شنبه 4 خرداد 1398 - 20 رمضان 1440 - 25 مي 2019
صفحه اصلي/صفحات معمولي

قديمي ترين قطعه برف جهان

دانشمندان ژاپني گفتند يك قطعه برف يك ميليون ساله را در سه كيلومتري قطب جنوب پيدا كردند.


به نوشته پايگاه اينترنتي البيان، آن ها براي اولين بار تصاويري از اين قطعه برف را در توكيو نمايش دادند.


هيدياكي موتوياما از مركز ملي مطالعات قطب گفت: براي به دست آوردن اين اثر باستاني يك سال تمام تحقيق كرديم.

تعداد بازديد:1916 آخرين تغييرات:85/02/02
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر