگران مي شوند، را نکوهش کرده و براي اين گونه افراد عاقبت بسيار بدي پيش بيني گرديده است.
ويل لکل همزة لمزه ! « واي‌ بر هر طعنه زن‌ عيب جويي » يعني: خواري‌، عذاب‌ و نابودي‌ بر هر عيبجويي ‌باد.
همزه و لمزه دو واژه مختلف مي باشند، که در اين آيه در کنار هم آمده اما معناي متفاوتي دارند.
همزه: به کسي اطلاق مي‌گردد، که‌ عيب جويي‌ و تمسخر مردم‌ را نموده‌ و با سخن‌، يا با فعل‌، يا با اشاره‌ به‌ آنان‌ طعنه‌ مي‌زند.کسي‌‌ که‌ رو در روي‌ ديگري‌ به‌ وي‌ طعنه‌ مي‌زند، به‌عبارت‌ ديگر، همزه‌ کسي‌ است‌ که‌ همنشينان ‌خود را با بدزباني‌ آزار مي‌دهد.
لمزه: به کسي اطلاق مي‌گردد، ‌که‌ در پشت‌ سر ديگران باغيبت‌ وغير مستقيم به او طعنه زده و اورا تخريب شخصيت مي‌کند و به عبارت ديگر لمزه‌ به افرادي گفته مي‌شود، که‌ مردم‌ را به‌ اشاره‌ چشم‌ و ابرو، يا به‌ اشاره‌ دست‌ و سر، طعنه‌ مي‌زند.
پيامبر اکرم (ص) مي فرمايند: بدترين‌ بندگان‌ خدا، سخن‌چين ها و ‌برهم‌ زنندگان‌ رابطه‌ دوستي‌ در ميان‌ دوستان‌ و اشخاص‌ پاک‌ و بي‌گناه‌اند.


خداوند متعال در ادامه سوره آيه شريفه ۲ جهت شناسايي و معرفي بهتر اين گونه افراد چنين مي فرمايد:
«همان‌ که‌ مالي‌ گرد آورد و شماره‌اش‌ کرد» يعني: علت و سبب‌ عيبجويي‌ و‌ بدگوي و‌ طعنه زدنهاي اين گونه افراد‌ اين‌ است‌ که‌ به‌ مال‌ گرد آورده‌ خود دلخوش ‌، سرمست‌ و مغرور مي باشند‌ و مي‌پندارند که‌ به‌ وسيله‌ اين‌ مال‌ بر ديگران‌ فضل‌ و برتري‌ دارند، از اين‌ جهت‌ ديگران‌ را کوچک‌ و حقير پنداشته و بر آنها فخرفروشي مي‌کنند. و اين گونه‌ انسان هاي‌ غافل‌‌ و از خود راضي‌ و مغرور مي‌پندارند، مال و موقعيت وثروتشان پايدار بوده و آنان را نجات خواهد داد، بلکه‌ بنابر وعده خداوند متعال قطعاً در حطمه‌ افگنده‌ مي‌شوند، يعني آنها و ثروتشان‌ بي‌شبهه ‌به وسيله آتشي که‌ خود افگنده اند،‌ گرفتار و در هم‌ ‌شکسته و خرد و خوار خواهد شد.


در جامعه کنوني ما نيز از اين گونه افراد زياد ديده مي‌شود، افرادي که به علت اينکه ثروت و امکانات و موقعيت بهتري دارند، به چشم حقارت به ديگران نگاه مي‌کنند و آنها را به تمسخر مي گيرند، ديگر نمي انديشند که مالک و صاحب اصلي و واقعي همه ثروت ها خداوند متعال است، خداوند به هر کس که بخواهد براي امتحان و آزمايش مال و منال مي دهد و هر موقع بخواهد و اراده نمايد، از او باز پس مي گيرد.


خداوند متعال براي مثال به فرعون و قارون و.. .اشاره مي نمايد، عاقبت حکومت و مال و ثروت هايشان چه شد؟ وبه هنگام مرگ به کارشان نيامد و غرق و نابود شدند.
خداوند متعال در سوره حجرات آيه شريفه ۱۱، سوره بقره آيه شريفه ۲۳۱ و..... انسان را نصيحت نموده و به او توصيه مي‌نمايند، که هرگز فردي افراد ديگر را و قومي اقوام ديگر را مسخره نکنند و با القاب بد آنان را صدا نزنند، زيرا چه بسا آنها بهتر باشند.


اين افراد اکثرا اطرافيان خود همچون (همسايه، دوست، فاميل و همکار و...) را هدف قرار داده و فخر فروشي نموده و اذيت و آزار مي رسانند، اين گونه افراد به تدريج اطرافيان و دوستان و آشنايان خود را از دست داده و تنها خواهند گشت.. به مال و جمال خود غره مشو آن را به شبي برند و اين را به تبي
اما در جامعه شاهد افراد ثروتمندي نيز هستيم که ثروت و مال و موقعيت اجتماعيشان را در جهت رضاي خداوند متعال هزينه نموده و علاوه بر خودو اطرافيانشان افراد کم بضاعت و نيازمند جامعه را نيز شناسايي نموده و به آنها کمک مي‌کنند، افراد خيري که بخشي از اموالشان را وقف مدرسه سازي، کمک به مراکز قرآن آموزي، پل سازي، بيمارستان سازي، کمک به مراکز نگهداري سالمندان و نيازمندان، اعطاي وام هاي قرض الحسنه بدون بهره به نيازمندان، تسهيل سنت حسنه امر ازدواج جوانان، ساخت مسکن و سرپناه براي نيازمندان و.. ... نموده اند.

خداوند متعال به صراحت در قرآن کريم سوره مبارک بقره آيه شريفه ۲۴۵ مي فرمايد کساني که ثروتشان را در راه خدا هزينه نمايند برايشان چندين برابر خواهد نمود، وآنها هيچ ضرر و زياني را متحمل نخواهند شد.

« کيست که به خداوند قرض نيکويي دهد (از اموالي که خدا به او داده انفاق کند) تا اينکه آن را براي او چندين برابر کند؟ خداوند است که روزي بندگانش را محدود يا گسترده مي‌کند، انفاق هرگز باعث کمبود روزي شما نخواهد شد، و عاقبت همه شما به سوي خدا باز خواهيد گشت. »

 

گردآورنده: ناصر عليپور مسئول دارالقرآن الکريم تبليغات اسلامي  استان کردستان

تعداد بازديد:2037 آخرين تغييرات:94/01/06
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر