سه شنبه 19 فروردين 1399 - 13 شعبان 1441 - 7 آپريل 2020
صفحه اصلي/اخبار فناوري

درمان عفونتهای باکتریایی با گیاه «خار مریم»

توسط محققان کشور صورت گرفت؛

درمان عفونتهاي باکتريايي با گياه «خار مريم»

محققان ايراني موفق به ساخت نوعي نانو دارو با استفاده از گياه خارمريم شدند که در درمان عفونت هاي باکتريايي،گونه‌اي باکتري مقاوم به آنتي بيوتيک‌ها مؤثر و در صنعت داروسازي قابل استفاده است.

 

به گزارش خبرگزاري مهر، زهره فائزي زاده يکي از محققان اين طرح عنوان کرد: مطالعات مختلف نشان مي‌دهد که برخي ترکيبات مؤثر گياهي، به شکل فرموله شده در يک سيستم حمل دارو نظير نانوليپوزوم‌ها، مي‌تواند رشد اين باکتري‌هاي مقاوم را مهار کند.

وي افزود: هدف اصلي اين مطالعه، تهيه و ارزيابي کارايي نانوليپوزوم‌هاي حاوي سيليمارين«ماده‌ي دارويي استخراج شده از گياه خار مريم (Silybum mariunum L» در از بين بردن باکتري استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين، در شرايط برون تن و درون تن بوده است. 

وي اظهار داشت: نتايج اين مطالعه نشان داده که اثرات ضد باکتريايي نانوليپوزوم‌هاي حاوي سيليمارين در زمان‌هاي يکسان بيش از شکل آزاد اين دارو است. لذا نانوفرمولاسيون تهيه شده به دليل کارايي بالا مي‌تواند به عنوان يک انتخاب مناسب در درمان عفونت‌هاي ناشي از استافيلوکوکوس اورئوس مورد استفاده قرار گيرد.

فائزي زاده بيان کرد: در ابتدا نانوليپوزوم‌هاي حاوي سيليمارين به روش تبخير فاز معکوس ساخته شدند که پس از بررسي بازده محصور سازي و خصوصيات ساختاري نانوليپوزوم‌ها، حداقل غلظت مهار کنندگي (MIC) ماده سيليمارين به شکل آزاد و محصور در نانوليپوزوم‌ها براي باکتري مد نظر با روش رقيق سازي متوالي اندازه گيري شدند.

وي گفت: ويژگي‌هاي نانوليپوزوم‌ها به کمک دستگاه‌هاي مختلفي نظير زتا پتانسيل و ميکروسکوپ الکتروني تعيين شد که در نهايت ميزان مرگ و مير موش‌هاي عفوني شده با MRSA، که با سيليمارين به فرم آزاد و محصور شده در نانوليپوزوم‌ها تيمار شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفت.

به گفته‌ وي، طبق نتايج حداقل غلظت مهار کنندگي شکل آزاد سيليمارين و نيز محصور شده در نانوليپوزوم‌ها به ترتيب ۵۰۰ و ۱۲۵ ميلي گرم بوده است. همچنين در بازه‌هاي زماني يکسان، اثرات ضد باکتريايي نانوليپوزوم‌هاي حاوي سيليمارين بيش از شکل آزاد اين دارو بوده است. از طرفي ، ميزان بقاي موش‌هاي عفوني شده با MRSA، که با نانوليپوزوم‌هاي حاوي سيليمارين تيمار شده بودند، در مقايسه با گروه شاهد، ۱۰۰ درصد گزارش شده است.

به گزارش مهر، با توجه به نتايج حاصل شده، مي‌توان گفت که برخي از مواد مؤثر گياهي توانايي محصور شدن در نانو حامل‌هاي دارويي را دارند و با اين روش مي‌توان کارايي درماني آن‌ها را افزايش داد. علت اين مسأله مي‌تواند افزايش پايداري و فراهمي زيستي بيشتر اين مواد در شرايط برون تن و درون تن باشد.

اين تحقيقات حاصل همکاري دکتر زهره فائزي زاده، امير قريب و مسعود گودرزي- اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد- است که نتايج آن در مجله‌ي Iranian Journal of Pharmaceutical Research (جلد ۱۴، شماره ۲، سال ۲۰۱۵، صفحات ۶۲۷ تا ۶۳۳) منتشر شده است.

تعداد بازديد:787 آخرين تغييرات:94/01/26
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر