چهارشنبه 1 اسفند 1397 - 15 جمادي الثاني 1440 - 20 فوريه 2019
صفحه اصلي/دين و انديشه

آيا پوشيدن لباس زنانه برای مرد و لباس مردانه برای زن حرام است؟

پاسخ به سوالات ديني؛

آيا پوشيدن لباس زنانه براي مرد و لباس مردانه براي زن حرام است؟

آيا پوشيدن لباس زنانه براي مرد و لباس مردانه براي زن حرام است؟ آيا نماز با آن باطل است؟ 

به گزارش خبرنگار مهر، همواره سؤالهاي زيادي وجود دارد که ذهن افراد را به خود مشغول مي کند، گروه دين و انديشه خبرگزاري مهر برخي از پرتعدادترين سؤالاتي که توسط مردم از مرکز ملي پاسخگويي به سؤالات ديني پرسيده مي شود را براي آگاهي مخاطبان، ارائه مي کند.

پرسش: آيا پوشيدن لباس زنانه براي مرد و لباس مردانه براي زن حرام است؟ آيا نماز با آن باطل است؟

پاسخ: به نظر آيت الله خامنه اي پوشيدن لباس مختص مرد براي زن و برعكس(در خارج از منزل) بنابراحتياط واجب حرام است، ولي نماز با آن اشکال ندارد(۱).

آيت الله مكارم: احتياط آن است كه مرد لباس مخصوص زنان و زن لباس مخصوص مردان را نپوشد، ولى نماز با آن اشكال ندارد.(۲)

آيت الله سيستاني: پوشيدن لباس زنانه بر مردان و پوشيدن لباس مردانه بر زنان حرام نيست و نماز خواندن با آن باطل نيست، ولي بنابر احتياط واجب جايز نيست مرد خود را به هيئت و زيّ (همانند) زن در آورد و هم چنين برعكس.(۳)

آيت الله شبيري زنجاني: اگر مرد لباس زنانه، و زن لباس مردانه را لباس عادي خود قرار دهد، بنابر احتياط واجب حرام است، ولي نماز خواندن در آن صحيح است. احتياط مستحب آن است كه اصلا مرد لباس زنانه، و زن لباس مردانه نپوشد، خصوصا درهنگام نماز خواندن(۴).

آيت الله وحيد خراساني: اگر مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه بپوشد، در صورتي كه زيّ (پوشش) خود قرار دهد، بنابر احتياط واجب حرام است. ستر عورت با آن در نماز بنا براحتياط واجب موجب بطلان است.(۵)

پي نوشتها:

۱. آيت الله خامنه اي، استفتائات، واحد پاسخ به سؤالات جامعة الزهرا، احكام پوشش و نگاه، ص ۵.

۲. آيت الله مكارم رساله توضيح المسائل، مسأله ۷۷۲.

۳. آيت الله سيستاني، توضيح المسائل، مسأله ۸۳۳.

۴. آيت الله شبيري زنجاني، توضيح المسائل، مسأله ۸۵۴.

۵. آيت الله وحيد خراساني، توضيح المسائل، مسأله۸۵۲.

تعداد بازديد:1174 آخرين تغييرات:94/01/22
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر